Semesterstartsfest får efterspil

Skrevet af Nicolai Brændstrup Boesen - Foto: Jørn Albertus - 23. oktober 2014 - 8:306 kommentarer
Der var pres på ved indgangen, fordi langt flere end der var plads til indenfor ville ind til festen.

Slagsmål, fuldskab og problemer med sikkerheden satte sit præg på årets semesterstartsfest. Arrangørerne bag festen diskuterer, hvilke konsekvenser, det skal have næste år, men fest bliver der.

I dagene derefter blev CBS’ semesterstartsfest i høj grad overskygget af den ulykkelige voldtægtsepisode, der fandt sted efter festen og ikke havde noget med den at gøre, men der var også ting, der gik galt ved selve festen

En række negative hændelser ved festen er nu under nærmere undersøgelse, selv om det skal understreges, at den generelle melding fra arrangørerne, CBS, Café Nexus og CBS Students er, at det var en god fest.

Når øllet skal ud igen ryger de studerende også ud

Mange gæster ved festen valgte i år at tisse i naboernes hække og buske i stedet for at benytte de mange opstillede blå festivaltoiletter på campusområdet.

Hele 30 studerende blev bortvist fra festen og fik konfiskeret deres studiekort, fortæller Campusdirektør René Steffensen.

CBS har modtaget flere naboklager, blandt andet fra Frederiksberg Ret, på grund af larm. tisseri, skrald. Det er langt fra første gang, at CBS modtager klager fra Solbjerg Plads’ naboer.

Adgang-kontrolposten faldt sammen

Det anslås, at 4000 studerende var mødt frem til den udendørs del af festen om eftermiddagen. Der er kun plads til 2000 indenfor, så der opstod en gevaldig kø og flaskehals ved indgangspartiet.

Flere studerende oplevede, at hegnet ikke adskilte køen i flere afsnit, og det resulterede i massivt skubberi.

Nogen sektioner af hegnet blev skubbet fra hinanden på grund af det store antal mennesker, og dagen efter lå sektioner af det flere centimer tykke hegn bukket sammen i små bunker.

Kate Pilkington, daglig leder af Café Nexus, forsikrer dog, at hegnet var korrekt opstillet i tide til festens start:

- Sidste år gav os nogle rigtige gode erfaringer, så opstillingen af hegnene var i år den samme. I år var presset i køen dog uventet meget større, og vagterne var briefet til et helt andet scenarie.

Når næverne taler

Ved festen blev der registreret 3 tilfælde af sammenstød mellem studerende.

CBS Legal oplyser, at der på nuværende tidspunkt kører 2 forskellige sager med i alt 3 studerende indblandede.

Sagerne er stadig under behandling, så Legal kan derfor ikke udtale sig om dem, men fortæller dog, at de generelt kan sanktionere med advarsler, karantæner og i meget sjældne tilfælde med bortvisning af studerende.

Alkoholen ind – forstanden ud

Festlighederne startede udendørs med øludskænkning fra klokken 13 og ganske høj musik fra klokken 15.

Der var altså god lejlighed til at drikke sig fuld, men festen startede samme tid som i 2013, så hvis der var flere fulde folk i år, må årsagen være det særdeles lune sensommervejr.

Hverken formand for CBS Students, Charlotte Gjedde, eller Kate Pilkington fra Café Nexus mener, at den tidlige udskænkning af fadøl var årsagen til presset i køen eller sammenstødene mellem studerende. I døren blev meget påvirkede gæster afvist med beskeden om, at de måtte køle lidt af, inden de kunne komme ind.

Men de to medarrangører er ærgerlige over sammenstødene.

- I store forsamlinger er der desværre nogle få, som vil ødelægge det for de mange ved at være aggressive. Det er meget beklageligt, men der blev heldigvis taget rigtig godt hånd om det på aftenen, siger Charlotte Gjedde.

Festplanlægningen gennemgås oppefra og ned

Der er bred enighed blandt arrangørerne om, at de negative hændelser skal undgås til næste år.

Der er ikke besluttet noget konkret endnu, men indførelsen af billetsalg er en af flere løsningsmodeller, som ligger på bordet.

Forslagene diskuteres frem til marts, hvor planlægningen af semesterstartsfesten 2015 starter. Fokus ligger på at CBS direktion, CBS Students og Café Nexus i samarbejde finder en løsning, som samlet set fungerer bedst for de studerende og naboerne til Solbjerg Plads.

Nexus bruger eksperter i crowd management

Tilgangen af flere studerende skabte som nævnt en øget flaskehals ved festen, som var svær for vagtfirmaet at håndtere. Som et resultat heraf blev konsulentfirmaet ConCom Safety med speciale I crowd management tilknyttet den efterfølgende torsdagsfest som et supplement til Café Nexus’ vagtfirma.

ConCom Safety har i en årrække blandt andet stået for sikkerheden foran scenerne på Roskildefestivallen og fortsætter nu samarbejdet med Nexus om sikkerhed ved festerne. 

- Vi erkender fuldstændig, at der var problemer ved indgangen, og det har vi taget til efterretning. Allerede til den næste torsdagsbar var der indført nye sikkerhedsprocedurer, og vi arbejder videre for at forbedre sikkerheden, forklarer Charlotte Gjedde.

Fest-location er afgørende

Hvert år trækkes det store festarsenal frem ved semesterstartsfesten for at markere velkomsten af de nye studerende og begyndelsen på det nye semester. Setuppet er større, og festen er længere denne ene gang om året.

- Arrangementet afholdes bevidst på Solbjerg Plads, for at de nye studerende fra starten får en ejerskabsfølelse for CBS. Det er så vigtigt, siger Charlotte Gjedde.

Campusområdet er privat område, så CBS kan afholde festerne uden først at søge om tilladelse hos kommunen eller varsle naboerne. Dog inviterer Café Nexus hvert år naboerne til Solbjerg Plads på et glas vin før åbningen af festen for at score point til good-will-kontoen før en aften med høj musik.

CBS tager eventuelle naboklager meget alvorligt, og derfor bliver der blandt andet lavet lydmålinger om aftenen for at sikre, at ingen lovmæssige grænser overskrides, og for at bibeholde den gode relation til naboerne.

Solbjerg Plads presses til det yderste

Med udendørsarrangementet  er de fysiske rammer på campusområdet på Solbjerg Plads udfordret. Campusdirektør René Steffensen mener personligt, at Solbjerg Plads er lidt for lille til festens størrelse, hvilket ofte kommer til udtryk ved presset på de indendørs toiletfaciliteter.

CBS’ studerende bør ikke sætte næsen op imod et større arrangement næste år, mener Charlotte Gjedde:

 - Vi har erkendt, at rammerne på Solbjerg Plads ikke gør det muligt.

Direktionen tager stilling til februar

CBS, Café Nexus og CBS Students er som arrangører enige om, at ansvaret for blandt andet sikkerheden til semesterstartsfesten deles ligeligt mellem dem. I tiden frem til marts evaluerer parterne festen og diskuterer løsningsforslag til de negative hændelser fra i år.

Campusdirektør René Steffensen skal i sidste ende videregive en anbefaling med ændringsforslag til direktionen, hvorefter denne tager en beslutning om ændringer i setuppet for næste års semesterstartfest.

En ting er sikker. Der bliver semesterstartfest igen til næste år på Solbjerg Plads, men den kommer til at gennemgå nogle væsentlige forandringer – forhåbentlig til glæde for alle.

Kommentarer

Jeg har bare lige en enkelt kommentar til artiklen, hvor der står, hegnet var sat op til tiden og efter alle kunstens regler.

Der vil jeg lynhurtigt erklære mig STÆRKT uenig! Jeg skriver her, da jeg håber det kan være en informationskanal til de ansvarlige.

Jeg havde æren af at sidde allerforrest i køen sidste år og i år.

Sidste år forløb det hele bare mere glat og enkelt. Allerede tidligt på eftermiddagen var et hegn sat op i en slags sluse, med plads til få mennesker. Disse sluser var lukket af med kæder og afmærkningstape. Det betød at vi studerende satte os for enden af sluserne, ude på gangstien, og ventede.

I år forløb det således, at vi satte os i kø kl. 16. På det tidspunkt var ikke skyggen af hegn sat op og det betød forvirring. Flere og flere studerende begyndte at indtage den lille "lomme" hvor hegn-slusen skulle være sat op.

Det endte med at omkring 150 studerende havde fyldt området og blokeret indgangen, og først dér beslutter vagterne sig for at sætte et hegn op. Det betyder at man er nødt til at skubbe folk væk, med fare for at man mister sin plads i køen, og det endte i kaos.

Folk skubbede og var negative ord og råbte. Vagterne var ikke meget bedre selv. Det betød også at en ineffektiv sluse blev lavet af hegn, folk blev klemt, og endnu dårligere stemning blev skabt i køen.

Havde vagterne været kvikke og havde sat hegnet op omkring middagstid, så havde det hele været klar til at tage imod de studerende. Vagterne havde samtidigt kunne kontrollere antallet af mennesker i slusen, således man ikke ville blive klemt når man stod og skulle finde sit studiekort frem ved indgangen.

Redaktionen har min e-mail, hvis nogen fra Nexus, CBS Students eller CBS vil i kontakt med mig om dette.

Mvh. Mikkel Hansen

Hvad synes du?

Jeg har gennem en årrække haft studiejob i det vagtfirma, som i en lang periode har serviceret Café Nexus med sikkerhedspersonale, både til mindre arrangementer og til de store semesterstartsfester.
Dette indlæg skriver jeg dog som studerende på CBS og handler ikke om loyalitet over for min tidligere arbejdsgiver. Efter fadæsen ved dette års semesterstartsfest, har flere af mine venner og bekendte spurgt mig hvorfor min (tidligere) arbejdsgiver ikke havde styr på noget som helst i år. Til dette kan jeg – heldigvis – svare at min tidligere arbejdsgiver IKKE længere har noget med sikkerheden på CBS at gøre.

Dette er især vigtigt for mig at understrege, når artiklen og udtalelserne fra festarrangørerne bidrager til modsatte opfattelse, med udsagn som ”Sidste år gav os nogle rigtige gode erfaringer, så opstillingen af hegnene var i år den samme. I år var presset i køen dog uventet meget større […]”. Når nu erfaringerne fra sidste år var så gode, så forstår jeg ikke at man ikke byggede videre på dem. Måske skyldes det, at et nyt sikkerhedsfirma havde taget over og de magtede tydeligvis ikke opgaven. Årsagen til skiftet af sikkerhedsleverandør kender jeg ikke. Måske skyldes det at man ønskede en billigere løsning og til det kan jeg kun trække på skuldrene og efter dette års fadæse konstatere, at kvalitet koster og vi som CBS studerende kræver bedre kvalitet end det vi så i år.

Hvorfor så i det hele taget skrive dette indlæg? Som studerende på CBS og mangeårig deltager af sociale arrangementer på skolen, bliver jeg simpelthen nød til at kommentere på artiklen når det, jeg læser, er direkte usandt.

For, som Mikkel Hansen korrekt påpeger, så var hegnene – modsat sidste år - opstillet uden sluser, bølgebrydere eller anden afspærring end et par kæder helt oppe ved indgangsdøren. Man behøver ikke engang være uddannet vagt for at tænke sig frem til, at en sådan opsætning har den helt modsatte effekt og netop virker som en slags tragt, der maser mange folk sammen på et lille område.

Det var desuden tydeligt for enhver at der var sparet betydeligt på sikkerheden i forhold til sidste år. For det var ikke kun indgangsområdet som var underbemandet, men også ryge og toiletområderne manglede opsyn. Jeg så mange, som uden problemer kunne vade uhindret ind gennem disse områder, da hegnene stod åbne. Således gav det ikke meget mening at uddele armbånd til studerende som blev mast i indgangspartiet, når 2-300 gæster vadede ind gennem rygegården.

Sidste år deltog jeg også som gæst og forklaringen om det lune sommervejr som årsag til det store besøgsantal giver jeg ikke noget for. Sidste år var vejret ligeså fint og antallet af gæster var således det samme. Det burde ikke komme som en overraskelse - mindst af alt for festarrangørerne – at deltagerantallet til semesterstartsfesten overstiger kapaciteten på CBS. Det ved selv nye studerende via jungletrommerne.

Det er endda en ringe trøst at læse, at det var nødvendigt at hyre et konsulentfirma med speciale i crowd management ind til at hjælpe med afviklingen af den efterfølgende torsdagsfest. Dette ligner i høj grad spil for galleriet, hvilket man selvfølgelig ikke kan fortænke festarrangørerne i, hvis man tager et kig på dette link.

Du kan se video af det store kaos ved indgangen her.

http://bit.ly/132sVt2

Hvad synes du?

Det er et meget kort afsnit i artiklen som konkret omhandler problemerne ved indgangen.

Jeg synes derfor ikke nødvendigvis at Nexus' beskrivelse forklaring og Mikkels kommentarer står i meget stor modsætning.

Men, da det opfattes sådan, så lad mig sige det lige ud:

Alle, også Nexus og CBS, anerkender de meget store problemer der var ved indgangen. Det var ikke godt nok og det var potentielt farligt. Det skal gøres meget bedre næste år!

Begge parter er altså helt med på at problemerne ved indgangen SKAL og VIL blive løst næste år.

Hilsen
René Steffensen
Campusdirektør

Hvad synes du?

Kære René!

Tak fordi at du tager dig tid til at svare her - det betyder at man som studerende føler sig taget seriøst, og at ens stemme for alvor bliver hørt!

Til at starte med vil jeg lige gribe fat i den uoverensstemmelse som eksisterer mellem min pointe og Nexus' udtalelser.

Jeg skriver i mit indlæg, at der ikke var opsat de nødvendige sluser, bølgebrydere etc. som var tilfældet sidste år. I artiklen udtaler Nexus' ansvarlige følgende:

"Sidste år gav os nogle rigtige gode erfaringer, så opstillingen af hegnene var i år den samme."

Dette var tydeligvis ikke tilfældet, da man først forsøgte at sætte hegnet op da der allerede havde samlet sig omkring 100 mennesker i det område hvor hegnet skulle placeres. Hvis ikke min udtalelse er gyldig nok, kan jeg lynhurtigt finde den flok på 15-20 mennesker jeg var sammen med, som kan bakke det udsagn op.

Derudover giver jeg, som Martin Berg, ikke meget for godt vejr samt tidlig udskænkning som begrundelse for det store pres i indgangen. Den ophidsede adfærd er ikke pga. tidlig udskænkning af fadøl og lunt sommervejr - den opstår når man, lettere påvirket, står i en kø hvor man bliver mast bagfra af en horde af mennesker og i den sammenhæng er magtesløs og blot følge med presset. Det er ikke alle mennesker der er lige overbærende med en situation som denne, og reagerer naturligvis på det.

Disse forklaringer ser jeg blot som et desperat forsøg på at fravriste sig ansvaret for den uheldige situation, som potentielt kan sætte Nexus i et dårligt lys.

Min holdning er at man bør stå ved sit ansvar og sørge for at samme bommerter ikke bliver begået til næste års fester.

Kontakt mig gerne hvis der ønskes yderligere dialog/uddybende forklaringer.

Mvh
Mikkel Hansen

Hvad synes du?

Hej Mikkel,

jeg kommer lige fra møde med Nexus, hvor Campus Services og Nexus sammen har evalueret festen.

Jeg kan love dig at der ikke er brug for vidner. Vi har lavet en meget lang liste om hvad der både "bør" gøres bedre og hvad der simpelthen "skal" gøres bedre.

På "skal"-listen står bl.a. bedre hegn/sluser/indgange.

Så uanset om Nexus' udtalelser misforstås eller tegner et lidt for pænt billede af hvad du og andre oplevede, så er det ikke sådan vi sammen taler om det eller har tænkt os at agere ud fra.

Hilsen
René

Hvad synes du?

Hej René!

Perfekt, super godt at der bliver taget hånd om problemerne!

Hav en dejlig dag!

Hvad synes du?