Overgangsordning kommer suppleringsofre til undsætning

Skrevet af Jannick Friis ChristensenJørn Albertus, illustration - Foto: Benjamin Haas | Dreamstime.com - 14. november 2014 - 7:550 kommentarer
Det ser ud til, at alvoren i den situation mange studerende er blevet bragt i, fordi de ikke har kunnet supplere for at komme ind på det ønskede kandidatstudium endelig er gået op for Uddannelsesministeren og forligskredsen bag fremdriftsreformen.

(opdateret 14:02 med kommentar fra Uddannelsesdekanatet) Forligspartierne bag fremdriftsreformen stiller forslag om en 2-årig overgangsordning for supplering. Dét mindre end tre måneder efter reformen fjernede muligheden for at supplere en bachelor med andre fag for at komme ind på en kandidat.

Forslag: 2-årig overgangsperiode for supplering

Supplering mellem bachelor og kandidat blev med fremdriftsreformen afskaffet. Ideen var fra politisk hold at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet, men reformen, som blev indført på CBS den 1. september i år, har siden hen vist sig i nogle tilfælde at have den modsatte effekt

I en pressemeddelelse fra Uddannelsesministeriet den 13. november erkender uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R), at en række studerende ikke i tide er blevet bekendt med de nye regler på området.

Derfor står forligspartierne bag den pågældende universitetslov nu klar med et forslag om en overgangsordning for supplering.

”Nu løser vi det akutte problem, så ingen studerende kommer i klemme. Som en sidegevinst får institutionerne så også mere tid til at indrette deres uddannelser, så flere bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelserne og til at informere de studerende om, hvilke bacheloruddannelser der giver direkte adgang,” udtaler Uddannelsesministeren i pressemeddelelsen.

Students kæmper for permanent ordning

Helt konkret kommer overgangsordningen ifølge forslaget til at strække sig over to år med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2014 så overgangsperioden udløber 31. august 2016.

Ordningen gør, at bachelorer og professionsbachelorer, der har suppleret med enkeltfag i perioden, kan opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse via den supplering. Økonomisk får forslaget den konsekvens, at staten skal refundere deltagerbetaling på enkeltfag for studerende i den nævnte periode – også til de studerende, der allerede har betalt for supplering fra september i år.

CBS Students har brugt det meste af efterårssemesteret på at gøre politikerne opmærksomme på den suppleringssaks, som nogle studerende med reformen er havnet i. Formand Charlotte Gjedde tager derfor forslaget som en foreløbig sejr.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at der sker noget, og at de mange studerende, som har fået forkert eller for sen vejledning får en ny mulighed. Men jeg hæfter mig også ved, at det kun er en midlertidig løsning, som vi i Students vil kæmpe for bliver permanent.

I en skriftlig kommentar glæder sekretariatschef i uddannelsesdekanatet Wilbert van der Meer sig over forslaget, der nu er sendt til eksterne høring og skriver:

"Vi skal imidlertid også huske – og det kan ikke siges tit nok - at selvom det er muligt at bruge supplering til at gøre sig adgangsberettiget, så er det ikke det samme som at man får en plads. CBS afviser masser af kvalificerede og optagelsesberettigede ansøgere til  kandidatuddannelserne, og det kommer vi også til fremover."