Studenterombudsmand? Nej tak

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 6. januar 2009 - 15:290 kommentarer

CBS Students kommer ikke til at slutte sig til koret, der ønsker at få en national ombudsmand for studerende. Skal der bruges midler til reel gavn for de studerende i forhold til eksamensklager og lignende, så er de bedre brugt på at give Censorinstitutionen flere midler, så der bliver færre grunde til at klage. Det mener studenterorganisationens formand, Henrik Thorn.

Uvildig støtte i klagesager

I dagene omkring nytår bragte Politiken flere artikler om behovet for en national ombudsmand for studerende, hvis essens blev gengivet af de øvrige dagblade. Formålet skulle være at give de studerende en uvildig støtte i klagesager, da mange af dem – ifølge Danske Studerendes Fællesråd (DSF) – føler sig magtesløse i klagesager.

Problematisk klagehåndtering

I artiklerne var der uheldige eksempler af inkonsekvent eller langstrakt håndtering af studerendes klagesager hentet fra Danmarks Journalisthøjskole og Aarhus Universitet – heriblandt sidstnævntes håndtering af Erasmus Mundus-sagen, hvor spørgsmålet om tilbagebetalingen af den uretmæssige opkrævning af brugerbetaling endnu ikke er afklaret.

Forslag tages op i Folketinget

Selve tanken om en ombudsmand for studerende blev lanceret af Studenterrådet ved Aarhus Universitet i foråret 2008. Den er nu blevet taget op af Socialdemokraternes videnskabsordfører, Kirsten Brosbøl, der vil komme med et forslag om initiativet i Folketinget – med en forventning om, at det vil komme til at koste 12-16 millioner kroner om året.

Blandet modtagelse af forslag

Ifølge artiklerne glæder videnskabsminister Helge Sander, der er meget optaget af de studerendes retssikkerhed, sig til at se forslaget. Han kræver dog, at den ikke blot vil overlappe de eksisterende klagemuligheder. I forhold til det vurderer for eksempel rektor Jens Oddershede som talsmand for Danske Universiteter, at der i forvejen findes tilstrækkeligt med klagemuligheder. CBS Students hører til blandt skeptikerne:

Hellere opnormering af Censorinstitutionen

- Man vil altid kunne finde enkeltsager, der ikke håndteres lige godt. Men min generelle erfaring som studenterpolitiker på CBS er, at de klagesager, der opstår, bliver løst hurtigt og i godt samarbejde mellem CBS, CBS Students og de klagende studerende. Hvis man er villig til at bruge 12-16 millioner kroner på at mindske problemerne forbundet med studenterklager, ville de efter min mening være bedre brugt på en opnormering af Censorinstitutionens rådgivning af censorer og undervisere, så der opstod færre grunde til at klage, siger formanden for CBS Students, Henrik Thorn.