Students’ nye formandskab spiller på den lange bane

Skrevet af Nikita Bang - Foto: Jørn Albertus - 15. februar 2016 - 10:070 kommentarer
CBS students nye formandskab, næstformand Thomas Skinnerup Philipsen (th) og Daniel Skov Andersen (tv).

Ved årsskiftet overtog Daniel S. Andersen og Thomas S. Philipsen formandskabet for CBS Students. Her midt i den spæde opstart er tankerne, at fokus det næste års tid hovedsageligt skal være på CBS’ underfinansiering og den langsigtede fremtid.

I slutningen af 2015 afholdt CBS Students deres årlige generalforsamling, der forløb stille og roligt. Her blev organisationens nye formandskab vanen tro fundet, og denne gang består det af 2 unge mænd.

Hverken den nye formand Daniel Skov Andersen eller den nye næstformand Thomas Skinnerup Philipsen har før været en del af formandskabet. De har nu bestridt deres poster i omkring halvanden måned og er kommet godt ind i sagerne.

CBS-studenterpolitik i overhalingsbanen

Daniel Andersen er 22 år; han læser cand.merc.(AEF) på andet semester og har før været ansvarlig for CBS’ aktivitetspulje og aktiv i VoteOr. Han har ikke meget mere end et års erfaring indenfor studenterpolitik på CBS, men er effektivt steget til tops.

For Daniel handlede det overvejelsesmæssigt ikke blot om det at stille op som formand, men ligeså meget om hvem han skulle dele det mulige formandskab med.

- Jeg havde tænkt over det længe, inden jeg tog beslutningen om at stille op. Det er klart, det ikke er en hurtig beslutning. Men det afhang for mig meget af, om jeg følte, jeg stillede op med én, jeg kunne se mig selv arbejde godt sammen med, forklarer Daniel Andersen.

Den potentielle formand begyndte derfor forsigtigt at snakke med Thomas Philipsen, og sammen begyndte de at forventningsafstemme tanker om det kommende år for CBS Students.

Garvet studenterpolitiker tog mere på sig

Thomas Philipsen er 23 år; han læser HA(Almen) på fjerde semester og er studenterpolitisk langt ældre i gårde.

Thomas startede med lignende interesser helt tilbage i gymnasiet og har på CBS blandt andet været aktiv i HA’s studienævn og hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF). På CBS har han været aktiv i halvandet år i Student Political Council (SPC) og mere generelt hos Students.

Idéen om at stille op som næstformand var blevet luftet af folk i Thomas’ omgangskreds, men han takkede i første omgang nej.

- Jeg tror, jeg havde en idé om, at jeg skulle skrue ned for studenterpolitikken det næste stykke tid og rent faktisk studere noget mere, fortæller Thomas Philipsen med et smil og fortsætter:

- Men så snakkede jeg med Daniel og blev langsomt overbevist. Man skal virkelig omstille sig mentalt til, at man kommer til at få meget travlt og lavet meget andet end at studere.

Kalenderen fyldes usandsynligt hurtigt

En nedtoning af det studenterpolitiske i hverdagen blev det altså ikke til – tværtimod. Derfor har den nye næstformand også valgt at læse færre ECTS-point i foråret for at kunne få sin hverdag til at løbe rundt.

For der er meget arbejde i at bestride posterne i formandsskabet. Daniel og Thomas skal det næste år først og fremmest først og fremmest at kæmpe for de studerendes interesse både lokalt og nationalt.

Her i opstartsperioden handler det således mest om at lægge strategier for 2016, og da Student’s formandskab er de studerendes primære kontaktflade til det officielle CBS, skal der sikres en god dialog, og i det ligger der rigtig mange møder, rigtig mange detaljer og rigtig meget ’behind the scenes’ arbejde.

Den gode dialog er især vigtig, når der skal snakkes mere prekære sager som for eksempel nye regler for universitetets introforløb, hvilket har udgjort en stor del af arbejdsbyrden indtil nu. Her har formandskabet måtte rette sig efter regler, de ikke selv har været med inde over, men som nu skal lægge grunden for det kommende forløb.

CBS’ underfinansiering fortsat vigtigst

Det næste års primære politiske område og deraf forventeligt største kampagne kommer dog ikke til at handle om intro, men om underfinansieringen af CBS, som det nye formandskab betragter som noget helt essentielt at arbejde med.

- CBS’ underfinansiering er den direkte grund til, at vi oplever færre timer, mindre kontakt med forskere og mindre feedback for de studerende. Det har senest også resulteret i, at man måtte lukke flere sproglinjer på CBS, påpeger Thomas Philipsen og fortsætter:

- Det er måske lidt en gammel traver, men underfinansieringen har stor betydning for, hvordan CBS kommer til at se ud i fremtiden. Så vi bliver nødt til at fokusere på det, indtil forholdene bliver bedre, og skal tage stilling til det, hvad der faktisk skete med finansloven i ’15.

- Det er det langsigtede og CBS’ fremtid, vi fokuserer på. Finansiering er selvfølgelig langt fra det eneste fokuspunkt, men det vigtigste, supplerer Daniel Andersen.

I arbejdet med underfinansieringen ligger også en kamp mod fremdriftsreformen, hvor universitet kan sikre sig hurtige midler ved at få de studerende hurtigt igennem deres uddannelse. Konsekvenserne af det, mener formandskabet, er ikke i de studerendes interesse.

Trækker indædt videre i de gamle spor

Både Daniel og Thomas mener desuden, at finansieringen hænger sammen med faldende kvalitet på uddannelserne, som de derfor også regner med at kigge på til efteråret. De påtænker at videreføre det gamle formandskabs kampagner om feedback og ’Office Hours’ for at sikre bedre kvalitet for de studerende.

- Vi fortsætter nok meget af den samme linje, som blev lagt sidste år. Vi skal tænke intro anderledes på grund af det eksterne pres, men ellers kan jeg ikke se, at vi skifter kurs eller ændrer hovedtankerne fra før, slår Thomas Philipsen fast.

På trods af, at Daniel før er blevet benævnt som idéernes og visionernes mand, mener Students’ nye formandskab altså ikke, at noget skal vendes 180 grader indenfor Students. De håber dog på at kunne trylle nogle mindre mirakler, men disse er stadig meget på tegnebræts-stadiet.

Som Daniel udtrykker det, vil de egentlig bare gerne sætte ligeså høje standarder som det afgåede formandskab, der blandt andet har været med til at engagere dem begge i Students.

Seneste CBS-valg var nu ikke så ringe endda

Kort sagt er det nye formandskab for CBS Students ganske fortrøstningsfulde og stadig fyldt med gåpåmod på trods af tidlige morgenmøder og lange dage – der vel at mærke sjældent går med bare at studere.

Selv den lave valgdeltagelsefra efterårets universitetsvalg, hvor stemmeprocenten lå en del lavere end gennem de senere år, kan ikke få dem ned med nakken.

- CBS’ IT systemer er blevet opdateret, så de afspejler det reelle antal studerende, der går på CBS, derfor blev stemmeprocenten anderledes. Selve stemmeantallet lå mellem 4.500 og 5.000, lige som i de senere år. Det er en god valgdeltagelse, mener Thomas Philipsen.

- Vi skal have en klar politik om, hvorfor det giver mening at stemme. Men det ligger noget længere ude i fremtiden. Lige nu tænker vi blot, at det ikke var noget dårligt valg, og at der ikke er noget galt med de studerendes engagement, understreger Daniel Andersen.