Studerende kan både få tilskud og SU under praktik, men...

Skrevet af Mia Mathilde Hansen - Foto: © Zimmytws | Dreamstime.com - 16. marts 2015 - 11:172 kommentarer

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in element_children() (line 6545 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' in drupal_render() (line 6002 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' in drupal_render() (line 6012 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' in drupal_render() (line 6050 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#printed' in drupal_render() (line 6057 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in element_children() (line 6545 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' in drupal_render() (line 6002 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' in drupal_render() (line 6012 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#children' in drupal_render() (line 6050 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
  • Warning: Illegal string offset '#printed' in drupal_render() (line 6057 of /var/www/piopio.dk/cbsobserver.arkiv/includes/common.inc).
Reglerne er præciseret, og praktik-virksomheden KAN godgøre relevante udgifter, uden at der trækkes i SU'en... men er ens økonomi baseret på BÅDE studiejob OG SU, kommer man til at lide et tab, mens man er i praktik.

Efter en del uro om de nye vilkår for at modtage SU og være i lønnet praktik samtidig har Uddannelsesministeriet været ude og specificere reglerne fremover. Studerende, der allerede har fået godkendt deres praktik-aftaler, berøres ikke.

I mandags bragte CBS OBSERVER nyheden om, at der fra Styrelsen for Videregående Uddannelser var blevet præciseret indskærpede SU-regler for studerende, der modtager økonomiske ’godtgørelser’ under et meritgivende praktikophold samtidig med, at de får SU.

Udsigten til nyheden om en eventuel tilbagebetaling af SU’en fik lynhurtigt mange frustrerede studerende til tasterne, hvilket efterfølgende har resulteret i, at Uddannelsesministeriet var ude og specificere reglerne én gang for alle. 

Studerende må godt modtage (nogle) godtgørelser

OBSERVER blev selv kontaktet af adskillige studerende med ’håret i SU-kassen’, der kort og godt kunne fortælle om egne oplevelser af, at man som studerende ofte kan føle sig presset til at opgive et lønnet studiejob til fordel for en god praktikplads i et semester.

Det kunne derfor pludselig se sort ud i forhold til at få økonomien til at løbe rundt, hvis det ikke længere ville være lovligt at modtage en enkeltstående eller månedlig tilkendegivelse fra en praktikvirksomhed.

Men for at mane eventuelle misforståelser til jorden, har Styrelsen for Videregående Uddannelser og ministeriet nu været nødsaget til at specificere de nye regler. Kan man tage, hvad de siger for gode varer, så er det kravene til lønnet praktik ikke så begrænsende endda.

Skal du droppe studiejobbet, lider du et tab

Spørger man kontorchef Mette Ring Rossing fra Styresen for Videregående Uddannelser, er nyheden om de indskærpede SU-regler kommunikeret helt lidt uheldigt ud i medierne:

- Det er vigtigt for mig at pointere, at det jo altså ikke nødvendigvis bliver dårligere for de studerende. Man kan sagtens få sin SU og modtage penge fra sin praktikvirksomhed, fortæller Mette Ring Rossing og påpeger:

- Det er bare rigtig vigtigt, at disse beløb forhandles som et tilskud til at dække konkrete udgifter så som flyrejser, togkort og lignende, ligesom i enhver anden virksomhedspraksis, i stedet for løn for udført arbejde.

Så det står stadig fast, at man ikke kan skifte indtægterne fra et studiejob, som man kan supplere sin SU med, ud med en lønnet praktik. Skal man droppe studiejobbet for at gå være i praktik, VIL man altså lide et tab.

Hold styr på dine kvitteringer

Mette Ring Rossing håber alligevel, at de studerende vil kunne se potentialet for, at deres vilkår faktisk kan forbedres af med den udmeldte præcisering, da der bliver større gennemsigtig omkring de udgifter, som de studerende har i forbindelse med praktikken.

De kan nu få alle udgifter dækket, som opstår i forbindelse med den meritgivende praktik, så længe de har dokumenter til at understøtte, hvad pengene har været brugt på.

På den måde, får den studerende, ifølge Mette Ring Rossing, muligheden for reelt at få forhandlet sig til en god praktikkontrakt, hvor eventuelle ekstraomkostninger bliver indberegnet.

De studerende får på denne måde ikke ændrede udgifter ved at være i praktik – hvad enten det så er indenlands eller udenlands.

Fast lønnet praktik kræver afmeldt SU

Det er altså lovligt at modtage økonomisk kompensation for praktisk ændrede forhold, så som betalt arbejdstelefon, rejsekort eller flybilletter.

Men har man skudt papegøjen og modtaget et fantastisk tilbud fra sin praktikvirksomhed og står til en månedlig lønning, der dækker ens almindelige leveomkostninger, skal man huske på én vigtig ting:

- I så fald er det enten SU eller løn. Og ønsker man månedlig praktikløn, er det helt i orden, så skal SU’en bare afmeldes den konkrete periode for at undgå problematikken med dobbelt ’forsørgelse’, påpeger Mette Ring Rossing.

Endelig påpeges det i det indskærpede dokument fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, at man som studerende også selv er ansvarlig for at tage højde for eventuelle beskatninger af de aftalte praktik-aflønninger.

Ellers risikerer man at få økonomiske problemer senere hen i studietiden.

CBS: godt med afklaring omkring SU-reglerne

Det er hovedsageligt studerende på de erhvervsakademiske uddannelsesretninger i Danmark, den nye udmelding kommer til at påvirke.

Spørger man Wilbert van der Meer, chefkonsulent for uddannelsesdekanatet på CBS, er det positivt, at de nye regler er blevet specificeret.

- Vi har på CBS ikke tidligere været opmærksomme på, at der skulle være et problem, fortæller Wilbert van der Meer og fortsætter:

- Det lader til, at der har været en uklarhed om reglerne, men så vidt, vi er informeret, er det nu afklaret, hvordan man skal forholde sig, hvis man ikke vil trækkes i sin SU

Her refererer chefkonsulenten samtidig til, at det nu definitivt er blevet slået fast, at studerende, som allerede har fået godkendt praktik-kontrakter med CBS, ikke skal tilbagebetale deres SU og derved falder ind under reglerne for de oprindelige vilkår.

Hvis du stadig er forvirret, så læs mere her:

Mette Ring Rossing anbefaler studerende, som er påvirkede af udmeldingen at gå ind og læse mere om svar og spørgsmål på problematikken på SU’s egen hjemmeside, hvor der står lidt mere info.

Ellers se nedenstående vedlagte PDF-filer af ministeriets specifikationer samt minister Sofie Carsten Nielsens svar på fejlinformationerne.

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/141/1505875.pdf

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/141/1505874.pdf

Kommentarer

Jeg er mildest talt stadig forvirret. Skal jeg så også opgive mit studiejob, som jeg sagtens forsat kan have i weekenderne? Er nemlig økonomisk afhængig af et job ved siden af. Det er jo en anden virksomhed end den jeg skal i praktik i?

Hvad synes du?

Studiejobbet er, som det hele tiden har været, en helt anden sag - de studerende, som vi skriver VIL have et tab, er dem, der ikke har et weekendjob, men et studiejob i løbet af arbejdsugen, som de er nødt til at droppe under praktikken.

Bjørn Hyldkrog
ansvarshavende redaktør

Hvad synes du?