Sådan gør universiteterne de studerende mere stressede

Skrevet af Mia Mathilde HansenSidsel Green - Foto: dreamstime.com - 1. oktober 2013 - 16:121 kommentar
Det er ikke at råbe "ulven kommer", når man i god tid siger fra over for stress-symptomer. Når positiv stress bliver til negativ stress, kan det få alvorlige konsekvenser.

Pressede perioder er unægtelig en del af studielivet. Men at universiteternes administration ligefrem bidrager til at fire ud af fem studerende føler sig stressede, burde være en dårlig joke. Ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Magisterforenings Studerende er det desværre virkeligheden.

Det er den samme gamle sang. Fire ud af fem studerende føler sig af forskellige årsager stressede. Det kan i værste fald kan medføre, at man udsætter studiet, bliver deprimeret eller ligefrem dropper ud. CBS OBSERVER tidligere skrevet om emnet  (læs også her), men nye undersøgelser viser, at det især er planlægning af studiet og kommunikationen, der bidrager til de studerendes frustrationer.

En studerende udtaler i augustnummeret af Magisterbladet:
- ”Dårlig planlægning af eksaminer, hvilket gør at ferierne mellem semestrene cuttes væk – det er for hårdt.”

Og det er ikke kun eksamensplanlægning, der halter. Også på CBS oplever de studerende problemer med skemalægning, eksaminer, der overlapper og uklarhed med studieforløbet.

Flere undervisningstimer kunne gøre en forskel
En anden administrativ faktor, der bidrager til de studerendes høje stress-niveau er for få undervisningstimer. Og på CBS er det et stort problem, fortæller CBS Students’ formand Philip Hardø i den seneste udgave af djøfbladet.

Det lave forskningstilskud bidrager nemlig til suverænt færrest penge til CBS’ studerende i forhold til andre universitetsstuderende i Danmark, hvilket tvinger CBS til at benytte storholdsforelæsning på bekostning af øvelsestimer og feedback.

Frygten for ikke at lære ”nok” på grund af de få timer skræmmer de studerende og gør dem usikre på deres egen formåen. Det skaber en længevarende usund studiekultur, hvor de studerende føler, at de løber panden mod muren. Alt dette er med til at skabe en dårlig kommunikation administrationen og de studerende imellem.

Er det dig?
Føler du dig stresset? Føler du, at du har svært ved at overskue studiet og er inde i en ond spiral? Kan du nikke genkende til nogle af ovenstående problemstillinger?

Vi på CBS OBSERVER har i længere tid beskæftiget os med problematikken med stressede studerende. Vi har i den forbindelse oprettet en fokusgruppe, hvor vi med jævne mellemrum mødes for at høre hinandens historier og diskutere ’stress på CBS’.

Her er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert, og ønsker du at være anonym, har vi på redaktionen selvfølgelig forståelse for det – det er jo et ømfindtligt emne. Har du lyst til at dele dine erfaringer med os og hjælpe os med at forbedre dit studiemiljø på CBS, så join os på Facebook og læs mere om vores arbejde.

Info 

Forskel på stress og travlhed
I daglig tale bliver »stress« ofte brugt synonymt med ordet »travlhed«. Men at have travlt i en periode er ikke det samme som at være stresset eller at være »syg af stress«. »Du kan sagtens have travlt uden at have stress - og omvendt kan du sagtens have stress uden at have travlt«. Faktisk er mange arbejdsløse eller andre der står udenfor arbejdsmarkedet lige så stressede som folk i arbejde.

Travlhed er normalt ikke et problem, hvis ellers det vi har travlt med er lystbetonet, og vi oplever at have tilstrækkelige ressourcer og handlemuligheder i forhold til de udfordringer, vi bliver stillet overfor.

Men "non stop" travlhed uden efterfølgende tid til afslapning, hvile og restitution kan føre til stress, især hvis vi oplever ikke at have de nødvendige ressourcer og handlemuligheder til at løse opgaven. I det tilfælde kan travlhed udvikle sig til en glidebane, der fører til alvorlig stress.

Stress er et neutralt begreb, og når vi taler om stress i dagligdagen, er det meget vigtigt at skelne mellem den kortvarige akutte stress, som er hensigtsmæssig og normal, og den langvarige vedvarende stresstilstand, som kan være skadelig for helbredet.

Kilde: Stressforeningen (klik på linket og læs mere om stress)

Kommentarer

Det er desværre en offentlig hemmelighed, at administrationen på de danske universiteter efterlader meget at ønske.

Da jeg studerede på CBS (2005-2008) var eksamensplanlægningen ofte så dårlig, at man få dage inden en eksamen end ikke vidste, hvor man skulle op henne.

Hele studieordningen var noget rod og vi var i den grad prøvekaniner for en lang række fag - med blandet succes.

Desværre har jeg senere måtte sande, at det ikke står meget bedre til på ITU, hvor administrationen til tider også er tung at danse med.

Det værste for er den manglende kommunikation. Man kan sende vigtige emails, som man ikke får svar på - og når man så tropper personligt op på kontoret bliver man mødt med irritation over, at man bilder sig ind at rykke for et svar på en email.

Dertil kommer, at der tilsyneladende er forskellige regler for forskellige studerende. Nogen kan få fag godkendt uden problemer, mens andre må kæmpe for at få de samme fag.

Nå, det var dagens sure opstød. Vi skal stadig være glade for de gode uddannelsesmuligheder vi har i Danmark. Niveauet kan vi bestemt godt være stolte af.

Hvad synes du?