Studielivet på CBS spejler samfundslivet

Skrevet af Jan Molin, uddannelsesdekan • Daniel Skov Andersen, Formand CBS Students • Thomas Skinnerup, Næstformand for CBS Students - Foto: Helle-Lise Kaptain (fotomontage) - 1. marts 2016 - 15:290 kommentarer
CBS' uddannelsesdekan Jan Molin og CBS Students' nye formandsskab, Daniel Skov Andersen og Thomas Skinnerup, påpeger, at CBS' studieliv afspejler samfundslivet.

CBS' uddannelsesdekan Jan Molin og CBS Students' nye formandsskab, Daniel Skov Andersen og Thomas Skinnerup, har slået sig sammen om at påpege, at CBS' studieliv nødvendigvis afspejler samfundslivet, som det nu engang er.

Det seneste års tid har vi tilbagevendende været vidne til mediesager, der portrætterer danske studerende i et blakket lys. Det er mediernes natur i Danmark at tage greb, hvor der er en mulig kritisk vinkel, men helhedsindtrykket lider under det.

Der har været artikler og indlæg om de studerendes angivelige dovenskab, om fravær, om langsommelighed, om ’snyd’ og meget andet. Senest har det handlet om intro-forløb præget af spiritus og sexisme.

Det er på ingen måde et flatterende billede af en generation af unge, vi således får præsenteret, og det afspejler ikke sandfærdigt de studerende og deres studieliv.

Det er imidlertid beskrivelser, der fortjener kommentarer og nuanceringer fra os, der til daglig er tættest på begivenhederne.

Las os slå fast, at rygtet om de studerendes forfald og slaphed er vildt overdrevet og ganske uden hold i virkeligheden. Mest af alt minder det om indskriften på en tre tusinde år gammel Babylonisk lertavle:

”Nutidens ungdom er rådden. Den er ond, ugudelig og doven. Den vil ikke kunne blive som tidligere generationer. Den vil aldrig være i stand til at bevare vores kultur”.

På CBS er der over tyve tusinde studerende. Det svarer til en almindelig dansk provinsby som for eksempel Ringsted eller Frederikshavn. Som i en provinsby leves livet på CBS’ campus intenst i alle døgnets timer.

Det betyder, at vi på universitetet må forvente, at den mangfoldighed, som præger Ringsted, Frederikshavn og CBS’ campus på Frederiksberg, undtagelsesvis vil føre til uregelmæssigheder og uheldige episoder.

Det siger imidlertid meget lidt om den ungdom, vi møder hver dag og er vant til at have et frugtbart samarbejde med. Livet er mangfoldigt, personlighederne er mange og forskellige, og det er afgørende at minde sig selv om, at det ikke er et mål (muligt eller ønskværdigt) at styre menneskegruppers adfærd så intet anløbent finder sted.

Som universitet skal vi sikre de bedste rammer og vilkår for et godt studiemiljø på CBS, og som studerende skal vi inden for rammerne arbejde på at blive integreret i undervisning, studenteraktiviteter og sociale arrangementer.  

Som i livet udenfor campus kan vi med erfaring fortælle nye studerende, at jo mere aktivt man deltager i studiemiljøet og jo bedre socialiseret, man bliver i universitetsverdenen, desto bedre et studieliv får man, og at det er hele grundlaget for at lære noget og udvikle sig.

Vi tror på værdier og invitation til samvær og partnerskab. Vores værdisæt tager udgangspunkt i, at CBS er et sted med en divers studenterpopulation, hvor respekt og plads til forskellighed er i centrum. Vi har politikker og regler som understøtter vores værdisæt, og vi tror på, at forebyggelse og socialisering er de bedste redskaber til at gøre CBS til et sted for alle.

Som i det omgivne samfund er vi nødt til at have klare værdier for, hvad det er for et liv på campus vi har ambitioner om at bevare og videreudvikle. Som i det omgivne samfund er vi nødt til at have klare, transparente politikker og regelsæt, der skal efterleves af den enkelte.

Det er (også) på CBS’ campus forbudt at stjæle, hvilket ikke betyder at det ikke sker ind imellem.

Som i det omgivne samfund er vi nødt til at opretholde de grundlæggende principper for den enkeltes retssikkerhed (’du er uskyldig indtil andet er bevist’) – og som i det omgivne samfund er vi nødt til at tildele sanktion, når regler trædes under fode.

Som et uddannelses- og dannelsescentrum er det vores grundholdning, at det først og fremmest handler om det gode eksempel, det attraktive fællesskab og de ordentlige processer.

Vi skal ikke være naive og lukke øjnene for tilfælde af brud på den sociale kontrakt mellem studerende og universitet. Men vi skal tilbagevendende starte med at stille os selv spørgsmålet: ”hvorledes kunne vi have forebygget, at dette ville blive en mulighed”.

Vi kan aldrig sikre, at det ikke sker, at regler brydes. Vi kan, og vil ikke, kun kontrollere og straffe os ud af det. Vi når længst gennem den vedholdende insisteren på, at vi skal løse problemerne i fællesskab.

Studerende og ansatte på CBS er i et partnerskab, der blandt andet handler om at socialisere kommende generationer af nysgerrige og ressourcestærke studerende til at blive ordentlige, kompetente og ansvarsbevidste borgere i samfundslivet såvel som i studielivet.