Students’ nye formandskab vil styrke det politiske

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 2. februar 2015 - 14:200 kommentarer
Ida Boe og Daniel Andersen.

Daniel Andersen og Ida Boe overtog formands- og næstformandsposterne i CBS Students ved årsskiftet. Deres ambition for det næste år er en stærkere markering, og at fokus skal rykkes mere fra Students’ infrastruktur på CBS til studenterpolitik.

Daniel Andersen studerer BSc in Business Administration and Sociology på 6. semester. Han er 23 år gammel og har i sinde at gennemføre sin bacheloruddannelse og søge ind på MSc in International Business and Politics sideløbende med arbejdet som Students-formand.

- Jeg bider tænderne sammen her i foråret, men forventer til gengæld ikke at læse på fuld tid i efteråret. Jeg været aktiv i students under 2 formænd og er på det rene med, at det ikke så meget er et job, men et liv – det bliver det i hvert fald meget, siger den unge nordsjællænder.

Forført til Students-aktiv af regnskabstal

Daniel Andersen lagde ud med at være aktiv i IBP-unionen på sit studie, hvor han hurtigt blev kasserer. Han blev headhuntet til et Students-projekt af daværende formand, som en dag førte ham ind i tallene for universiteternes bevillinger.

- Jeg blev faktisk forført af et regnskab. Jeg blev forarget over skævvridningen universiteternes finansiering imellem og satte mig ind i, hvordan tingene hang sammen – det er absurd, at CBS modtager så lidt i forsknings- og taxameterbevilling pr. studerende i forhold til de andre universiteter, mener den nye formand.

Daniel deltog som talkyndig i en CBS Students-delegation til Danske Studerendes Fællesråd (DSF), hvor han blev kapret til at være politisk koordinator. Sideløbende blev han – især under det seneste formandsskab – dybere og dybere involveret i CBS Students’ politiske arbejde.

Bare forført fra første Society Day

Ida Boe er 22 år gammel, frederiksbergenser siden 1. G og læser HA (psyk.) på 4. semester. For hende er planen med studierne at klø på på fuld tid, men at skyde udvekslingsopholdet til kandidaten. Hun var spritny, da hun blev hapset af CBS Students.

- Jeg blev opmærksom på Students den første Society Day i sensommeren 2013, og siden har det ene ført til det andet. Jeg blev kommunikationsansvarlig under CBS-valget i '13, og senere på efteråret blev jeg valgt ind i både mit studienævn og Students bestyrelse, fortæller Ida Boe og fortsætter:

- Jeg blev valgt ind i bestyrelsen som 2. semester studerende og var konstitueret næstformand i efteråret 2014. Det var spændende at finde ud af, hvordan organisationen hænger sammen og præge udviklingen. Bestyrelsesarbejdet er på det mere strategiske niveau, så jeg glæder mig til at skulle arbejde med det operationelle.

En udfordring at tage formandsskabet på sig

Selv om Daniel og Ida gennem deres respektive engagement havde gjort et godt forarbejde, havde ingen af dem umiddelbart set sig selv som del af CBS Students næste formandskab, før det blev aktuelt op til valget i efteråret.

- Der er nok lidt en tendens til at se det som et job, man ikke ser sig selv i. Så bliver man prikket lidt til og får plantet ideen... og begynder at overveje, om man nu har kompetencerne. Vi har mange rigtigt dygtige forbilleder, og det har været fedt at få at vide fra dem, at det ville vi godt kunne klare, siger Ida.

- Vi snakkede med mange forskellige - afdækkede, hvad jobbet rent faktisk indebærer, for det kan være ret svært at se udefra, og blev bekræftede i, at lige netop vi kunne tage opgaven på os. Da vi hver især var afklarede med, at vi ville tage det på os, skulle vi også lige have clearet, at vi kunne arbejde sammen, supplerer Daniel.

Gør efterhånden hinandens sætninger færdige

Det sidste lå ikke lige for og måtte i vid udstrækning klares over Skype, da Daniel var på udveksling i Singapore frem til den 5. december. Siden har det nye formandskab så at sige levet i hinandens baglommer og er blevet så godt indarbejdede, at de gør hinandens sætninger færdige under interviewet.

- Vi er meget forskellige typer, og det har været vigtigt for os begge at finde ud af, at vi komplimenterer hinanden. Det gør vi. Gennem processen har vi lært hinanden meget nært at kende – vi taler på den ’har-mødt-hinandens-familier-agtige’ måde, fortæller Daniel.

På tide med en studenterpolitisk periode

Students nye formandskab har ikke det store principprogram, de ønsker at melde ud, men tanken er at vægte og prioritere lidt anderledes i den kommende periode:

- Vi satser på mere synlighed i det daglige. Students har fokuseret meget på infrastruktur – både organisationens og CBS’ – de seneste år. Vi vil gerne til bage til kernen og udvikle den decideret studenterpolitiske side af indsatsen, siger Daniel.

Et af midlerne vil være at styrke Student Political Council som koncept, så det bedre udfylder rollen som styregruppe for Students’ politiske arbejde. Samtidig vil engagementet i DSF skulle styrkes og samarbejdet der udnyttes bedre til CBS’ studerendes fordel.

DSF-engagement skal sikre opbakning til CBS

- Vi er repræsenterede i DSF’s landsforum og har desuden en CBS-studerende med i DSF’s Internationale Gruppe. Engagementet er ikke politisk, men studenterpolitisk, for vi har brug for mere koordination og samarbejde med de grupper, hvis vi skal have opbakning til at få gjort noget ved CBS’ økonomi, understreger Daniel.

Den studenterpolitiske indsats gælder dog ikke kun at varetage CBS’ studerendes interesser bedre i den nationale studenterpolitik, men også at gøre det gennem mere gennemsigtighed og åbenhed om både de CBS-interne sager og Students’ egne interne sager.

- Et af initiativerne er her, at vi har fået en studienævnskoordinator i Students, der skal understøtte og indsamle oplysninger. Vi skal være rigtig skarpe til at klæde studenterrepræsentanterne på til at deltage i diskussionerne i en tid, hvor vi ved, at uddannelseskvaliteten kommer under pres, fastslår Ida.