Praktik bør være lønnet

Skrevet af Jannick Friis Christensen - 10. september 2015 - 13:437 kommentarer

Kommentar: SU-lovgivningen bør ændres, så uddannelsespraktik ikke bliver et instrument til at udnytte studerende som gratis arbejdskraft hos virksomheder og organisationer.

Praktik er slavearbejde. Ikke i den overførte betydning. Mange praktiksteder tilbyder både spændende, udfordrende og ikke mindst studierelevante arbejdsopgaver.

Netop derfor er der mange af mine medstuderende, som erstatter valgfag med et meritgivende praktikforløb her i efterårssemesteret, hvor de prøver kræfter med den ”virkelige” verden samtidig med, at de oparbejder den erhvervserfaring, som virksomheder i dag efterspørger og forventer at finde hos selv helt ny-udklækkede dimittender.

Problemet opstår, når praktik bliver det rene slavearbejde i ordets bogstavelige forstand.

Systematiseret løndumping

Det gør det i alle de tilfælde, hvor praktikstillingen er ulønnet, hvilket efterhånden synes at være reglen snarere end undtagelsen.

Mange studerende er villige til at acceptere et praktikophold uden løn i håb at sparke døren ind hos virksomheden og øge chancen for at få en regulær stilling efter endt uddannelse.

Virksomhederne lukrerer på denne tankegang, der alt andet lige må være med til at reducere antallet af lønnede stillinger, fordi der er en konstant tilstrømning af kvalificeret arbejdskraft i form af studerende, der altså klarer alt arbejdet uden beregning.

Politikere ophøjer slavepraksis til lov

Den form for udnyttelse af studerende er politikerne nu med til at stadfæste ved lov.

Styrelsen for Videregående Uddannelser kom i foråret med en præcisering af reglerne på området, hvilket gør, at studerende ikke længere må modtage nogen form for økonomisk kompensation under deres praktikforløb – heller ikke selvom de i praktiktiden melder SU’en fra. 

Partierne i Folketinget nyder selv godt af at ”ansætte” ulønnede praktikanter, der gerne får lov at indgå i arbejdet på lige fod med de fastansatte og lønnede medarbejdere.

Tag fx Socialdemokraterne, der jo ellers har som mærkesag at bekæmpe løndumping. De søgte så sent som i foråret en praktikant til deres kampagne- og organisationsafdeling. Praktikken er fuldtid, varer i 6 måneder, og så er den ulønnet.

”Licensbetalt” udnyttelse

At praktikanter udnyttes som gratis eller underbetalt arbejdskraft med kun en symbolsk løn, bliver åbenlyst for enhver når DR flere gange årligt søger universitetspraktikanter – ej at forveksle med journalistpraktikanter … og så alligevel.

På P1 Eftermiddag har de fx her i løbet af efteråret en universitetspraktikant, der blandt andet hjælper med researchopgaver, reportager og tilrettelæggelse af interviews til både egne og radioværternes indslag.

Praktikanten indgår med andre ord i det daglige journalistiske arbejde på redaktionen. Men modsat DRs 65 journalistpraktikanter, som takket være en overenskomst med Dansk Journalistforbund får en løn på 16.000 kr. om måneden, så kan universitetspraktikanten se frem til et stort rundt 0 i lønningsposen. 

Kan det være rigtigt, at vores licenskroner er med til at ”finansiere” en klasse af arbejdstagere uden ret til en ordentlig kompensation?

Jeg har tidligere på året talt med redaktionschefen på Kulturredaktionen, Ida Holten Ebbesen, der dengang begrundede lønforskellen med, at journalistpraktikanterne har halvandet års uddannelse i journalistisk håndværk med sig, når de starter i praktik

Mine medstuderende, der tager i praktik på 3. semester af kandidaten, inden de skal til at skrive speciale, har på det tidspunkt 4 års uddannelse i deres faglige håndværk. Og er det i øvrigt ikke rimeligt at antage, at de har et eller andet at byde ind med af værdi for DR og andre praktiksteder? Hvis ikke det var tilfældet, ville praktikstederne vel næppe gøre sig den ulejlighed at ”hyre” praktikanterne.

Gratis arbejdskraft forklædt som praktik

Tænketanken Cevea, der med eget udsagn arbejder for at fremme det idépolitiske grundlag om frihed, lighed og fællesskab, har søgt ikke færre end 5 praktikanter til efteråret 2015.

Ifølge kommunikationschef Iben de Neergaard havde Cevea per den 1. april i år 28 mand på lønningslisten. Altså kan vi konkludere at godt 1/5 af stillingerne i centrum-venstre tænketanken er ulønnede – hvor progressivt. 

Da Praktikløn – en side på Facebook, der kæmper for at skabe ordentlige vilkår og løn under ansættelse for studerende, der er i praktik – spurgte ind til den ikke-eksisterende løn for Ceveas praktikanter forsvarede kommunikationschefen sig blot med, at det – som tingene ser ud nu – ikke er lovligt at give løn under praktik.  Se opslag på PraktikLøns Facebook-side

Praktikfidus (måske) også ”skattefinansieret”

Wonderticket giver unge gratis eller nedsatte billetter til kulturelle oplevelser og hjælper dermed samtidig kulturinstitutionerne med at få fat i de yngre generationer.

Men Wonderticket hjælper også sig selv med at skabe sin egen målgruppe ved at søge ulønnede praktikanter, der i princippet skal betale for at arbejde gratis, da de ifølge det seneste stillingsopslag også selv er ansvarlige for arbejdsredskaber (computer), rejser, forsikringer mv. Til gengæld får den studerende et praktiksted, der ærligt indrømmer, at det ikke har erfaring i at vejlede praktikanter.

Til historien hører, at Wonderticket har vundet 350.000 kr. i en konkurrence i Kulturstyrelsen til udvikling af konceptet. Mens jeg ikke betvivler, at pengepræmien går til formålet, kan jeg desværre konstatere, at den ikke spenderes på aflønning af de praktikanter, der skal løse udviklingsopgaverne

Man skal have råd til at arbejde gratis

Jeg har det svært med, at mine skattekroner på den måde er med til at ”finansiere”, at mine medstuderende arbejder gratis. Og jeg har det svært med, at de åbenbart mener, at de ikke er mere værd end 0 kr.

Selv hvis jeg ville, har jeg ganske enkelt ikke råd til at arbejde gratis.

Gratis giver mig ikke mad på bordet. Gratis betaler ikke min husleje. Gratis dækker ikke mine udgifter til transport, arbejdsredskaber og forsikringer.

Det værste for mig at se er dog, at det tilsyneladende er helt acceptabelt for arbejdsgivere at have ulønnet arbejdskraft i Danmark, hvis blot de kalder det praktik.

Søger gratis sekretær

Fx søger Aller Media i øjeblikket en ulønnet praktikant til et alsidigt job, hvor der både skal tages mødereferater og opdateres salgsmateriale og Power Point præsentationer. Til jobbet hører også mere praktiske eventopgaver såsom udsending af invitationer, opdatering af lister, indhentning af adresser mm. 

Det er et krav, at praktikken er en del af et uddannelsesforløb – så får praktikanten meget belejligt SU i de 5 måneder, praktikopholdet som minimum er sat til.

Men kære Aller Media: Det er ikke en praktikant, I søger. Det er derimod en gratis sekretær.

Så hvad er lønnen?!

Praktik er et læringsforløb og mange studerende ser praktik som en investering i deres fremtid og som en afgørende faktor for, at de kan lande et job efter endt uddannelse. Men praktikken bliver vel næppe en ringere investering i ens fremtid af også at være lønnet?

Jeg har alt for tit hørt argumentet, at hvis praktikstederne skal til at betale penge til deres praktikanter, så vil der bare være færre praktikpladser for de studerende. Mange virksomheder har simpelthen ikke råd til at betale løn til deres praktikanter, forstår man.

Det er lidt et ikke-argument. Et praktikforløb er rent faktisk at betragte – hvis det skal være meritgivende – som et uddannelsesforløb. Hvis ikke virksomhederne har midlerne til at betale så meget som en krone for deres praktikanter, så vil jeg tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt der overhovedet er ressourcer til at tilbyde et studierelevant læringsforløb. Det skulle jo nødig ende ud med, at praktikanten bare brygger kaffe og henter sandwich, for nu at bruge et lidt slidt skrækeksempel.

Annullér forbud mod lønnet praktik

Hver gang der er én af mine medstuderende, der accepterer praktik uden løn, ja så gør vedkommende det tilsvarende svære for andre at kræve en fair og rimelig kompensation for samme arbejde.

Og det accepteres åbenlyst som det mest naturlige i verden, at man som praktikant bliver spist af med det rene ingenting, for man er der jo alligevel kun et halvt år. Men du ville aldrig takke ja til et barselsvikariat af samme varighed, hvis ikke der fulgte løn med.

Kandidatstuderende bruger ifølge en Djøf-undersøgelse i gennemsnit 102 pct. af SU’en på husleje. Studielivsundersøgelsen fra i sommers viser, at 27 pct. af de studerende overvejer at droppe praktik på grund af de nye regler.

Derfor håber jeg, at uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) lytter til de faglige interesseorganisationer, herunder DJØF, og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, der er gået sammen i kravet om at få genåbnet muligheden for løn under praktik. Så kan praktikstederne i hvert fald ikke bruge lovgivningen som undskyldning…

Relaterede artikler

Kommentarer

Jeg må desværre konstatere, at denne artikel nok er skrevet af en studerende, der ikke selv før har været i praktik.

Jeg arbejder selv i en virksomhed, der anvender praktikanter. Vi gør meget ud af at uddanne dem, således de kan give os så kvalificeret arbejdskraft som muligt tilbage. Den handel, der foregår her, er således arbejdskraft i bytte for massiv læring.

Vores praktikanter er meget glade, og det bedste af det hele er, at de frivilligt har valgt deres praktikforløb. Vores, og de fleste andre, praktikanter er således indforstået med den handel, de står overfor.

Jeg forstår ikke motivet for at stille spørgsmålstegn ved en, for mange, frivillig handel, der kommer flere parter til gode.

Martin

Hvad synes du?

Hej Martin.
Jeg synes personligt ikke at læring og løn udelukker hinanden.
I en normal stilling må det vel også forventes at medarbejderen bliver "udsat" for læring. Ellers ryger motivationen, og virksomheden mister værdifulde kompetencer. Læring og opkvalificering er jo en vigtig del af ethvert arbejdsmiljø.
Det lyder som om at du har en god arbejdsplads, hvor I tager jer tid til praktikanterne. Det er super fedt.
Det ændrer dog ikke ved at studerende enten skal arbejde ved siden af praktikken om aftenen på en café etc. (og så er man nok knap så produktiv i dagstimerne). Eller tage SU-lån eller bruge af en evt. opsparing - og dermed betale for at arbejde for den givne praktikvært.
Det er måske ikke så hensigtsmæssigt, når et relativt beskedent beløb på 4-5-6.000 kroner om måneden kan gøre en verden til forskel for den studerende, og ikke vælte virksomhedens budget.
Så jo. Praktik er frivilligt. For de studerende vil gerne møde erhvervslivet. Det vil de gerne, fordi de gerne vil lære og fordi praktikker for det meste er en spændende periode i en studerendes udviklingsforløb. Men i den grad også fordi deres kommende arbejdsliv afhænger af det. Studerende er i den grad stressede, ensomme og angste på grund af det enorme pres der er på dem. Og frivilligt eller ej - så ville de nok gerne have bare en smule løn for det arbejde de ligger hos jer, hvis I tilbød det.
Men de ved også at der står 1.000 andre kompetente medstuderende klar til, at tage deres praktik hvis de beder om løn.

God aften

Bastian

Hvad synes du?

Hej Martin,

 

Tak for din kommentar. Jeg kan trøste dig med, at jeg skam har prøvet at være i praktik. Jeg har bare aktivt valgt det fra på min kandidat.

 

Når det er sagt, så kan jeg ikke se, hvad det har med sagen at gøre. Og for ikke at komme med en masse gentagelser, vil jeg blot tilslutte mig Bastians svar og tilføje følgende:

 

Du er selv inde på det, når du skriver, at praktik for mange er en frivillig handel. Det er bare ikke tilfældet for alle. På nogle studier er praktik obligatorisk. Så "handlen" er ikke altid frivillig - også fordi "handlen" får en social slagside, når den ikke inkluderer en løn, man kan leve af. Som jeg skriver i mit debatindlæg, viser tal fra Djøf, at kandidatstuderende i snit bruger 102 pct. af deres SU alene på husleje. Så din frivillige "handel" er sådan set med til at udelukke alle dem, der ikke har råd til at arbejde ulønnet. Omvendt risikerer praktikstederne at gå glip af en masse talent.

 

Sat lidt på spidsen, så er det umiddelbart den ulønnede praktikant, der betaler for gildet. Praktikstedet sparer jo lønomkostningerne. Universiteterne sparer udgifter til undervisning, men får mig bekendt stadig taxametertilskud, når meritten for praktik er overført. Det lyder som om, at dine praktikanter kommer til at indgå i et massivt læringsforløb. Heldigvis er der, som Bastian også påpeger, ikke nogen naturstridig konflikt mellem læring og løn - det er du sikkert selv et godt eksempel på.

Hvad synes du?

Tak, Jannick, for et godt og sobert indlæg i debatten om praktikforløb, hvor du meget præcist ridser de mange problemstillinger op. Det kan ikke siges og skrives nok: Studerende i praktik bør få løn, da de udfører et regulært stykke arbejde. Det arbejder vi i Kommunikation og Sprog (KS) også på – fx var det KS, der forsøgte at få indført løn under praktik for universitetsstuderende ved de offentlige overenskomstforhandlingerne, men kravet blev afvist af arbejdsgiverne. Men det lader vi os ikke stoppe af, så vi arbejder videre med det – både over for offentlige og private arbejdsgivere. Og har naturligvis også gjort uddannelsesministeren opmærksom på problemstillingen.
Som formand for KS møder jeg mange studerende, der gerne vil i praktik –også selv om praktikken er ulønnet. Og det forstår jeg på en måde godt, da nutidens sagliggørende mantra er erhvervsretning og erfaring – også for dimittender. Mange studerende er imidlertid ikke bevidste om det afgørende problem med ulønnet praktik, nemlig at det er med til at presse lønnen for faget og dermed dem selv, når de en dag selv skal have deres første ”rigtige” job.
Så lad os alle på alle fronter kæmpe for løn under praktik.

Hvad synes du?

Jannick jeg er enig i at virksomhederne skal have mulighed for at give løn til praktikanter, men dine eksempler og antagelser af hvordan arbejdsgivere ”udnytter" praktikanter synes jeg er usaglig.

Problematikken ligger i at lovgivningen ikke giver arbejdsgiverne mulighed for at give løn til praktikanter som modtager SU. Hvorfor er det så hænge tilfældige arbejdsgivere ud som Socialdemokraterne, P1 Eftermiddag eller Cavea ud som nogen der udnytter praktikanter? De følger jo blot den gældende lovgivning, og umiddelbart har jeg svært ved at se at det gør dem til ”praktikant misbrugere”. Javist, kan SU reglerne ved lønnet praktik diskuteres, men ligefrem at fremstille arbejdsgiverne som spekulanter som blot har praktikanter for at holde lønningsniveauet lavt må anses som værende spekulation fra din side.

I forhold til praktikforløbet du henviser til hos Aller Media så er det et relativt intetsigende eksempel du kommer med i forhold til konteksten. For det første så angiver de at man blot skal være under relevant uddannelse, så det kan jo være alt fra HHX, HG en kontoruddannelse eller en anden kort videregående uddannelse. For det andet så kan det, at blive sekretær jo godt være et mål i sig selv for mange studerende efter endt uddannelse. Derfor er der vel ikke noget forkert i at søge en praktikant til en sekretærstilling, hvor praktikanten med en rimelig sandsynligvis får merit for arbejdet.

Når du sætter spørgsmålstegn ved om det er værd at tage et praktikforløb når man ikke får løn, så har jeg svært ved at forestille mig at studerende ikke kan tænke længere end praktikperioden. Det er jo netop for den praktiske erfaring at man tager et praktikforløb og ikke for lønnen, det ligger vel lidt i ordet ”praktik-forløb”. Hvis du gerne vil tjene så mange penge som muligt med det samme kan man jo gå ud og få mange andre jobs som ikke kræver en videregående uddannelse.
Udover det må jeg indrømme at jeg ikke kan forstå antagelsen om at såfremt virksomheden ikke har råd til at lønne en praktikant så vil de ikke kunne bringe nok relevant arbejde i et praktikforløb. Nu er jeg selv virksomhedsejer på mit fjerde år ved siden af mine studier på CBS og vi har haft flere kandidatstuderende i praktik hos os. Selvom vi som virksomhed ikke giver løn så bruger vi enorme ressourcer på at have en praktikant. Jeg har personligt planlagt og tilrettelagt flere praktikforløb og det er langt mere tidskrævende end man kunne tro. Hvis man skulle gøre det op i kroner og øre ville det koste det samme at ansætte en studentermedhjælper eller to. Nu har vi førhen alligevel valgt at give løn under praktikforløbet hos os, og efterfølgende har vi talt med vores praktikanter som fortalte at deres praktiske erfaring og viden de havde fået hos os var langt mere værdifuld og brugbart end deres løn.

Jeg er enig i dit budskab om at virksomhederne skal have mulighed for at give løn under praktik, men at kategorisere arbejdsgivere som spekulanter i at udnytte praktikanter er nok en overdrivelse og misvisende i forhold til realiteten. Fortsæt det gode arbejde.

Mvh
Martin Boberg

Hvad synes du?

Hej Martin,

 

Tak for din kommentar. Det glæder mig at læse, at du er enig i, at praktikstederne skal have mulighed for at give løn til deres praktikanter. Jeg håber, du også er enig i, at når de (forhåbentlig snart) igen får den mulighed, så SKAL de selvfølgelig betale løn til deres praktikanter. I alle øvrige forhold er lønkompensation til en arbejdstager jo ikke bare en valgmulighed for arbejdsgiver - heldigvis.

 

Ja, problematikken lige nu ligger i forbuddet imod at modtage løn i praktiktiden. Det indtrådte den 10. marts i år. Det forholder sig imidlertid ikke sådan, at alle praktikstillinger frem til den dato var lønnede. Så mens forbuddet unægteligt er med til at fastholde den ulønnede praksis, så kan forbuddet næppe klandres for at være praksisens ophav.

 

Jeg vil mene, at det er helt rimeligt af dig at antage, at studerende tager et praktikforløb for først og fremmest at gøre sig nogle praktiske erfaringer, og det er lige præcis her, at manglende økonomisk kompensation laver et uhensigtsmæssigt benspænd.

 

Jeg henviser i øvrigt til både mit eget og Bastians svar til Martin Jørgensen. Du finder begge her i kommentartråden.

Hvad synes du?

Jeg er meget enig og har selv været ansat i en virksomhed, der udnyttede den gratis arbejdskraft. Sad dagligt og så hvordan praktikanterne fik arbejdsopgaver, der ikke gav dem noget og besluttede til sidst (efter flere snakke med praktikanter, som følte sig taget ved næsen) at kontakte skolen, der sendte praktikanterne til virksomheden. Efter en kort snak valgte de at blackliste skolen. Efter min mening bør denne liste være offentlig tilgængelig, da jeg ved at virksomheden nu har valgt at få praktikanter fra andre skoler/uddannelse blot for at få gratis arbejdskraft.

Hvad synes du?