Pensionssektoren støtter 3 nye valgfag

Skrevet af - 12. april 2016 - 10:180 kommentarer
I første omgang er der tale om tre nye valgfag inden for pensionsøkonomi, som pensionssektoren har givet støtte til.

Når de cand.merc.-studerende snart skal vælge valgfag til efterårssemesteret, kommer der til at florere flere nye muligheder på listen over fag. I samarbejde med den danske pensionssektor udbyder CBS og dets Pension Research Centre nemlig på sigt en minor i pension.

Hos PeRCent (Pension Research Centre) er de godt klar over, at 3 nye pensions-valgfag måske ikke lyder vanvittigt sexet, når man hører det. Men prominente, praktiske undervisere og spændende virksomhedsbesøg skal forhåbentlig tiltrække de studerende alligevel.

Der er i hvert fald lagt i ovnen til 3 nye, solide forløb, der i fremtiden gerne skulle munde ud i muligheden for, at kandidatstuderende på CBS kan tage en minor i pension.

Tiltaget skulle gerne være et rent ’win-win’ både for sektoren, der får adgang til nyuddannede kompetencer med særlig indsigt inden for pensionsområdet, og de studerende, der tager valgfagene og dermed sandsynligvis får særligt gode ansættelses- og karrieremuligheder i sektoren.

Oprettet på forespørgsel fra pensionssektoren

Det hele starter officielt den 1. januar 2015, da PeRCent  bliver oprettet på CBS. I front står Jesper Rangvid, professor ved Institut for Finansiering, og Svend Erik Hougaard Jensen, professor ved Økonomisk Institut.

Det danske pensionssystem er blevet kåret som det bedste i verden på forskellige rankings. Det var ønsket om at vedligeholde og udbygge denne succes, men også om at biddrage til mere forskningsfokus på pensionsrelaterede spørgsmål, der lå bag den første henvendelse fra pensionssektoren til CBS.

- For at gøre en lang historie kort fik vi midler fra pensionssektoren specifikt til undervisning og forskning i pensionsøkonomiske og –finansielle problemstillinger. Svend Erik og jeg oprettede så et center, der kunne administrere dette og samtidigt formidle det ud til omverdenen, fortæller Jesper Rangvid og fortsætter:

- På den måde kom centret til – ligeså vel som fremtidige fag kommer til – for at dække over fagområderne økonomi og finansiering i en pensions-kontekst.

Første skridt hen imod en minor i pension

Nu har PeRCent så fået sammensat 3 fag, der dækker hvert sit pensionsfaglige område af og derfor både kan vælges som en helhed eller individuelt.

PeRCent’s langsigtede intention er, at det skal være muligt for de studerende at tage en minor i pension. Dette kræver dog 4 sammenhængende fag, så indtil videre må den idé forblive på tegnebrættet.

- Vi er godt klar over, at det er nogle relativt smalle fag, vi nu forsøger at oprette, men vi må bare vente og se, hvor mange der tilmelder sig, meddeler Jesper Rangvid og tilføjer:

- Fagene vil formentlig have mulighed for at blive oprettet med lidt færre tilmeldte end normale valgfag, fordi PeRCent med midlerne fra pensionssektoren kan være økonomisk back-stopper. Vi vil gerne støtte op om de 3 fag, men det skal selvfølgelig også give mening at oprette dem på den længere bane.

Prominente og praktiske undervisere

Alle 3 fag vil have eksterne undervisere tilknyttet, som har stor praktisk erfaring og imponerende CV’er med sig fra pensionsbranchen. 

På faget Investment Policy and Risk Management in Pension kommer Niels Lehde Pedersen, direktør og bestyrelsesmedlem i PenSam, til at sprede sine guldkorn, mens omkring halvdelen af undervisningen på de 2 andre fag vil varetages af Henrik Ramlau-Hansen, tidligere CFO i Danske Bank.

- Jeg kan godt lide det praktiske perspektiv og det generelle samspil med den praktiske verden, som fagene på CBS kan have. Og så synes jeg, at det er rigtig spændende med udsigten til en decideret minor i pension, forklarer Henrik Ramlau-Hansen om sin tilbagevenden til universitetsverdenen.

Ud over at have en lang, betydningsfuld karriere bag sig i det danske erhvervsliv, har Henrik Ramlau-Hansen blandt andet også fungeret som underviser i forsikringsmatematik på Københavns Universitet i årerne 1980-88.

- Det er en spændende udfordring at skulle formidle ting pædagogisk. Man kan sige, at bestyrelsesmøderne i Danske Bank er lidt det samme som at undervise unge studerende: begge steder handler det om at give kompliceret stof en pædagogisk drejning, ræsonnerer han.

Smalt fokus, men bred kontakt til praktikken

Som et ekstra gode vil alle 3 fag også indeholde virksomhedsbesøg hos nogle af pensionskasserne, der samarbejder med PeRCent. Besøgene vil byde på foredrag og mulighed for networking for at bringe den praktiske verden helt tæt på.

Hos PeRCent er man spændt på, hvordan pensionsvalgfagene vil blive modtaget. Som afsluttende kommentar siger Jesper Rangvid:

- Fagene oprettes i et område, hvor der i øjeblikket ikke er andre valgfag, men vi skal måske i fremtiden se på, om vi eventuelt kan få dem til at favne en smule bredere.

Info 

De 3 nye pensions-valgfag

Pensionsøkonomi – Samfund, Regulering og Organisation: faget vil give en mere overordnet intro til pensionsfaget. Der svares på spørgsmål som: Hvad er det, pensionskasserne laver? Hvordan er pensionssektoren i Danmark? Hvordan reguleres den?

Investment Policy and Risk Management in Pension: faget kommer til at handle om investeringsøkonomien specifikt for pensionskasserne. Hvordan skal der investeres, når pengene først skal udbetales om mange år?

The Mathematics of Life Insurance and Pension: faget kommer til at have lidt mere teknisk karakter. Der arbejdes med, hvordan man udregner sig til at kunne love så og så mange års pension.

Pensionsøkonomi – Samfund, Regulering og Organisation: udbydes første gang til forårssemesteret 2017, mens de to andre udbydes til efteråret.