For svag fastlærerdækning på mange CBS-uddannelser

Skrevet af Nicolai Brændstrup Boesen - Foto: © Ximagination | Dreamstime.com - 19. februar 2015 - 8:000 kommentarer
Hvad nu CBS? I 2013 når 8 ud af 19 uddannelser på bachelorniveau og 7 ud af 15 på kandidatniveau ikke de kvantitative målsætninger om henholdsvis 50 og 70 procent fastlærerdækning, som CBS selv havde opstillet.

Akkrediteringsrådet konstaterede, at antallet af CBS-forskere (VIP) og deres aktivitet i undervisningslokalerne er for sparsom og ikke når CBS’ egne ambitioner til sokkeholderne. Flere uddannelser er milevidt fra målene.

CBS’ ledelse havde i sin tidligere udviklingskontrakt en målsætning om, at 50 procent af undervisningen på bachelorniveau og 70 procent på kandidatniveau skulle varetages af fastansatte, aktive forskere (VIP).

Den målsætning er ikke opfyldt. Realiteten er, at nogle uddannelser har stukket negativt ud i en årrække, hvilket har bidraget negativt til Akkrediteringsrådets vurdering af CBS som uddannelsesinstitution. I 2013 tal er det  8 ud 19 uddannelser på bachelorniveau og 7 ud 15 på kandidatniveau, der ikke når de kvantitative målsætninger, som CBS selv har opstillet. 

Dette forhold sætter CBS under ekstra pres i en situation, hvor flere forskere fratræder end vil blive ansat samtidigt med, at CBS skal have rykket sin institutionsakkreditering fra betinget positiv til positiv over de næste 2 år.

HA Almen VIP-underbemandet på ottende år

Et af CBS’ helt store tilløbsstykker, HA Almen, er indehaver af en knap så spændende rekord. Siden 2007 har undervisningen på studiet været foretaget af cirka 70 procent eksterne undervisere (DVIP) og opfylder derfor i princippet nu på ottende år ikke den overordnede målsætning.

IVK, IMK, HA(mat.) og HA(psyk.) har de seneste 3-8 år ligeledes ligget langt fra målsætningen, da omkring totredjedele af undervisningen er foretaget af eksterne undervisere.

En del af årsagen kan være, at nogle af uddannelserne har en række færdighedsfag, så som erhvervssprog og mikroøkonomi, hvor pensum ikke ændres fra år til år. Man kan så argumentere for, at DVIPer der trygt kan stå for undervisningen. Vejen op til 50 procent VIP-undervisning er dog lang.

Nogle bacheloruddannelser er ganske godt med

Studerende fra 2013-optaget på de nye uddannelser BA (Europen Business) og HA (pro.) har dog nydt godt af VIP-belægninger på henholdsvis 75 og 73 procent.

De populære ’elitebachelorer’, BSc i International Business og BSc in International Business and Politics, har i de seneste år også nået målsætningen. Der har de studerende nydt godt af forskerdækninger på op til henholdsvis 89 og 79 procent.

Ud over de faglige forskelligheder, så er der ligeledes stor forskel på, hvor man kan forvente at få undervisning af en af CBS’ efterspurgte forskere.

Man kan se et komplet skema over fastlærerdækningen (VIP) CBS' daguddannelser ved at følge dette link.

CBS sørger bedst for prestigeuddannelserne

70 procent fastansatte forskere blandt underviserne på kandidatuddannelserne – det er ambitionen. Men for langt de fleste kandidatstuderende er det blot ønsketækning.

Nogle få studier stikker dog positivt ud. Eliteuddannelsen Cand.oecon / MSc in Advanced Economics and Finance har siden 2009 haft en gennemsnitlig VIP-dækning på hele 92,8 procent, mens MSc in International Business and Politics har haft en gennemsnitlig VIP-belægning på 83,6 procent med en enkelt afstikker i 2012 ned på 65 procent.

Cand.soc., cand.merc.(it) og cand.merc. (fil.) har gennem de seneste år også nydt godt af en høj VIP-dækning, men på de resterende kandidatuddannelser, har de studerende kunne sende en hvid pil efter de gode intentioner.

Man kan se et komplet skema over fastlærerdækningen (VIP) på CBS' daguddannelser ved at følge dette link.

CBS OBSERVER vil i den kommende tid arbejde videre på at afdække ledelsens plan for CBS’ fremtid som uddannelsesinstitution, hvad VIP-dækning og forskningsbaseret undervisning og/eller uddannelse angår.

BilagStørrelse
PDF icon fastlaererdaekning.pdf78,61 KB