Studerende måtte ikke gå op til ISUP-eksamen

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Jørn Albertus - 25. februar 2014 - 14:130 kommentarer
Gør ikke bare som de andre,spørg ikke bare generelt - undersøg lige netop din helt egen specifikke situation grundigt.

Er du også blandt de mange, som overvejer at tage et fag på CBS’ International Summer University Programme (ISUP). Så læs med her! Du skal nemlig holde tungen lige i munden, så du bliver tilmeldt korrekt, lyder det fra officielt hold, efter systemet sidste år smed flere af eksamenslisten.

Studerende blev automatisk frameldt eksamen
I kølvandet på OBSERVER’s dækning af sagerne om Chris Lundshøj, der i første omgang blev offer for en teknisk fejl i det elektroniske afleveringssystem, og de Cand.merc. IBS-studerende, som i skrivende stund får ombedømt deres eksamensopgaver grundet forskelsbehandling, er der kommet redaktionen endnu en uheldig historie for øre.

En læser, som ønsker at være anonym, men hvis identitet er redaktionen bekendt, kunne fortælle, at hun og 18 andre CBS-studerende i sommers var blevet nægtet at tage deres eksamen gennem ISUP (International Summer University Programme)

Kilden læste på CBS’ sommerskole for at supplere op til kandidaten BLC (DCM – Diversity Change Management), hvor hun var betinget optaget.

Undervejs i forløbet blev den studerende dog frameldt eksamen, fordi det administrative system automatisk lukker ned for alle overskydende fag, når man – som i kildens tilfælde – har optjent det maksimale antal ECTS-point, der kan indgå i en bacheloruddannelse.

Der er valgfag – og så er der supplering
Humlen er altså, man skal tilmeldes korrekt: der er valgfag, og der er supplering – og det er ikke det samme.

Kort og godt havde nogle medarbejdere i HUB'en ikke været opmærksomme på problemstillingen og fik derfor ikke spurgt hende og 18 andre studerende, om der var tale om valgfag eller supplering. De svarede blot på de studerendes spørgsmål om hvor de skulle tilmelde sig ud fra informationen om, at de var CBS studerende.

Kilden (og hendes medstuderende) havde derfor i god tro tilmeldt sig ISUP-faget via e-campus, som anbefalet af HUB’en. Problemet var bare, at hun havde fået godkendt alle sine ECTS-point for valgfagssemesteret på bacheloren.

Eftersom faget skulle bruges som supplering, skulle hun i stedet have tilmeldt sig på ISUP’s egen hjemmeside.

CBS tog ansvaret på sig og har strammet op
Det kan dog være svært at se skoven for bare træer, for der er nemlig intet mindre end 8 mulige indgange for tilmelding til ISUP via hjemmesiden. Fra CBS’ side påtager man sig en stor del af skylden:

- Den pågældende sag har været et meget uheldigt forløb. Vi erkender fejlen, for på daværende tidspunkt henviste HUB’en de studerende forkert, fortæller Benedikte Dilling-Hansen, der er sekretariatsleder for Valgfagssekretariatet, og uddyber:

- Vi var simpelthen ikke opmærksomme på problematikken – altså at vi decideret skulle spørge ind til, om der var tale om valgfag eller supplering. Det har vi nu strammet op om, men dengang var vi bare ikke gode nok.

Pragmatisk løsning fundet for de berørte
Ifølge studiechef Rie Snekkerup var det i alt 19 studerende fordelt på forskellige ISUP-fag, der i sommers ikke kunne gå til den ordinære eksamen, fordi de var blevet smidt ud af systemet.

- Der er tale om misforståelser, hvorfor vi også heldigvis fandt en både fleksibel og pragmatisk løsning, fortæller Rie Snekkerup.

De pågældende studerende fik nemlig alligevel lov til at starte på deres kandidatstudier med det aber dabei, at de skulle bestå deres ISUP-fag i oktober måned – altså efter studiestart – ved det, der normalvis er en reeksamen.

Supplering eller valgfag? Vær opmærksom!
- Vi er fra CBS’ side klar over, at alt, man som studerende foretager sig, virker som en ’naturlig del af ens uddannelse’, forklarer Rie Snekkerup og påpeger:

- Man er bare nødt til at tage stilling til, om et sommerskolefag skal bruges til at supplere til en kandidat med, om man tager det af ren og skær lyst, eller om det indgår som en del af ens uddannelse – altså et valgfag.

Studiechefen har fuld forståelse for, at dét kan virke kringlet, men siger, at man som tommelfingerregel kan have in mente, at en bacheloruddannelse udgør præcis 180 ECTS – hverken mere eller mindre. Alt herudover anses som værende uden for ens studium.

CBS skærper kommunikationen til de studerende
Selv om hendes sag fik en acceptabel udgang, står hun stadig tilbage med en kedelig oplevelse, som hun håber, andre kan være foruden. Hun anfægter primært kommunikationen – eller mangel på samme – mellem CBS og de studerende.

Studiechef Rie Snekkerup fortæller, at der bliver kommunikeret til de studerende, men kan sagtens se, at det ikke altid er helt nemt at finde informationerne eller har været tilstrækkeligt klart i dette tilfælde.

- Vi har stadigvæk ikke fundet den bedste måde at knække nødden på, hvad angår at sende informationerne ud til de studerende. Der er mange informationer, og det kan let blive oplevet som et ’tæppebombardement’, hvis altså de studerende overhovedet læser deres mail, siger Rie Snekkerup.

Studiechefen råder studerende til ved selv den mindste tvivl at henvende sig i HUB’en, som nu er fuldt opdateret på alle ISUP-procedurer. Derudover beder hun om, at man løbende tjekker sin status for eksamenstilmelding i selvbetjeningssystemet, der i øvrigt også er blevet ajourført.

Perspektivering: 19 studerende ud af 906
CBS OBSERVER henvendte sig under researchen til denne artikel også til ISUP sekretariatet. Her ønskede den ansvarlige ledelse ikke at bidrage til artiklen, men bakker op om Rie Snekkerups redegørelse.

Det er fra sekretariatets side dog blevet oplyst, at der i 2013 var 1661 ISUP studerende, hvoraf de 438 var internationale studerende, mens de 906 var CBS-studerende, der tog valgfag, obligatoriske fag og suppleringsfag.

Hvor mange af de studerende, der tog deciderede suppleringsfag, kan ikke oplyses, men som skrevet var det 19 studerende, der blev 'ramt'.