PFA-Prisen gik til projekt om performancekultur

Skrevet af Magnus Larsson, studiekoordinator - 8. september 2015 - 18:000 kommentarer
Fra venstre: Jan Bojsen, Sune Schackenfeldt, direktør hos PFA Salg Erhverv & Partnere, og Ulrik Rosenquist

Hvordan kan man forbedre en performancekultur? To HD(O)-studerende tog fat om dette problem, og viste selv høj performance ved ikke kun at analysere problemet, men også hjælpe organisationen undervejs.

På HD 2. del i Organisation og Ledelse uddeles hvert år i forbindelse med dimittendreceptionen en pris for årgangens bedste afgangsprojekt. Prisen gives af PFA Pension.

Udvælgelsen af årgangens bedste afgangsprojekt er baseret på tre kriterier: Det skal dels karakteriseres af originalitet, selvstændighed og nytænkning, dels være på et akademisk højt niveau, og dels have en tydelig relevans for praksis.

I år er PFA-prisen givet til Jan Bojsen og Ulrik Rosenquist for et afgangsprojekt om hvordan en performancekultur kan udvikles.

De har på original vis fået belyst problemstillingen, ved at starte med at være nysgerrige på at forstå hvad performancemanagement gjorde ved dem selv og deres kolleger.

De har lavet en fremragende analyse, hvor de ud fra en omfattende empiri, baseret på både interviews, fokusgruppeinterventioner, observationer og dokumenter, har fundet frem til afgørende findings, som de har analyseret ud fra forskellige teoretiske perspektiver.

Da fænomenet performancekultur bliver nuanceret behandlet, har opgaven kunne anvendes direkte i casevirksomheden. De studerende har lavet en intervention ved at fortolke resultater sammen med HR og områdeledelse, og anbefalingerne er blevet taget med i organisationens fremadrettede tiltag på hele performancemanagement området.

Begge studerende har i den grad vist, at de lever op til formålet med HD(O) studiet om at være reflekterende praktikere. De demonstrerer en større bevidsthed om sin egen lederrolles betydning og et udvidet ledelsesmæssigt handlerepertoire.