Skal kandidatstuderende optage lån i stedet for SU?

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - Foto: Visual Storm - 29. februar 2016 - 12:572 kommentarer
Efter otte år som bestyrelsesmedlem på CBS giver Peter Schütze sit bud på, hvordan samfundet kunne få mere udbytte af universiteterne: Giv bestyrelsesformændene en mere aktiv rolle og omlæg SU.

CBS’ netop afgåede bestyrelsesformand Peter Schütze mener, at SU til kandidatstuderende skal erstattes af lavtforrentede lån. Forslaget lægger op til debat – hvad mener du?

”Jeg er stærk tilhænger af, at det skal være gratis at studere, og at vi skal have SU til det treårige bachelorstudium”.

Sådan skrev Peter Schütze 22. februar i en kronik i Berlingske, og han understregede, at det understøtter, at alle får en mulighed for en universitetsuddannelse.

Til gengæld mener Peter Schütze, som indtil udgangen af januar i år var formand for CBS’ bestyrelse, at det vil være rimeligt, at studerende på kandidatuddannelserne skal låne de penge, de i dag får i SU. Det skal de kunne i form af statsgaranterede lån til en lav rente.

Begrundelsen er, at netop de studerende, som fortsætter deres uddannelse med at tage en kandidatgrad, vil blive blandt de danskere, der får de højeste lønninger, og at det derfor vil være helt rimeligt, at de skal låne til studiets finansiering.

I forbindelse med Peter Schützes kronik talte Berlingske med nogle CBS-studerende, der modtog forslagene med blandede følelser. Det kan du læse mere om her.

Bacheloren bør have højere værdi

CBS OBSERVER har efterfølgende talt med Nicolai Brændstrup Boesen, som læser European Business, og han er langt hen ad vejen enig med CBS’ tidligere bestyrelsesformand:

- Jeg vil hellere stille det modsatte spørgsmål: Ville det overhovedet være så skidt, hvis vi fik færre kandidatuddannede? siger Nicolai Boesen og fortsætter:

- Hvis erhvervslivet og dimittender i langt højere grad opfattede akademiske bachelorer som færdiguddannede, så ville værdien af uddannelsen være en helt anden.

Den bachelorstuderende mener, at kandidatuddannelsen burde være for de få forskningsorienterede topstuderende, så bachelorstudiet ikke blot er et skridt på vejen.

- I dag er kandidaten en uundgåelig nødvendighed, hvis du vil have et job som akademiker. Det bør det ikke være. Derfor støtter jeg umiddelbart, at man kigger på udbetalingen af SU på kandidatstudierne, siger Nicolai Brændstrup Boesen.    

For eller imod? Deltag i debatten

Ifølge Peter Schütze betyder forslaget, at vi får de rigtige incitamenter til fremdrift, og at vi derfor stort set kan glemme den bureaukratiske Fremdriftsreform; at vi får frigjort midler, som kunne bruges langt bedre til at øge kvaliteten af vores universitetsuddannelser og sidst, og ikke mindst, at vi får gjort op med det sjette SU-år.

De få, som ikke får deres kandidateksamen, kan ifølge Peter Schützes forslag få en eftergivelsesordning.

Selvom forslaget indtil videre kun er fremsat i en kronik, er debatten blandt de studerende i fuld gang. Hvad synes du om tanken om, at de kandidatstuderende skal have lavtforrentede, statsgaranterede studielån i stedet for SU? Du kan deltage i debatten herunder.

Kommentarer

Artiklens overskrift spørger 'hvad mener du?' så jeg vil bidrage med min holdning. Jeg mener, at det er et usædvanligt dårligt forslag, som ikke bør have nogen gang på jorden. Gratis uddannelse for den enkelte er en central dansk værdi, som bidrager til et højt uddannelsesniveau og til social mobilitet. Det er én af de modydelser staten skal give os som kvittering for et relativt højt skatteniveau. Den frie adgang til universitetsuddannelser bør ikke sættes over styr blot fordi vi lever i en politisk tid med fokus på besparelser på offentlige udgifter mhp. at skaffe råderum til skattelettelser. Desuden bliver jeg personligt mistænksom, når en tidligere topchef i bankverdenen taler om ’lavtforrentede’ lån. Personligt tilhører jeg en studiegeneration, som havde adgang til statsgaranterede studielån som delvis finansiering af uddannelsesårene. Uden en familiemæssig baggrund der kunne finansiere min uddannelse, var jeg afhængig af den låneadgang, og betalte efterfølgende mange, mange tusind kroner i renter til min bank for disse statsgaranterede, og dermed helt risikofri, lån. Så jeg synes ikke, at nye studenterårgange skal tvinges ud i flere studielån end højst nødvendig, og jeg synes ikke, at bankerne skal placeres i en situation, hvor de kan tjene flere penge på studerende.

Hvad synes du?

Man bruger nedskæringer på uddannelserne som argument for at skære ned på SU. Argumentet holder ikke, og det er ikke i de studerendes interesse. Det mener jeg.

Hvad synes du?