Studienævnsrepræsentanter klædt på til ansvar

Skrevet af Nikita Bang - Foto: Jørn Albertus - 23. oktober 2015 - 11:040 kommentarer
CBS alumne, tidligere studienævnsrepræsentant og ikke mindst tidligere formand for CBS Students, Emil Fuglsang, var oplægsholder for studienævnsrepræsentanterne.

CBS-valget til blandt andet studienævnene nærmer sig med hastige skridt. Hos CBS Students har man satset på at forberede de nuværende studienævnsrepræsentanter og klæde dem godt på til den sidste måned og de sidste opgaver.

Hvert år i november afholder der valg på CBS, hvor de studerende skal vælge deres repræsentanter for de studerende til både universitetets bestyrelse, det akademiske råd og de individuelle studienævn.

Men det er ikke alle CBS’ studerende, der egentlig er helt med på, hvad de forskellige poster dækker over, eller hvor vigtige de er. Derfor kører CBS Students sideløbende de 2 kampagner RunOr og VoteOr, der skal øge den enkelte studerendes interesse i valget.

Men forarbejdet startede længe før disse kampagner. Allerede i slutningen af september afholdt CBS Students et studienævnsseminar for at klæde de nuværende repræsentanter bedre på til fremtiden.

Vejen til magt og indflydelse og videre

Seminaret havde cirka 20 deltagende studerende og varede omkring 2 timer, før det var tid til mad og fri samtale. CBS alumne Emil Fuglsang, der også er tidligere Students formand og studienævnsrepræsentant, var inviteret med for at fortælle lidt om rollen som studerende i studienævnet.

Herefter var der tid til spørgsmål og samtale imellem deltagerne, der også kunne udveksle erfaringer og diskutere tidligere problemstillinger og løsninger, samt relevante Students kampagner.

Annette Munk Jensen, der læser IBP og er CBS Students’ studienævnskoordinator, siger om seminaret:

- Seminaret hed ’the path to power, how to use it, and where it leads you’, og fokus med aftenen var at vise de studerende, at man kan bruge nævnsarbejdet til rigtige mange ting. At man får forskellige kvalifikationer ud af de timer, man har lagt i det, og kan bruge det til mange andre ting i fremtiden.

Vil styrke repræsentanternes pondus

Studienævnsseminaret er blot en del af de ekstra goder, repræsentanterne, der stiller op gennem CBS Students, har haft adgang til i løbet af året. Det er organisationens håb, at de kan give de studerende mere pondus og dermed medvirke til et bedre CBS.

- Oplægget med Emil Fuglsang gjorde repræsentanterne mere opmærksomme på ansvaret ved at være studienævnsmedlem. Han sagde, at hvis ens studie lukker om 3 år, har man måske ikke været god nok til at gøre det spændende og relevant, fortæller Annette Munk Jensen og fortsætter:

- Det er jo især i forhold til de nuværende og kommende sparerunder. Det gode ry for et bestemt studie skal bevares, og de studerende skal kæmpe for, at der ikke bare skæres ned på det hele.

Arbejdet som repræsentant

De mange studienævn på CBS fungerer alle lidt som en bestyrelse for deres respektive studie.

Som repræsentant deltager man i et møde om måneden og bruger en smule forberedelsestid før da. Generelt løber det op i omkring 5 timer om måneden, mens der et par gange om året dog også bliver brugt tid på at forstå og udnytte fag-evalueringerne.

Derfor er det også vigtigt at have handlekraftige studierepræsentanter, der tør sige fra overfor det videnskabelige personel, hvis det bliver nødvendigt.

Ingen sikkerhed for endnu et år i nævnet, men...

Det, mener Annette Munk Jensen, er de repræsentanter, der har siddet i mere end et år, bedre til, og det er til dels grunden til, at seminaret blev afholdt relativt tæt på CBS-valget i november.

At studienævnene er sammensat af både en lille håndfuld videnskabeligt personel og studerende bunder netop i teorien om, at de studerende kender studiet bedst. Det er dem, der arbejder med materialerne hver dag og ofte også dem, der tænker mere i ’her-og-nu’ ændringer. Derfor skal de også kunne og ville sige noget.

Men som nuværende studienævnsrepræsentant er man langt fra sikker på at få lov til at bestride posten endnu et år på trods af seminarer og erfaringer. Det er det kommende valg fra den 16.-20. november, der kommer til at bestemme det.