Størst lønspredning blandt professorer

Skrevet af Torkil Bang - 18. august 2009 - 10:480 kommentarer

Lønspredningen blandt de offentligt ansatte forskere er størst for professorerne. Det viser en ny lønstatistik, som Videnskabsministeriet har offentliggjort. Den bedst lønnede fjerdedel af professorerne tjener i snit 765.000 kr. om året, hvilket er 16 procent mere end den dårligst lønnede fjerdedel, der tjener 662.000 kr. årligt inklusiv tillæg og pension.

Sander er tilfreds med udnyttelsen af frihedsgrader

Videnskabsminister Helge Sander (V) udtrykker tilfredshed med, at universiteterne kan udnytte deres frihedsgrader:

- Tallene viser, at universiteterne har viljen og evnen til at belønne en ekstra indsats, og at de har værktøjer til at fastholde og tiltrække særligt dygtige forskere, siger han, og understreger, at der sidste år blev indført yderligere frihedsgrader for universiteterne, når det gælder højtlønnede professorer, hvilket kan føre til endnu større lønspredning i år.

Intet lønloft i lønramme 37

De nye regler fra 2008 medfører, at professorer i lønramme 37 blev undtaget fra de særlige chefregler, og at der derfor ikke er nogen øvre grænse for aflønningen. De øvrige medarbejderes grundløn er fastsat af overenskomsten, hvorefter universiteterne kan yde varige tillæg og engangsvederlag.

Professorerne forhandler selv løn med universiteterne, mens de øvrige medarbejdergrupper forhandler med ledelsen gennem deres tillidsrepræsentanter.

Relativt størst afstand blandt ph.d.'er

Blandt adjunkter er afstanden mellem den bedst lønnede og den dårligst lønnede fjerdedel blot fire procent. Blandt lektorerne er den 11 procent, mens den blandt ph.d.’erne er relativt størst med 17 procent.