Skat? Hvem skal pengene komme til gode?

Skrevet af Jonas Rytter - Foto: © Olivier Le Moal | Dreamstime.com - 26. november 2015 - 12:480 kommentarer
International Debate CBS inviterer til paneldebat og debat om skatteplanlægning i EU.

International Debate CBS inviterer onsdag den 2. december til paneldebat og debat om skatteplanlægning i EU. På dagsordenen er, hvordan både virksomheder og velfærdsstater bliver tilgodeset. Emnet bliver taget under lup af et ekspertpanel.

The business of business is business, sagde Milton Friedman en gang. Citatet bliver ofte brugt i CSR-sammenhænge. En virksomhed skal først og fremmest tænke på profit. En måde at gøre det på, er at gøre sin business i et land med en – for virksomheden – fordelagtig skattelovgivning.

Det er dog ikke uden problemer for virksomhedens hjemland. For dem er det tabte skatteindtægter, hvis en virksomhed flytter deres ’business’. Men kan man finde en løsning, som tilgodeser både virksomheder og velfærdsstater? Det inviterer International Debate CBS til debat om.

Tilstede vil der være et ekspertpanel, til at vende og dreje problematikken. Eksperterne har forskellige baggrunde, så der lagt i kakkelovnen til en debat om europæisk økonomi, skattelovgivning og social ansvarlighed.

Hvem står til ansvar for hvem i debatten

Duncan Wigan, lektor på International Business and Politics på CBS – er velbevandret i forskning i finansielle områder. Det inkluderer emner som: global politisk økonomi, finansiel innovation, international skat og aktivisme for økonomisk retfærdighed.

Sune Hein Bertelsen, senior chefkonsulent for skattepolitik i Dansk Industri – med speciale i international beskatning og medlem af skattepolitiske organisationer i både ind- og udland. Til dagligt arbejder han med at give danske virksomheder de bedst mulige skattemæssige rammebetingelser.

Troels Børrild, politisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke – med en fortid som en af Nordens mest efterspurgte CSR-rådgivere er han i dag ansvarlig for Mellemfolkeligt Samvirkes dialog med virksomheder om deres samfundsansvar og rolle i den globale udvikling.

Debatten finder sted onsdag den 2. december kl. 16.30 i auditorie SPs08 på Solbjerg Plads. Deltagelse er gratis, og man kan læse mere om arrangementet her.