Ordensvagt fra G4S på campus

Skrevet af Lars Bergø - Foto: G4S - 7. april 2014 - 18:174 kommentarer
Når du i den nærmeste fremtid møder en vagt fra G4S på CBS, så er vedkommende der for at du skal føle dig tryg. Efter mange tyverier og uvelkomne besøg på CBS, prøver man nu af om det hjælper med uniformerede vagter.

I resten af april vil der køre en forsøgsordning med en patruljerende uniformeret G4S-vagt på campus.

Som et led i den løbende proces omkring at højne sikkerheds- og tryghedsniveauet på campus, vil der på udvalgte dage i resten af april måned køre en forsøgsordning med en uniformeret ordensvagt på CBS.

Vagten kommer fra sikkerhedsfirmaet G4S, som CBS tidligere har samarbejdet med. Forsøget er sat i værk som følge af forskellige episoder på campus, hvor ansatte og studerende har været udsat for tyveri eller følt sig utrygge.

CBS befærdes af utallige ansatte, studerende og gæster i løbet af dagen, og selvom langt de fleste har gode hensigter, når de benytter CBS, kan det desværre ikke undgås, at enkelte besøger CBS med andre ting for øje.

Overalt på CBS i åbningstiden
Vi håber at den iværksatte ordning vil være med til at forebygge dette.
Vagten vil patruljere både i dag- og aftenstimer, og vil patruljere samtlige af CBS’ campus – både indendørs og udendørs.

Når forsøgsperioden er slut, vil Campus Services evaluere ordningen og på baggrund heraf vurdere, hvorvidt en uniformeret vagt i fremtiden skal være en fast bestanddel af arbejdet med sikkerheden på campus.

Kommentarer

Det er et rigtigt godt og formentlig nødvendigt initiativ. CBS' betjente har i forvejen rigeligt at se til, og kan ikke i tilstrækkeligt omfang agere som vagthunde.
Håber på at ordningen bliver permanent.

Hvad synes du?

Ej for fanden! Hvorfor i alverden er det nu nødvendigt ?

Hvad synes du?

Måske fordi der (desværre) findes mennesker, som ikke kan kende forskel på mit og deres?

Hvad synes du?

Måske fordi der (desværre) findes mennesker, som ikke kan kende forskel på mit og deres?

Hvad synes du?