På CBS behøver du ikke at føle dig handicappet

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - 23. august 2013 - 15:450 kommentarer

At studere med et handicap er ikke altid let, men heldigvis er der mange muligheder for at få støtte - både i hverdagen og i det sociale liv omkring CBS. Se hvordan du kan hjælpe dig selv og dine medstuderende.

Maksimer dine studiekompetencer
Livet som studerende på CBS kan ind imellem synes vanskeligt og tiden kan ofte synes knap. Sådan er det for alle, men især for de studerende, som har et handicap eller funktionsnedsættelse, som det også kaldes. Derfor er det vigtigt, at man retter sin energi og fokus de rigtige steder hen og kender til sine styrker og muligheder.

Onsdag den 18. september er der på CBS (Kilen, lokale K146 klokken 17.30) et seminar om, hvordan man som studerende med en funktionsnedsættelse bedst udnytter sine kompetencer til at lykkes som studerende på et universitet.

Aftenens oplægsholder er Thomas Wibling, som vil give inspiration og ideer til at møde udfordringerne, så tilværelsen som universitets-studerende bliver lettere og bedre. Ud over at være forfatter, coach og foredragsholder har Thomas en svær hørenedsættelse og kender selv til at skulle tilpasse sig omverdenen, som har det handicap, at det ikke er tilpasset alle.

Handicappede føler sig diskriminerede på CBS
CBS Equal Opportunities Office (EOO) lavede i forårssemesteret en undersøgelse om diskrimination af handicappede på CBS. Spørgeskemaet blev sendt til samtlige studerende, men kun 1.546 valgte at svare. Det viste sig til gengæld, at 94 af besvarelserne kom fra CBS-studerende med handicap.

51 ud af de 94 studerende havde et fysisk handicap, 27 havde et mentalt/psykisk handicap (depression, angst mm.), 15 et såkaldt kognitivt handicap (personer med indlærings-vanskeligheder eller problemer med at læse og/eller skrive, som ikke skyldes manglende uddannelse eller intelligens, blandt andet ordblindhed, ADHD og Aspergers syndrom, som giver problemer med at forstå og fortolke det sociale samspil) og 15 en kombination af de nævnte handicap.

Med en svarprocent på kun 9 kan der være langt flere handicappede på CBS - det er ikke til at sige helt præcist. Dels er nogle handicap ikke synlige, dels er der funktionsnedsættelser, som den handicappede ikke ønsker, at andre skal have kendskab til.

71 af de 94 studerende med handicap havde følt, at de blev diskrimineret på grund af deres handicap - og det var typisk dem med skjulte handicap som hørenedsættelse, ordblindhed eller behov for andre indlærings-metoder end den traditionelle, ”ofte rigide” undervisningsform.

Handicap er ofte usynlige
Det er jo tydeligt for alle, at du er handicappet, hvis du har brug for en kørestol for at komme rundt på campus, og så er der sikkert en medstuderende eller ansat, som hellere en gerne vil hjælpe, hvis du for eksempel bakser med en af de tunge glasdøre på Solbjerg Plads. I Dalgas Have er det lidt lettere at komme rundt med elevatorer og uden at skulle forcere dørtrin, tunge døre m.v.

Men ved du, at du også kan få hjælp, hvis du har syns- eller høreproblemer, hvis du er ordblind eller hvis du har et skjult, måske psykisk handicap?

Er du ordblind, kan du efter en enkel test få hjælp til både læsning og opgaver. Har du fået støtte i gymnasiet, kan denne overføres til universitetet. Døve studerende tilbydes tolke, og svagtseende kan få forskellige former for praktisk hjælp, herunder få stillet en computer til rådighed og få indlæst pensumbøger.

Du kan få hjælp - også helt diskret
Som studerende på CBS kan det være vanskeligt selv at læse sig til hvilke muligheder, du har for at få hjælp, men på e-Campus kan du under Studie og læring / Studievejledning læse om Specialpædagogisk støtte (SPS) - den støtteordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre.

Støtteformen vil variere afhængigt af funktionsnedsættelsen. Den kan spænde vidt fra hjælpemidler og instruktion i anvendelsen af dem til sekretærhjælp og tegnsprogstolkning.

SPS administreres af SU-styrelsen i samarbejde med uddannelsesstederne. På CBS varetages opgaverne af SPS-funktionen under SU-kontoret.

Har du en funktionsnedsættelse - eller har du mistanke om en funktionsnedsættelse – og ønsker at søge om støtte, kan du skrive til sps@cbs.dk, ringe til SPS-vejleder Rikke Schenece Juul på telefon 3815 2675 eller henvende dig i Student Hub lige til højre for hovedindgangen i Dalgas Have.

Mentorer kan også hjælpe med det sociale liv
Endelig har du mulighed for at få en mentor. Mentorprogrammet, der styres af CBS Equal Opportunities Office, har til formål at sikre, at alle studerende deltager i de sociale og faglige aktiviteter, der udgør et fuldt og spændende studenterliv på CBS.

Mentorprogrammet rækker ud over de eksisterende støttetilbud på CBS. Formålet med programmet er at støtte den studerende baseret på individets behov. Eksempler på de enkelte emner kan være at tage en tur med på Nexus, sætte sig sammen og lave en læseplan eller hjælpe med at tage noter til en forelæsning.

Mentor/mentee-parrene bliver sat sammen baseret på individuelle samtaler for at sikre det rette match. Der er her ved semesterstart foreløbig parret to hold mentor/mentees. Læs mere om mentorordningen her.

Vil du vide mere, kan du her læse hvilke slags handicap, der findes blandt de studerende, og her kan du se beskrivelser på de forskellige handicap.

Læs også: Dit nye netværk hedder Rækværk

Info 

Mød dit netværk
Seminaret på CBS onsdag 18. september er arrangeret af netværket Rækværk, som du kan læse meget mere om her (link), i et samarbejde mellem SUMH (Sammenslutningen af Studerende Med Handicap) og CBS Equal Opportunities Office.

Der er lagt op til debat og caféhygge med mulighed for at sætte sit fingeraftryk på Rækværks det næste arrangement på CBS, og der bliver serveret en let aftensmad undervejs.