Studerende ender som ofre i strid om kinesisk

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Jørn Albertus - 22. januar 2013 - 20:220 kommentarer
Tania Poulsen er kommet i klemme. Med kinesisk på A-niveau var hun ikke automatisk kvalificeret til at komme ind på propædeutisk og få SU. Nu er hun droppet ud af ASP's 1. år og må knokle med propædeutisk i kinesisk, men det koster et SU-klip.

Mens CBS, Niels Brock og ministerierne bakser med at finde en løsning på problematikken med adgangsniveauet for kinesisk på Asian Studies Programme (ASP), står stadig flere studerende med valget mellem at miste et års SU eller gå ned.

Studenter med Kinesisk A står dårligt
Studerende Tania Poulsen måtte over juledagene sande, at hun ikke kunne følge med i kinesiskundervisningen på første år af bacheloren ASP. Dette til trods for at hun har haft sproget på A-niveau i gymnasiet, og altså på papiret er kvalificeret til at tage uddannelsen.

Hun er dermed det seneste offer for den niveauforskel, der er fra gymnasiet, hvor elever med Kinesisk A forventes at beherske 200 skrifttegn, til ASP, hvor studerende uden forudgående kvalifikationer i kinesisk deltager i et etårigt intensivt propædeutisk forløb med intet mindre end 1.200 tegn som slutmål.

Det har fået to fagkonsulenter fra Ministeriet for Børn og Unge (MBU) til at konkludere, at studenter med kinesisk på A-niveau stilles fagligt og sprogligt ”meget ringe” i forhold til gruppen af studerende fra propædeutik.

Niels Brock kræver derfor de faglige mål for kinesisk på ASP sænket betydeligt – et krav Tania Poulsen til dels er enig i.

Studerende må gå første år på ASP om
- Jeg synes i forvejen, det var hårdt at begynde på kinesisk i gymnasiet, og vi fik også at vide, at det krævede mindst en halv times læsning dagligt for at holde det ved lige. Så jeg kan ikke umiddelbart se, hvordan niveauet i gymnasiet skulle kunne hæves, fortæller Tania Poulsen, der blev student fra Borupgaard Gymnasium i Ballerup i 2011.

Hun nåede derfor først at høre under de oprindelige læreplaner for Kinesisk A, hvor målet var et aktivt skriftegnsforåd på godt 300 ord. Målet blev dog nedjusteret i sommeren 2010, da Tania Poulsen skulle påbegynde sit tredje gymnasieår.

Trods forståelse og hensyntagen fra undervisernes side, har Tania Poulsen valgt at gå første år af ASP om og i stedet følge undervisningen på propædeutik det kommende semester. Et valg der vækker blandede følelser i hende.

- Det er noget lort. Jeg har haft det rigtig skidt med hele situationen, og jeg havde det dårligt, hver gang jeg var til kinesisk, fordi jeg var bange for at blive spurgt om noget, jeg slet ikke var med på, fortæller hun

Gå ned med flaget eller mist et års SU
Som en af den første årgang studenter med Kinesisk A på eksamensbeviset fra Borupgaard Gymnasium valgte Tania Poulsen at aflægge ASP’s stand et visit, da der var åbent hus på CBS. Her fik hun at vide, at det var decideret dumt at springe propædeutikken over.

- Jeg tænkte, at jeg godt kunne læse lidt op, så forskellen ikke var så stor, men nej. Når det er sagt, så var der ikke andre muligheder for mig, for jeg opfyldte adgangskravene til at komme ind på ASP, så jeg kunne slet ikke søge ind på propædeutik, forklarer Tania Poulsen.

Som reglerne er fastsat kan studenter med Kinesisk A, der søger ind på et kinesisk studium, ikke få merit for eller tage eksamen i sprogundervisningen på propædeutikken – og de mister et års SU.

Stor nytteværdi ved at dobbeltkvalificere sig
Studerende Christian Fisker er student fra Niels Brocks Kina-linje og er derfor, ligesom Tania Poulsen, kvalificeret til at starte direkte på første år af bacheloren ASP. Modsat Tania Poulsen formåede han alligevel at komme ind på propædeutik, hvilket han ikke fortryder.

- Det meste af tiden på Niels Brock gik med at øve kinesisk mundtligt samt med grammatik. Så hvad det skriftlige angår, lærte jeg noget på propædeutikken fra dag ét, og jeg havde jo så bare den fordel, at jeg kunne fokusere på at lære tegn, fortæller Christian Fisker.

Selv om han med et overstået propædeutisk forløb ret beset har dobbeltkvalificeret sig til ASP, hvor han i dag læser på første år, mener han ikke, at de tre år med kinesisk i gymnasiet har været spildte.

- Et eller andet har det jo givet, og jeg kan da også mærke, at jeg ikke tænker lige så meget over eksempelvis sætningskonstruktioner, når jeg snakker, som mine medstuderende måske gør, siger Christian Fisker.

Studerendes opfordring: find en mellemvej
Både Christian Fisker og Tania Poulsen finder det svært at bebrejde nogen deres særlige situation. Fagkoordinator i kinesisk på ASP, studieadjunkt Susan Aagaard Petersen, anslår, at op mod 15 procent af en årgang kan havne i samme bås.

- Det er umuligt, at Niels Brock kommer op at matche niveauet på ASP i kinesisk, men der kunne godt forlanges mere af eleverne. Det er ikke som at læse alt muligt andet – der skal stilles højere krav, og terperi er en nødvendighed, siger Christian Fisker.

Han håber på en mellemvej, som ikke skader ASP’s kompetenceprofil, og som alle parter kan være tilfredse med. Indtil da råder Christian Fisker kommende studerende til at seriøst overveje at tage propædeutik.

- Propædeutik er en rigtig god investering. Alternativt kan man jo tage til Kina, hvis man eksempelvis alligevel overvejer et sabbatår, foreslår Christian Fisker.