Rektor: CBS må desværre skuffe mange ansøgere til kandidatuddannelserne.

Skrevet af Per Holten-Andersen, rektor - 14. juli 2014 - 8:272 kommentarer
Mængden af ansøgere til CBS' kandidatuddannelser har igen i går sat ny rekord.

Fra cbs.dk. I år er der over 8000 ansøgere til CBS’ kandidatuddannelser. Det er langt flere end vi tidligere har modtaget – og langt flere end vi har plads til. 

Fra cbs.dk: CBS’ har besluttet at vi ikke kan udvide optaget yderligere da vi udnytter vores kapacitet fuldt ud. Vi har hverken lokaler eller undervisere nok til at udvide antallet af studiepladser Vi har ikke midler til at ansætte de professorer og lektorer, der skal til for at udbyde mere undervisning.

Mange både danske og udenlandske studerende vil gerne ind på en kandidatuddannelse på CBS og derfor oplever vi i disse dage stor skuffelse blandt både ny-udklækkede CBS bachelorer og bachelorer fra andre universiteter. Flere henvender sig til mig med beretninger,  frustrationer og endda vrede, men det ændrer desværre ikke på vores råderum.

Beklageligvis giver mange ikke bare udtryk for skuffelse, men også overraskelse. Vi oplever en del, der fejlagtigt tror, at man har retskrav til enhver kandidatuddannelse; mens andre måske har kigget på situationen for et par år siden, hvor det var væsentlig nemmere at få adgang, og endnu andre er af den opfattelse, at det at opfylde optagelseskravene er ensbetydende med en optagsgaranti. 

Retskravsbachelorer får altid en plads, men man er kun retskravsbachelor på sin naturlige kandidatuddannelse og kun umiddelbart efter at man er blevet færdig med sin bacheloruddannelse. Vil man ind på en anden kandidatuddannelse end den naturlige, eller har man holdt en pause, så konkurrerer man om et begrænset antal pladser med alle andre ansøgere, der opfylder optagelseskravene.

Blandt disse tages der først stilling til om man opfylder adgangsbetingelserne. Det vil typisk være beståede fag inden for uddannelsens kernefagområder.

Alle de der opfylder adgangskravene konkurrerer på lige fod om pladserne, og udvælgelsen sker som en helhedsvurdering af relevante fag og karakterer. Vi gør ikke forskel på studerende fra forskellige skoler eller lande, men udvælger efter de faglige kriterier har lagt.

Når man er kommet ind på cand.merc, som er én uddannelse, møder man endnu et nåleøje. Man kan desværre ikke være sikker på at komme ind på den linje man helst vil, da konkurrencen på visse linjer også er øget, fordi cand.merc af pædagogiske (og lokalemæssige) hensyn har begrænset holdstørrelsen til 120. En af måderne vi imødekommer den store søgning, er ved i år at oprette en finansieringslinje mere, for at lette presset på dette område.    

Jeg synes det er en kvalitet ved uddannelsessystemet, at man kan skifte studieretning efter bachelor. Det er også hele ideen bag den såkaldte Bologna-model hvor alle uddannelser deles i bachelor og kandidat. Desværre deler politikerne ikke længere helt denne vision i praksis. De begrænsede ressourcer vi råder over, medfører at kun få kan skifte til de mest populære CBS uddannelser, og fra næste år betyder fremdriftsreformen at det også formelt bliver sværere at få anerkendt andet end de nært beslægtede bacheloruddannelser som adgangsgivende.

Vi er glade for og stolte over den tillid så mange unge viser ved at søge ind på CBS’ kandidatuddannelser, og det betyder, at vi deler den store frustration som mange giver udtryk for. Vi siger desværre nej til mange dygtige ansøgere, og det er rigtig ærgerligt for den enkelte OG for CBS, men med de ressourcer vi har, ville vi ikke kunne levere en ordentlig kvalitet i vores uddannelser, hvis vi optog flere.  Og det kan hverken de studerende eller vi være tjent med. 

Read the above in English at cbs.dk

Kommentarer

Kære rektor,

Det er særdeles positivt at du har taget dig tid til at kommentere på dette, for der er virkelig brug for din hjælp.

Skuffelsen for mit vedkommende er ikke blot, at jeg ikke kom ind på min 1. prioritet. Skuffelsen bygger på manglende tillid til systemet - både dem som informerer de studerende om deres muligheder, men også de ansatte i CBS' admission office som udvælger kandidaterne. Nogle af de frustrationer mine medstuderende på HA Almen og jeg har stødt på, er:

- At det i de oplæg vi fik fra studievejledningen og optagelseskontoret blev udlagt som om, at det er - og jeg citerer direkte fra de noter jeg tog til citat fra forelæsningen - ".. sjældent man kommer under en 2. prioritet, og de fleste får deres 1. prioritet". Ud fra dette må man alt andet lige som studerende antage, at man har relativt gode chance for at komme ind på - hvis ikke sin 1. prioritet - så i hvert fald sin 2. prioritet.

- Hermed tænker man som HA studerende, at man bør søge det man helst vil læse, for at optimere sin chancer for at komme ind på ønskestudiet. Men i bagklogskabens klare lys har vi dog erfaret, at man burde ansøge på en helt anden måde, såfremt man har retskrav på at komme ind, som vi har. Man burde derimod søge alle de cand.merc kandidatuddannelse som er eftertragtede, så man efterfølgende kan "bytte" sig til en plads på det studium man helst vil læse på det. Forklaring følger:

- Det er forståeligt, at en stigning i antallet af ansøgere har presset CBS på denne front, men det forklarer ikke den absurde udvælgelsesproces som har ligget til grund for de studerendes optag på kandidatuddannelserne. Der er tragikomiske tilfælde hvor de folk som - når man ser på deres valgfag - har været særdeles egnede til de mest eftertragtede kandidater (IMM, FSM, AEF osv.), men alligevel ikke er kommet ind. Omvendt er der folk som, når man ser på deres valg af valgfag og erhvervserfaring, ingen forudsætninger har for at læse de førnævnte kandidater - og det på trods af at de ikke har haft kandidaten som en af deres øverste prioriteter.

Således findes der eksempler på folk, som ikke har tilvalgt relevante finansielle, økonomiske eller statistiske valgfag, som er kommet ind på FSM-studiet på deres 3. prioritet, på trods af at der findes over 600 mennesker kvalificerede ansøgere som har søgt studiet som deres førsteprioritet.

Tænk lige over det: med hvilket rationale er det man tildeler "mindre egnede" studerende, som i øvrigt hellere ville noget andet, det mest eftertragtede studium? Jeg begriber det ikke.

Der findes mange lignende eksempler, og resultatet er blot at mange ikke kommer ind på deres ønskestudier i første omgang, men derimod kan bytte sig til det efterfølgende, såfremt man har fået et eftertragtet studium at bytte med. Det er selvfølgelig også en løsning hvis de studerende internt kan finde ud af det, men det er en falliterklæring af dimensioner fra CBS Admission Flows side. Hvis man kort skal opsummere det mønster som tegner sig i min omgangskreds er det,

* At det tydeligvis ikke har haft den store effekt at vælge relevante valgfag til den kandidat man vil ind på.
* At målet ikke har været at imødekomme folks ønsker, men mere bare handler om at "få kabalen til at gå op", uagtet om fordelingen af pladser giver mening/kan retfærdiggøres.

Og netop det med at retfærdiggøre fordelingen af kandidatpladser er interessant, for de forklaringer man får er ubrugelige og uden velfunderede argumenter. Det er en svær opgave, men man gør det også sværere for sig selv end det er, fordi man ikke har forberedt sig på opgaven.

Jeg synes det er absurd at man gambler med folks fremtid på den måde, fordi man ikke har mere styr på tingene. Det er ikke nemt, men man skylder de studerende at gøre sit ypperste for, at det vigtigste trin i ens uddannelsesforløb bliver fordelt fair og transparent. Det altoverskyggende eksempel på dette må være den danske studerende fra Cambridge med topkarakterer, som fik et nej tak fra CBS fordi han havde været udenlands i 6 år. Nuvel, så hopper han da bare til London School of Economics, for de vil jo gerne have ham...

Et perfekt eksempel på den håbløse udvælgelsesproces som finder sted. Og forklaringen er, om end bedre end den vi andre bliver spist af med, stadig himmelråbende dum. http://www.b.dk/nationalt/topkarakteren-fra-cambridge-rakte-ikke-til-cbs

Der findes utallige andre historier, men I kender dem garanteret godt i forvejen. Jeg håber at CBS vil tage kampen op mod dette mangelfulde system. Det er jer, der uddanner HR folk som skal finde de rette kandidater i erhvervslivet. Det er jer, der uddanner hardcore dataknusere som kan udrette mirakler i Excel-ark. Det er jer, der uddannelser folk i ledelse og administration. Det MÅ kunne forventes, at I om nogen har de menneskelige ressourcer til at gøre dette bedre, end I har gjort hidtil.

Hvad synes du?

Fordi den e-mail, der skrevet ikke var en rigtig. Kan du ikke kontakte os, Louise, så vi kan finde ud af, hvem du er og få publiceret din kommentar igen.

Mvh. Jørn Albertus, webredaktør.

Hvad synes du?