SU-lån for udlandsstuderende bliver forbedret

Skrevet af Tom Erik Kampman - Foto: © Ximagination | Dreamstime.com - 2. november 2012 - 8:400 kommentarer
Uddannelsesministeriet lægger op til en ændring af SU-loven, der vil føre til forbedrede muligheder for danske studerende i udlandet.

Uddannelsesministeriet vil forbedre SU-loven. Studerende, der selv skal finansiere en del af studieafgiften på uddannelser i udlandet, skal have mulighed for at låne op til 100.000 kroner.

SU-lån på 100.000 kroner til brugerbetaling i udlandet
Uddannelsesminister Morten Østergaard sender i starten af november 2012 et udkast til ændring af SU-loven i høring. Ændringen vil betyde en forbedring for danske studerende i udlandet. Den nye SU-lov vil give de studerende, der selv skal finansiere en del af studieafgiften på uddannelser i udlandet, mulighed for at optage studielån.

- Regeringen er opsat på at give endnu flere mulighed for drømmeuddannelsen i udlandet. Det nye udlandslån sætter handling bag ordene. Lånet vil være en håndsrækning til unge, der ellers risikerer ikke at komme af sted, siger Morten Østergaard ifølge ministeriet.

Uddannelsesministeriet lægger op til, at lånet højst kan udgøre 100.000 kroner for den enkelte studerende. Låneordningen vil være udgiftsneutral for staten, bortset fra udgifter til administration og tilbagebetalingsmisligholdelse.

Sagbehandlingstiden for kandidatuddannelser i udlandet bliver nedbragt
Ændringen af SU-loven betyder samtidig, at sagsbehandlingstiderne for studerende, der vil tage hele deres kandidatuddannelse i udlandet, bliver nedbragt.

- Det styrker både den enkelte og på sigt samfundet, når danske studerende rejser ud for at studere og bringer ny viden og internationale kompetencer med hjem. Derfor arbejder regeringen for at styrke den udgående mobilitet blandt studerende og fjerne de barrierer, der kan afholde nogle fra at læse i udlandet, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

I dag skal en ansøgning om udlandsstipendium til en uddannelse i udlandet nemlig igennem to forskellige godkendelsesprocedurer. Først godkendes uddannelsen til SU og derefter til udlandsstipendiet, som er den pose penge, de studerende får med fra Danmark til at betale for undervisningen på den udenlandske uddannelsesinstitution.

Ændringen af SU-loven bringer sagsbehandlingstiden ned på omkring to måneder, hvor den tidligere tog op til fire måneder... og op til seks måneder i højsæsonen.

Flere uddannelser kommer på Fast Track-listen
Det blev allerede i juni 2012 en del enklere at søge om SU og udlandsstipendium til en lang række kandidatuddannelser i udlandet. Hvis et universitet i udlandet er på den såkaldte Fast Track-liste, hvor en række topuniversiteter i udlandet er medtaget, er der en sagsbehandlingstid på omkring 14 dage.

- Vi får løbende flere uddannelser på Fast Track-listen. Vi har 500 på nu, og i starten af december udvider vi Fast Track-listen med en række bachelor-og korte videregående uddannelser i udlandet, der er forhåndsgodkendt til SU, siger kontorchef Mette Ring Rossing, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til CBS OBSERVER.

Minsiteriet har lagt op, at lovforslaget kan træde i kraft den 1. juli 2013. Dog bliver datoen for, hvornår de studerende kan optage et udlandslån, fastsat på et senere tidspunkt. Det skyldes, ifølge ministerieriet "den nødvendige it-udvikling".  


Se hvilke universiteter, der er på Fast Track-listen