Så er det slut med de små erhvervssprog på CBS

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Morten Andersen - fotomani.dk - 30. oktober 2015 - 10:341 kommentar
Fra om ganske få år vil der kun undervises i ét egentligt erhvervssprog på CBS.

CBS’ direktion besluttede efter bestyrelsens strategiseminar torsdag-fredag den 22.-23. oktober at lukke tysk, fransk og spansk-linjerne på BA i Interkulturel Markedskommunikation og BA i Europæisk Business samt japansk på Asia Studies Programme.

Om ganske få år vil CBS ikke længere kunne bryste sig af at udbyde små erhvervssprog. Fra næste års studieoptag vil tysk, fransk og spansk ikke længere blive udbudt på CBS’ erhvervshumaniorauddannelser IMK og Europæisk Business. Samtidig udfases Japansk fra ASP.

De studerende, der allerede studerer på de berørte linjer, vil selvfølgelig kunne føre deres uddannelser til ende. ASP fortsætter med at udbyde kinesisk, ellers begrænser CBS’ erhvervssproglige udbud sig fremover til engelsk, der i dag snarere er et andetsprog end et fremmedsprog i dansk erhvervsliv.

Årsagen er den årlige 2 procent besparelse på uddannelsesområdet, der er blevet meldt ud til universitetssektoren, og på netop disse uddannelseslinjer er søgningen ifølge direktionens udmelding på CBS’ intranet torsdag vigende og lav, hvilket resulterer i små hold og truer bæredygtigheden på sigt.

- På CBS dimensionerer vi selv vores uddannelser. Det har vi altid gjort, og det vil vi blive ved med, fortæller rektor Per Holten-Andersen og påpeger:

- De linjer, vi her lukker, har i en årrække haft lav søgning. Holdene har været små, og der har været højere arbejdsløshed end på andre CBS-uddannelser. Derfor har vi valgt at lukke disse linjer. Men vi fastholder størrelsen af det samlede studenteroptag.

Et endegyldigt farvel til faglige miljøer

Institutleder for Department of International Business Communication, Alex Klinge, er brandærgerlig over beslutningen. Det er han ikke kun, fordi det blandt andre er en god håndfuld af hans nære kollegaer, der ser deres fagområder forsvinde ud af CBS’ uddannelsesvifte.

- Det er en katastrofe. Det er jo en strategisk beslutning truffet på grund af et akut økonomisk pres på CBS, og det gør vores kolossale investering i at styrke relevansen og attraktionsværdien af de erhvervssproglige linjer til skønne spildte kræfter, beklager Alex Klinge, men anerkender:

- Det er rigtig dyrt at undervise i sprog. Holdene er små, pædagogikken er dyr, og frafaldet er stort, fordi sprog fagligt er meget krævende. Forsvinder småsprogene, taler vi på ret kort sigt om en irreversibel lukning af 4 faglige miljøer på CBS og negative konsekvenser for IBC-uddannelsernes brand inden for intersproglig og interkulturel kommunikation.

Det er dog ikke kun de sandsynlige konsekvenser på hans eget institut, der får Alex Klinge til at betegne hele situationen som en national katastrofe, hvor universiteterne individuelt vil lukke ikke-rentable uddannelser af økonomiske årsager:

- Med beslutningen tørrer CBS reelt blot udfordringerne med at uddanne folk i de sprog af på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som med en national forpligtelse formentlig vil opretholde underskudsgivende fremmedsprogsfag – men den store forskel, at det næppe kommer til at dreje sig om erhvervssprog. Der er vi reelt sidste udbyder.

Spansk, tysk og fransk fortsætter dog på BLC

Direktionens beslutning betyder imidlertid ikke, at muligheden for at blive undervist i fransk, tysk eller spanske forsvinder fuldstændigt fra CBS’ uddannelsesportefølje.

Mens sprogene forsvinder fra de erhvervshumanistiske uddannelser, hvor de traditionelt har hørt hjemme som specialisering, så vil studerende fortsat kunne blive undervist i dem på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse BSc in Business, Language and Culture.

- Beslutningen handler ikke om, at vi vil fjerne sprog fra CBS’ uddannelsesportefølje. Den handler om, at små hold ikke er bæredygtige på sigt, siger Per Holten-Andersen og understreger:

- Så ja, der vil fortsat være sprog på CBS, så længe der er den kritiske studentermasse til, at det er bæredygtigt på sigt. Det vil sige, at der både er søgning til uddannelserne, at kandidaterne får jobs efter endt uddannelse, og der er studenterunderlag til at opretholde en minimums holdstørrelse.

De pladser, der bliver ledige ved, at linjerne med de små sprog forsvinder på IMK og Europæisk Business, vil blive fordelt på en række andre uddannelser, hvor CBS ønsker at øge optaget – dette også af økonomiske hensyn. Hvilke uddannelser er endnu ikke blevet oplyst.

Kommentarer

"Derfor har vi valgt at lukke disse linjer. Men vi fastholder størrelsen af det samlede studenteroptag."

Hvilke uddannelser får så et større optag?

Hvad synes du?