Rektor: Mit møde med CBS og de aktuelle udfordringer

Skrevet af Per Holten-Andersen - Foto: Bjarke MacCarthy - 30. september 2013 - 21:281 kommentar
Rektor Per Holten-Andersen er den første fra CBS' direktion, som i et nyt initiativ på skift skriver om og for CBS.

Dette indlæg fra CBS’ rektor Per Holten Andersen er starten på et nyt initiativ på CBS. Fremover vil der hver måned komme et bidrag fra medlemmerne af CBS’ direktion. Forfatteren bestemmer selv indholdet - specielle temaer, konkrete udfordringer, eller hvad der aktuelt sker på CBS, og hvordan dette kan påvirke ansatte eller studerende.

(English version: The President: My meeting with CBS and the current challenges)

For halvandet år siden tiltrådte jeg som rektor for CBS. Med store forventninger, men også ydmyg over for opgaven at lede en af verdens største business schools, som med over 20.000 studerende, mere end 70 uddannelser og en stor og stærk multidisciplinær forskergruppe nyder særdeles stor respekt i vort omfattende internationale netværk.

Mit første indtryk var en kompleks organisation, der i begyndelsen kunne være ”en labyrint” at finde rundt i. Vi har mange enheder, tit navngivet med bogstavforkortelser, endda på dansk eller engelsk efter frit valg, hvis betydning undertiden fortaber sig i historiens skygge
Jeg erfarede, at én ting er den organisation, der optræder på diagrammer og skemaer, noget andet er de uformelle beslutningsprocesser, hvor problemer søger løsninger, men hvor man lige så ofte kan møde løsninger, som søger problemer, de kan være en løsning på.

Men jeg mødte tillige en meget stærk medarbejderkultur præget af stor loyalitet til arbejdspladsen, en boblende entusiasme og idérigdom med mange lokale initiativer, som efter min opfattelse er en af hemmelighederne bag CBS’ succesfulde udvikling gennem de seneste 20-30 år.

Topledelsen skal give plads til initiativer
Vi har mange formelle ledere og mindst lige så mange uformelle, ofte situationsbestemte ledere, som udfører vigtige funktioner decentralt. Men den komplekse organisation giver også særlige udfordringer for en topledelse; klassisk hierarkisk ledelse holder ikke.

Ledelse skal udøves gennem dialog, motivation og inspiration, og hele tiden på en måde så topledelsen undgår at ”gå for meget i vejen” for de decentrale initiativer. Topledelsen skal primært sætte rammer og fremme initiativer.

Efter 20 måneder som rektor vil jeg endnu ikke bryste mig af, at jeg kender CBS til bunds. Men jeg har blandt andet brugt tiden til at pejle mig ind på, hvad der er CBS’ aktuelle udfordringer.

En af de store udfordringer er vores forskningsfinansiering. De senere års kraftige vækst i studenterbestanden, som er sket blandt andet for at opfylde et politisk fastsat mål, har relativt udtyndet CBS’ forskningsmidler, så vi i dag har de laveste forskningsmidler pr. studerende af alle danske universiteter.

Meroptaget giver kapacitetsproblemer
Med den nuværende finansieringsmodel er CBS’ økonomi i dag baseret på fortsat højt optag på bachelor- og kandidatuddannelserne. Vi har i de senere år været begunstiget af stærk interesse for vore studier, men der er grænser for vækst, og vi oplever alle, studerende som ansatte, de store kapacitetsproblemer, den øgede studenterbestand medfører.

En hovedopgave er derfor nu at finde andre veje end øget studieoptag til at øge indtægterne til CBS. Dette er nødvendigt, hvis vi fortsat skal opretholde den høje kvalitet i uddannelserne, som bl.a. er grundlaget for vores internationale reputation, og desuden en forudsætning for en vellykket national institutionsakkreditering, som CBS skal gennemføre i 2014.

Øgede midler kan tilvejebringes på mindst tre måder. Vi kan påvirke det politiske landskab, vi kan søge støtte i erhvervslivet, og vi kan udvikle nye forretnings- og indtjeningsområder.

I det sidste års tid har vi satset på alle tre elementer. I foråret har jeg haft møder med alle uddannelsesordførere for de politiske partier, og det er mit indtryk at jeg har fundet en vis forståelse for vores økonomiske udfordring, selv om dette i sig selv ikke umiddelbart udløser nye bevillinger.

Rettidig omhu at sikre sig, mens det går godt
Igennem hele 2013 besøger jeg CEO’s for en række store danske virksomheder, først og fremmest for at lytte til deres ønsker og forventninger til CBS, men også for at drøfte samarbejdsmuligheder og samtidig understrege, hvor vigtigt det er for dansk erhvervsliv at have en stærk international business school.

Senest, på bestyrelsesseminaret i starten af september, havde vi en indledende diskussion af nye forretningsområder for CBS. Disse indledende drøftelser videreføres nu med Akademisk Råd, Institutledere, administrative enheder og eksterne parter.

Lad mig slutte med at understrege, at trods vores udfordringer med hensyn til forskningsfinansiering, er CBS velfunderet. Vi optager flere studenter end nogen sinde, to af vore uddannelser ligger i top tre blandt samtlige bachelorprogrammer i Danmark, og vi implementerer vores strategi som planlagt.

Men rettidig omhu er at forberede sig på eventuelle kommende udfordringer, mens det går godt. Det er netop nu en af de væsentlige opgaver for CBS’ ledelse.

English version: The President: My meeting with CBS and the current challenges

 

Info 

Direktionen skriver på skift
Dette indlæg er starten på et nyt initiativ på CBS. Fremover vil der den første i hver måned - på intranettet Share og her på CBS OBSERVER - komme et bidrag fra CBS’ direktion, skrevet på skift af medlemmer af direktionen.

Forfatteren bestemmer selv indholdet. Det kan dreje sig om specielle temaer, konkrete udfordringer, eller hvad der aktuelt sker på CBS, og hvordan dette kan påvirke dagligdagen som ansat eller studerende.

Formatet vil være et indlæg på cirka én side, evt. suppleret med links til relevante dokumenter, som dog kun findes på intranettet. Men tanken er især, at den, der ønsker et hurtigt overblik over direktionens aktuelle tanker, kan nøjes med at læse indlægget. 

Kommentarer

The President names three sources of funding. British universities are successful in obtaining substantial amounts of money from their graduates/alumni. As a graduate of Cambridge University, UK, both the university itself and one's college are extremely effective in (1) keeping graduates well informed (and inviting them back for events and wonderful dinners!), and (2) inducing graduates to contribute to a range of appeals for funding, both through specific campaigns and regular contributions. I recall that the University recently raised over 200 million pounds as part of its 500-year celebrations. The triggering factor is the conviction that as students they were set on a path towards success in professional life, and can 'repay' something of this debt when they are financially able to do so. I also did an MA at Leeds University, which has been in existence for about the same amount of time as CBS, and they are campaigning for funds in a similar way.

Hvad synes du?