Pas på: privat studiehjælp kan være fup

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Jørn Albertus - 9. august 2013 - 12:321 kommentar
Falder dit blik over disse - eller lignende - opslag på CBS' opslagstavler er redaktionens råd: lad være! Sørg i det mindste for at kunne se udbyderen ordentligt efter i kortene.

Et er, når en medstuderende på CBS tilbyder studiehjælp. Noget helt andet er, når et ”firma” tilbyder ’eksamenshjælp’ og hjælp til specialeskrivning – og når det tilsyneladende drives anonymt og med kontant afregning. Lyder alarmklokkerne?

Tutor4U – et studiehjælpsfirma(?)
Et angiveligt firma, der præsenterer sig selv under navnet Tutor4U, har over sommeren tilbudt CBS-studerende hjælp til at forbedre deres resultater ved eksamen mod betaling.

Foretagenet vakte ved nærmere undersøgelse både nysgerrighed og mistænksomhed på redaktionen, da der ikke eksisterer nogen officiel information ud over de fotokopierede opslag, der hænger rundt omkring på campus’ opslagstavler.

Den eneste kontaktflade er en Windows Live-mail, og forretningens kontaktperson går udelukkende under fornavnet ”Chris”. Der er ingen yderligere oplysninger – intet efternavn, intet kontaktnummer, ingen webside, ingenting…

Tilbyder hjælp til at gå fra dumpekarakter til 10
Selv om ”Chris” og Tutor4U ikke kaster omkring sig med oplysninger om virksomheden og dens virke, tvært imod, så er ”Chris” ikke i tvivl om, hvad han forventer af dig:

Du skal fremsende et CV. Du skal videregive alle dine kontaktoplysninger. Du skal fortælle om dig selv og skal desuden regne med at blive spurgt ind til kæreste- og boligforhold.

Du skal endvidere overlevere gamle eksamensopgaver, studieordninger og læringsmål – og du skal forresten selv booke undervisningslokaler på CBS, hvis du ønsker at gøre dig forhåbninger om at få hjælp.

Til gengæld sætter ”Chris” dig i udsigt, at du kan gå fra en dumpekarakter til et 10-tal. Det er ifølge ham den gennemsnitlige karakter blandt de studerende, Tutor4U tidligere har ydet studiehjælp.

Kontant afregning – før man modtager noget som helst
Betalingen skal falde kontant i hånden på ”Chris” efter et gratis og uforpligtende introduktionsmøde.

”Prisen er i omegnen af 400 kroner i timen – synes du, det er dyrt? Så tænk på, hvad det koster at gå til frisøren. Hvis indsats tror du holder længst og er bedst for karrieren? Frisøren, som klarer ydersiden af hovedet eller en Tutor4U, som klarer indersiden?”

Sådan lyder salgstalen fra ”Chris”, da to journalister fra CBS OBSERVER’s redaktion uafhængigt af hinanden kontakter Tutor4U efter en henvendelse fra en mistænksom læser.

De to journalister henvendte sig uafhængigt af hinanden med henblik på at undersøge mulighederne for at få tutorhjælp op til en reeksamen. Som lovet på opslaget besvarede ”Chris” vores henvendelse inden for 48 timer, men mere formår Tuto4U ikke at levere.

CBS kender intet til ”Chris” eller Tutor4U
På den aftalte dag for intromødet, dukkede en herre i 50-60års alderen op og introducerede sig selv som ”Chris”. Han var iført en ’Copenhagen Business School-kasket’ samt CBS-badge og fremstod lettere usoigneret.

”Chris” gjorde et stort nummer ud af at tale om sig selv og sin vante og angiveligt daglige gang på CBS campus. Han krydsrefererede løbende til CBS’ officielle hjælpeinstitutioner, så som Studievejledningen, Hub’en og den specialpædagogiske støtteafdeling (SPS).

Han gjorde med andre ord en dyd ud af at fremstille sig selv som værende tilknyttet CBS. Denne tilknytning talte han siden konsekvent uden om – også selv om han adskillige gange blev adspurgt direkte om tilhørsforholdet.

CBS kæmper indædt mod ’pirat-undervisning’
CBS’ ledelse er ikke bekendt med Tutor4U eller ”Chris”, men prodekanen for uddannelser Sven Bislev oplyser, at ledelsen er opmærksom på, at private tutorer profiterer med deres færden på campus.

- Det sker hyppigt, at nogle opdager, at det store antal studerende på CBS udgør et marked for forskellige tjenester – det er der i sig selv ikke noget forkert ved, siger Sven Bislev og understreger:

- Men hvis de så ingen moral har, kan de få den idé, at det at misbruge CBS’ navn er et godt salgsargument. Det ser vi meget alvorligt på.

Prodekanen fortæller desuden, at CBS bruger mange ressourcer på at begrænse de private tutorers og manuduktionsudbyderne invasion af CBS’ lokaler. Tendensen er dog, at firmaerne, herunder Aspiri, sidder henvendelserne fra CBS overhørige.

CBS Students: træd varsomt med private tutorer
Til trods for en meget grundig researchindsats fra CBS OBSERVER’s to journalisters side er det ikke lykkes at finde nogen information om Tutor4U.

”Chris” anderkendte da også i løbet af de optagne samtaler, at der hverken findes hjemmeside eller andre oplysninger på Tutor4U – endnu. Han understregede, om end lettere kryptisk, at firmaet er associeret med engelske Tutor4U, som redaktionens medarbejdere – ligesom ved danske Tutor4U – heller ikke kunne finde frem til nogen officielle oplysninger om.

CBS Students anbefaler, at man som studerende skal være utroligt varsom, hvis man vælger at opsøge en privat tutor.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogle studerende ønsker at benytte sig af personlig hjælp. En tutor er en løsning, men man kunne også vælge at starte læsegrupper op med medstuderende på tværs af faglige kompetencer, forklarer formanden for CBS Students Philip Hardø.

Potentiel pengemaskine, hvis man er naiv nok
Det står klart, at Tutor4U kunne have godt potentiale som givtig pengemaskine, da ”Chris” råder redaktionsmedlemmerne til at gøre som ’de fleste studerende’ – nemlig at booke 6-10 timer. Dette kan beløbe sig til 4.000 kr.

Efter et par ugers ustruktureret mailkorrespondance og to uforpligtende møder på CBS, er den kontante afregning det eneste, ”Chris” på Tutor4U’s vegne har været utvetydig omkring.

Læseren, som tippede redaktionen om Tutor4U, valgte at trække sig på netop denne baggrund – vedkommende blev utryg og mistænksom, da den kontante afregning skulle falde forud for leveringen af varen.

Studerende: fortryder at have videregivet mit CV
Den mistænksomme studerende fortryder i dag at have videregivet personlige oplysninger, herunder sin adresse og sit CV.

- Efter at have mødt ”Chris” tænkte jeg, at det hele var lidt underligt. Jeg havde nok forventet, at der var en hjemmeside eller lidt mere information, fortæller kilden, som CBS OBSERVER vælge at lade være anonym.

I forbindelse med udformningen af denne artikel tilbød CBS OBSERVER ”Chris” på vegne af Tutor4U, mulighed for at forholde sig til redaktionens oplysninger.

Dette har han pure afslået. Han har i stedet siden sendt en stribe trusler om sagsanlæg til journalisterne, til CBS OBSERVER og endda til CBS’ rektor – stadig kun under navnet ”Chris”. Han har afvist at oplyse Tutor4U’s CVR-nummer.

Uvist om der rent faktisk bliver ydet studiehjælp
Det lykkes under researchen én af journalisterne at få en aftale i hus med ”Chris” som mellemmand – dette med en unavngiven, specifik tutor fra Nordsjælland.

Denne aftale stod dog ikke ved magt, da tutoren ved spørgsmålet, om vedkommende ville give en kvittering – ifølge ”Chris” havde fået en anden kunde, der var hurtigere til at byde sig ind på tutorsessionen i bedste først til mølle-stil.

Hvorvidt det betyder, at Tutor4U reelt ikke råder over tutorer, eller om berøringsangsten skyldes, at de arbejder sort i deres fritid, kan CBS OBSERVER således ikke udtale sig om.

Ifølge ”Chris” selv er tutorerne, som Tutor4U benytter sig af, dog i fuldtidsbeskæftigelse, hvorfor tutorjobbet netop er en sidegesjæft.

Studievejleder: i strid med CBS' regler
Thomas Gylling, som er vejledningsfaglig konsulent i CBS’ Studievejledning, understreger på det kraftigste, at CBS ikke har noget samarbejde med private tutorer.

Han kender ikke til Tutor4U, men oplyser at have stødt på studerende, som har haft dårlige oplevelser med andre udbydere af manuduktion.

Thomas Gylling mener imidlertid, at studerende skal gøre sig klart, at der forefindes andre muligheder, hvis det handler om at mestre sit pensum til en eventuel eksamen.

- Typisk har folk svært ved noget helt konkret, og der rådgiver vi dem som oftest til at tale med deres medstuderende, siger han og påpeger, at medarbejderne i studievejledningen gør en dyd uf af at forklare forskellen på at få hjælp og at få andre til at skrive opgaven for dem.

Tutor4U tilbyder nemlig også mod betaling at yde et ’engagement og samarbejde om speciale’ samt ’en tovholder, så tidsplanen følges’, hvilket ifølge Thomas Gylling grænser til at være i strid med CBS’ regler.

- Der er en klar grænse. Der er god grund til at søge hjælp til forberedelse op til en eksamensopgave, men når opgaven først er stillet, så har man ansvaret for at lave den alene – her må man ikke få hjælp.
 

Info 

En undersøgelse fra 2012 foretaget af Djøf blandt knap 1.100 studerende viser, at mere end hver fjerde studerende køber sig til eksamenshjælp. På CBS har næsten hver anden studerende selv finansieret privatundersivning, der skal få dem gennem eksamen – gerne med en god karakter.

En CBS-undersøgelse med overskriften 'Analyse af karaktereffekten af deltagelse i manuduktion på HA 2. år' viser imidlertid, at studerende, der køber lektiehjælp, får en anelse dårligere karakterer end andre studerende. Om deres karakter havde været endnu lavere uden ekstra undervisning, kan undersøgelsen ikke svare på.

Kommentarer

Jeg synes artiklen omkring dette er ensidig. Der er f.eks. ingen der har talt med mig eller de studerende jeg har hjulpet på HD og MBA studierne.

Hvad synes du?