Rækværk søger at samle CBS-studerende med handicap

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Rækværk - 24. februar 2014 - 11:230 kommentarer

Når mindst ti procent af danske universitetsstuderende bærer rundt på et handicap (det værende synligt eller usynligt), er der behov for et sparringsnetværk, mener Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH). Netværket hedder Rækværk, og det står nu klart med en masse forårsarrangementer på CBS.

Mindst 10 procent har en funktionsnedsættelse
Da netværket for unge med handicap og kroniske sygdomme – bedre kendt som Rækværk, sidste forår holdt sit første møde på CBS, var det for at danne en tryg ramme, hvor studerende med handicap kan inspirere hinanden, give gode råd og ikke mindst møde nye mennesker.

At tiden er moden for et sådan fælleskab fremgår tydeligt i en rapport udarbejdet for Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), der også er initiativtager til Rækværk.

I rapporten skønnes det, at mindst 10 procent af de studerende på landets videregående uddannelser har en funktionsnedsættelse – og der er ingen grund til at tro, at CBS her skulle være en undtagelse.

Behov for netværk for studerende med handicap
Karen Vestergård Jacobsen, der er projektmedarbejder på Rækværk for SUMH, påpeger, at man som studerende med en funktionsnedsættelse ofte bruger mere energi og flere ressourcer på at studere.

Studerende med handicap har altså sagt med andre ord ikke altid de bedste vilkår for at gennemføre en universitetsuddannelse.

- Dertil kommer så, at mange studerende med handicap føler sig isolerede, hvorfor det jo er godt at samle folk og snakke om alle de ting, man har til fælles, såvel som de ting, man ikke har til fælles, uddyber Karen Vestergård Jacobsen.

Hun glæder sig over i løbet af forårssemesteret at kunne tilbyde hele tre arrangementer i Rækværk på CBS. Behovet for netværket er nemlig ikke blevet mindre det seneste års tid.

- Desværre er det ofte et stort tabu at tale om handicap på universitetet, fordi mange frygter fordomme og at blive sat i bås som ’den handicappede’, der hverken er faglig eller socialt eller faglig tilstrækkelig i forhold til sine medstuderende, påpeger Karen Vestergård Jacobsen.

Arrangement med fokus på studieteknikker
Alene det at dukke op til Rækværks-arrangementer kan være grænseoverskridende for nogle studerende, fordi de pludselig skal til at være åbne om deres handicap.

- Mange af de studerende, som kommer i Rækværk, har usynlige handicap, forklarer Karen Vestergaard Jacobsen, der alligevel håber på et godt fremmøde til årets første arrangement den 3. marts, hvor emnet er studieteknikker.

Til arrangementet, som finder sted i lokale SP 212 fra 16:30-19:30, er der ud over den sædvanlige café-hygge oplæg med Katrine Hougaard Madsen, som har skrevet opgave om behovet og mulighederne for et akademisk kompetencecenter for studerende med funktionsnedsættelser.

Foruden det kommende arrangement om effektiv læring med gode studieteknikker, byder Rækværk på CBS dette semester på yderligere to møder i netværket, hvor der sættes fokus på henholdsvis gruppearbejde og kompetenceafklaring.

Info 

Rækværks forårsprogram på CBS
Den 3. marts klokken 16.30-19:30 afholder Rækværk i lokale SP212 årets første arrangement på CBS, hvor der sættes fokus på effektiv læring med god studieteknik. Få styr på studiet med konkrete værktøjer og teknikker og mød oplægsholder Katrine Hougaard Madsen, som har solid vejleder- og SPS (specialpædagogisk støtte) erfaring.

”Få dig selv i spil i gruppearbejdet og optimer dine kompetencer” er overskriften på det andet arrangement, som finder sted den 25. marts klokken 16:30-19:00 i lokale SP207.

I lokale SP114 den 29. april fra klokken 16:30 til 19:30 handler arrangementet om kompetenceafklaring og hvordan, man eliminerer betydningen af sit handicap på jobmarkedet.

Du kan også læse mere om netværket Rækværk på Facebook.