Rektor ikke enig i medie-kritik af CBS-professor

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Bjarke McCarthy - 4. juni 2012 - 14:530 kommentarer
Rektor Per Hoten-Andersen betegner kritikken af professor Steen Thomsen som forfejlet - professorens forskningsprojekt kan ikke betegnes som kontraktforskning. og deter en given, at forskning i erhvervdrivende fonde vil blive finansieret af netop dem.

Berlingskes kritik af professor Steen Thomsens ageren i forhold til sit store forskningsprojekt i erhvervsdrivende fonde, finansieret af ni store, danske erhvervsdrivende fonde, er ikke retvisende, siger CBS-rektor Per Holten-Andersen.

Etablerede storstilet forskningsprojekt i erhvervsdrivende fonde
Professor Steen Thomsen fra Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse og tilknyttet Center for Corporate Governance kunne midt i december sidste år annoncere indledningen af et stort forskningsprojekt i de danske erhvervsdrivende fonde. Selve forskningsprojektet er eksternt finansieret med 8,4 millioner kroner af ni store danske, erhvervsdrivende fonde.

Professor Steen Thomsen har forsket i erhvervsdrivende fonde i næsten 20 år og er både en anerkendt forsker og en flittigt anvendt medieekspert om emnet. For ham var forskningsprojektet realiseringen af en professionel livsdrøm, så han gjorde sig store anstrengelser for, at det kom op at stå, da der endelig var mulighed for det.

 

Berlingske klandrer CBS-professor for kontraktforskning
Måske lidt for store. Berlingske satte i en række artikler den 24. maj 2012 forskningsprojektet og CBS-professorens ageren for at få det op at stå under lup. Avisen fandt det dels kritisabelt, at fondene finansierede forskning i sig selv, og at de havde valgt Steen Thomsen til at forestå projektet, idet han gennem tiden klart har markeret sig som en fortaler for de gældende vilkår og regler.

Ifølge Berlingske er Steen Thomsens forskningsprojekt et eksempel på kritisabel ”kontraktforskning”, hvor de erhvervsdrivende fonde på forhånd har bestemt resultatet. Samtidig kritiserer avisen praktisk talt Steen Thomsen for at være for tæt involveret med sit forskningsemne – implicit dermed for videnskabelig uredelighed.

Journalisten havde blandt andet fået aktindsigt i professorens mail-korrespondance – herunder med Novo Nordisk Fondens direktør, professor, dr.odont. Birgitte Nauntofte – vedrørende bestræbelserne på at få forskningsprojektet op at stå.

Rektor afviser postulat om kontraktforskning
Medie-sagen har fået rektor Per Holten-Andersen til at reagere, idet han finder kritikken forfejlet – og samtidig kontraproduktiv i forhold til at realisere eksternt finansierede samfundsvidenskabelige forskningsprojekter.

- Essensen i kritikken er, at det skulle være uetisk, at en CBS-forsker modtager penge fra fonde til at forske i fondene. Det svarer til at håndhæve et princip om, at man ikke må modtage penge fra for eksempel mejerisektoren til at forske i mælks ernæringsværdi. Det er jeg ganske uenig i, at man ikke kan, og Steen Thomsens forskningsprojekt kan ikke på nogen måde betegnes som kontraktforskning, udtaler Per Holten-Andersen og påpeger:

- Så længe der klart og tydeligt står i aftalen, at der er sikret fuld forskningsfrihed og frihed til frit at publicere resultaterne, så er der ikke noget at komme efter. Kontraktforskning er, når for eksempel en virksomhed køber forskningen – betaler alle omkostninger plus typisk 100 procent overhead – og således ejer resultaterne, der typisk ikke bliver publicerede.

Jagten på ekstern finansiering går nødvendigvis gennem gråzoner
Angående CBS-professorens ageren for at få projektet sat i værk, mener rektor heller ikke, at der er foretaget noget kritisabelt.
- Det kan måske anfægtes, at Steen Thomsen er for venlig over for fondene. Han har forsket i emnet i årevis, og når man som forsker graver sig ned i et forskningsfelt, bliver man mere og mere involveret i aktørerne og får opbygget tæt kontakt til et netværk inden for det. Men han har altid været meget klar i sine meninger og holdninger – hans linje i relationen og indstillingen til fondene er meget konsistent over tid – og det er der ikke umiddelbart noget anfægteligt i, siger Per Holten-Andersen og fortsætter:

- Når vi som universitetsforskere skal intensivere samarbejdet med omverden og finde eksterne midler, må vi gå nye veje – og så kommer man altid ind i grænseområder og gråzoner, hvor der er risiko for at træde forkert. CBS vil IKKE sige nej til at gå ind i forskningssamarbejder af frygt for en risiko for at begå fejl – begår vi dem, må vi rette op på dem og lære af fejlene. Med det sagt, så kan jeg ikke se, at der er begået graverende fejl i projektet desangående, som skulle kunne slå tvivl om projektets forskning og resultater.

Der er per definition ikke frit slag i eksternt finansieret forskning
Per Holten-Andersen understreger, at der for forskningsprojektet i de erhvervsdrivende fonde foreligger en aftale om fuld forsknings- og publiceringsfrihed. Han fremhæver desuden, at hvis universiteterne skal have eksternt erhvervsfinansieret forskning, så er det oftest givet, at kilderne til finansieringen kun vil investere i forskning, som de selv er interesserede i.

- Alternativet er ingen eksternt finansieret forskning, og intet samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne. Og det er ikke løsningen, siger Per Holten-Andersen.