Positiv stemning over for studenterombudsmand på CBS

Skrevet af Tom Erik Kampman - Foto: Tao Lytzen - 4. december 2012 - 8:300 kommentarer
Der er stemning for en uafhængig instans, der kan varetage de studerendes interesser, hvis behovet skulle vise sig.

Københavns Universitet får fra årsskiftet en ansat studenterambassadør, der skal varetage studerendes interesser. Ambassadøren har samme funktion som en ombudsmand. På CBS er studenterforeningerne positive over for en lignende uafhængig instans.

Studiemedhjælper blev anklaget for dokumentfalsk
Studerende på Københavns Universitet (KU) har fået en uafhængig instans, som kan rådgive og varetage deres interesser. Fra 1. januar 2013 er den 37-årige jurist Tina Kaare nemlig ansat som studenterambassadør på universitetet.

På CBS var en studenterombudsmand senest oppe at vende i 2009 i forbindelse med en debat om en national ombudsmand for studerende. Dengang var CBS Students imod. Studenterforeningerne på CBS er dog positive over for en uafhængig instans på CBS, hvis der skulle vise sig at være et behov.

Studenterambassadøren på KU kommer i kølvandet på, at en studerende på universitetet, Kristian Kolind, blev anklaget for dokumentfalsk. Han arbejdede som studentermedhjælper for hjerneforskeren Milena Penkowa, som forfalskede bilag og efterfølgende rettede skylden mod ham. Hans lønoplysninger blev brugt til at fabrikere de falske anklager.

"Københavns Universitets administration levede ikke op til sit ansvar, da man ikke reagerede på en henvendelse fra Milena Penkowas studentermedhjælper på baggrund af den falske anklage. Kammeradvokatens rapport viser, at der mangler helt konkrete foranstaltninger, der skal sikre de studerendes retssikkerhed," udtalte formand for Studenterrådet ved KU, Ea Busch-Petersen, i marts 2011 i en pressemeddelelse om sagen.

Studenterambassadør bidrager positivt til demokratiet
Det er derfor blevet besluttet, at universitetet skal være bedre til at hjælpe studerende, der bliver involverede i en sag på KU. Studenterambassadøren skal agere mægler og vejlede de studerende, der kommer med en klage.

Hun kan også på eget initiativ eller på baggrund af henvendelser fra studerende igangsætte en uvildig undersøgelse og derefter eventuelt udtrykke kritik og komme med anbefalinger. Hun kan dog ikke afgøre sager.

Konservative Studerende på CBS går ind for en en lignende studenterambassadør på CBS. KS' kandidat til CBS' bestyrelse, Sara Tatiana Schwartz Thomsen, mener, at en uahængig instans vil være en naturlig del af et studenterdemokrati på CBS. Hun påpeger, at det for eksempel ville have været en fordel i forbindelse med valget på CBS, hvor der skete administrative fejl:

- Det kan kun bidrage positivt til demokratiet på CBS. Jeg har også oplevet medstuderende, som har siddet med problematiske klagesager i forbindelse med eksempelvis eksaminer og har fået afslag. Der ville det være være godt med en institution, som kunne vejlede studerende, der ønskede at klage over specifikke sager, påpeger Sara Tatiana Schwartz Thomsen fra Konservative Studerende.

Værdien i en objektiv tillidsrepræsentant er vigtig
CBS Students synes også, at ideen om en objektiv tillidsrepræsentant for de studerende er fornuftig. Den ene af CBS Students' to formænd, Niklas Frijs-Madsen, mener dog, at behovet på CBS her og nu er mindre end på KU. CBS har ikke oplevet sager med samme alvorsgrad som Penkowa-sagen.

- Vi føler, at der bliver lyttet til de studerende. Værdien i en objektiv tillidsrepræsentant er dog vigtig. Selv om de studerende kan komme til os, er studenterforeningen ikke objektiv. En instans mellem universitetet og de studerende er derfor fornuftig, siger Niklas Frijs-Madsen og påpeger, at hvis der er studerende, der kommer med ønsker om en uafhængig instans på skolen, vil CBS Students tage det op:

- V har altid følere ude, når det gælder de studerendes ønsker. Vi har endnu ikke oplevet behovet for en ombudsmand på CBS, men er ikke afvisende over for det, hvis det skulle vise sig at være et ønske fra de studerende, pointerer formanden.

Relaterede artikler