Rektor sender åbent brev til CBS

Skrevet af Per Holten-Andersen, rektor for CBS - Foto: Henriette Frausing - 7. september 2015 - 16:222 kommentarer
Rektor Per Holten-Andersen.

Nedenstående er i dag blevet sendt til alle ansatte på CBS via e-mail. Vi bringer det med tilladelse for at de studerende også skal have mulighed for at læse det.

Kære alle på CBS

I sidste uge annoncerede regeringen de såkaldte 2+2+2+2%-besparelser på alle offentlige universiteters uddannelsesbevillinger (dvs. 2% i 2016, 4% i 2017, 6% i 2018, 8% i 2019). Dette er en betydelig udfordring for CBS. Derfor mødtes direktionen fredag morgen d. 4. september med institutledere, medlemmer af AC og HSU, studieledere, administrative ledere, CBS OBSERVER, CBS Students og studenter medlemmerne af CBS' bestyrelse for at give foreløbig information om besparelsernes forventede effekt på CBS. De slides, jeg brugte ved dette møde, er vedhæftet, og du kan også finde dem på CBSShare (vi kan ikke bringe de omtalte slides, de er kun til intern brug. red).

Jeg mener, det er vigtigt, at alle medarbejdere på CBS er klar over denne kritiske ændring i vores fremtidige økonomiske situation. Hvis du har spørgsmål, kan din nærmeste leder uddybe.

Jeg vil ikke undervurdere den udfordring, CBS står overfor.  I løbet af de(n) næste måned(er) vil vi samle idéer og inspiration til, hvordan det CBS, vi kender, kan omdannes til et fortsat ambitiøst CBS, men med en lavere kvalitet og en anden sammensætning i udvalgte funktioner og produkter. Jeg er overbevist om, at vi kommer godt gennem denne udfordring sammen.  CBS' direktion sætter alle personlige ressourcer ind på at få CBS gennem de(t) næste år. Men der bliver også brug for, at alle på CBS står sammen ­– og kæmper for CBS.  Vi ønsker alle sammen det bedste for vores institution. Indenfor de rammer regeringen fastlægger, vil vi stadig være en af de bedste og mest anerkendte business schools i international sammenhæng.

To vigtige begivenheder finder sted i de kommende tre uger: Mit møde med ministeren mandag d. 14. september, samt Folketingets endelige vedtagelse af Finansloven i september/oktober 2015. Jeg vil sikre, at hele organisationen modtager den nødvendige information hurtigst muligt efter mit møde med ministeren og når vi ved mere om Finansloven for 2016.

Lad mig slutte af med at understrege, at CBS også vil klare denne udfordring.  CBS er ikke "kornfed", som ministeren har udtalt om universiteterne i medierne – CBS er effektiv, og CBS leverer høj kvalitet i uddannelse, forskning og på de administrative områder. CBS er en af verdens mest anerkendte business schools – CBS er kommet for at blive. Så lad os bruge denne udfordring konstruktivt på den måde, CBS er så berømt for; dvs. en anledning til innovativ udvikling af vores forretningsmodel, og ikke blot som en spareøvelse.

Dbh/ Per

Relaterede artikler 

Kommentarer

Tak for at inkludere hele CBS. Det er utrolig positivt med denne transparenthed! Hellere være ærlig omkring udfordringen end at gemme den væk bag fine ord. Lad os kæmpe sammen.
Ser frem til at høre, hvad mødet med finansministeren bringer og hvordan den endelige finanslov kommer til at se ud.

Hvad synes du?

Ordet er GENNEMSIGTIGHED

Hvad synes du?