Sådan fungerer kvotesystemet til cand.merc.

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: ljalin @ Dreamstime - 25. juni 2014 - 16:490 kommentarer
Når først den store portion Kvote 1 ansøgere - bachelorerne med retskrav - er fået tildelt deres pladser, bliver de resterende pladser fordelt ligeligt mellem de kvalificerede ansøger i de andre 4 kvoter.

KANDIDATOPTAGET 2014: Der er adgangsbegrænsning på CBS, og det mærkes især i søgningen til de 14 linjer på CBS’ største og mest søgte kandidatuddannelse, cand.merc.. Her blev 57 procent af 1. prioritets ansøgerne afvist, hvor 45 procent af ansøgerne til samtlige kandidatuddannelser blev afvist.

- Konkurrencen om pladserne på vores kandidatuddannelser har aldrig været højere end i år. Vi har ikke kun måtte afvise studerende, der ikke opfylder betingelserne, men også studerende, der opfylder dem til fulde – de, der kom ind, havde bare klaret sig bedre, fortæller Anne Mette Hou, der er leder af Admissions Office.

Den kandidatuddannelse, der får flest ansøgere fra andre universiteter og fra uddannelser på CBS, der ikke er direkte adgangsgivende til den, er cand.merc. (CM). CM er delt op i 14 linjer, der spænder fra meget ’hard core’ business studier, så som Finansiering og Regnskab, til de noget blødere, så som CM HRM.

De uddannelser på CBS, der har retskrav på adgang til CM, er CBS’ største bacheloruddannelse, HA Almen, samt BSc IB og BSc SEM.

Retskravet går ud på, at man som studerende på en af de tre bachelorer på CBS har krav på en plads på CM – men ikke på en bestemt linje, blot man har bestået sin bachelor og søger ind samme år, som man gjorde den færdig, og prioriterer 4 CM linjer.

De kan komme ind på CM uden retskrav

De færdiguddannede bachelorer med retskrav - HA Almen, samt BSc IB og BSc SEM – udgør kvote 1. Når de har fået tildelt deres pladser, kan de resterende pladser fordeles til de 4 andre kvoter.

Fælles for de 4 kvoter er, at ansøgerne for at kvalificere sig SKAL have: 7,5 ECTS-points organisation, 7,5 ECTS-points Kvantitativ Metode/Statistik, 15 ECTS-point BÅDE Finansiering OG Regnskab, 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi, 7,5 ECTS-points Marketing og 45 ECTS-points Erhvervsøkonomi.

Kvote 2 – dispensaterne – er den kategori, som langt de fleste af CBS' øvrige bachelorstuderende, der ud over fagene på deres bachelor har suppleret op med, hvad de ellers mangler for at være fuldt kvalificerede (læs ovenstående liste over ECTS), hører ind under.

Kvote 3 – ansøgere med en HD – vurderes ud fra karaktergennemsnittet på deres HD 2. del.

Kvote 4 – andre ansøgere MED et gennemsnit – er typisk kvalificerede bachelorer fra direkte adgangsgivende uddannelser, blot fra andre universiteter end CBS, eller CBS-bachelorer fra tidligere årgange, der ikke fortsatte direkte ind på kandidaten.

Kvote 5 – andre ansøgere UDEN et gennemsnit – er især de internationale ansøgere med en ikke-dansk bachelorgrad, men også studerende der ikke har et karaktergennemsnit fra deres danske bachelorgrad, når de søger. Kvote 5-ansøgere vurderes ud fra deres samlede bacheloruddannelse og deres erhvervsøkonomiske fag.

Ting der SKAL bemærkes

Det skal så bemærkes, at ansøgere i kvote 1, 2, 3 og 5, der ikke har, men som VIL HAVE bestået ved studiestart, får en ’betinget accept’ under forudsætning af, at de består for eksempel deres bacheloruddannelse på CBS.

Det skal også bemærkes, at selv om CM er én uddannelse, som alle skal opfylde adgangskriterierne til, så består den af 14 CM-linjer, der skal søges hver for sig – OG at nogle af linjerne har yderligere udvælgelseskriterier.

Endelig skal det bemærkes, at CBS ud over retskravet ikke på nogen måde MÅ gøre forskel mellem kvotegrupperne – CBS skal afdække sig frem og give adgang til de bedst kvalificerede og antageligvis mest egnede af ansøgerne.

Hvordan trækkes den sidste streg?

Som CBS OBSERVER skrev onsdag den 18. juni havde hele 8.243 studerende i år søgt ind på en af CBS’ kandidatuddannelser. Det var 26 procent flere end i 2013, og CBS havde kun set sig i stand til at optage 4 procent flere.

45 procent af de mange ansøgere blev afvist – helt – og det selv om mange af dem faktisk opfyldte adgangskravene. Så hvordan tegnes den afgørende streg i sandet mellem ’inde’ og ’ude’ på for eksempel CM lige – altså efter de, der ikke kunne leve op til adgangskravene, var blevet sorteret fra?

På CM blev der i år tilbudt 2029 pladser. Der var 4709 1. prioritetsansøger. Regnestykket siger umiddelbart, at der blev afvist 57 procent, men procenttallet er faktisk lidt højere, idet en del af de 2029 pladser blev tilbudt ansøgere, der havde CM på CBS som 2. eller endda lavere prioritet.

- Det er et regnestykke. Det samlede antal pladser på CM minus antallet af kvalificerede ansøgere med retskrav giver, hvor mange pladser, der er tilbage at fordele mellem de kvalificerede ansøgere under de 4 kvoter, forklarer Anne Mette Hou og uddyber:

- De skal behandles – med mindre der er en synlig niveauforskel kvoterne imellem – ens. Til CM i år var der cirka 30 procent flere kvalificerede ansøgere, end der var pladser. Så vi kunne tilbyde pladser til de bedst kvalificerede cirka 70 procent fra hver af de 4 kvoter og måtte så med beklagelse afvise resten.

Beskrivelsen er ikke helt præcis, da der som nævnt kan forekomme særlige udvælgelseskriterier til nogle af de 14 CM linjer, hvilket Admissions Office selvfølgelig også har taget højde for under processen.