Tårnhøje bristede forventninger og skuffelse

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: usamedeniiz @ Dreamstime - 27. juni 2014 - 12:5519 kommentarer
Rigtig mange studerende har måtte give slip på drømmen om ønskestudiet i år - og mange af CBS' egne ansøgere føler sig svigtet.

KANDIDATOPTAGET 2014: Det var ikke kun de uegnede og måske egnede, CBS måtte afvise ved årets optag til kandidatuddannelserne. Det var også de egnede, der havde opfyldt alle krav. Mange af CBS’ egne bachelorer føler ikke kun skuffelse og frustration, men også svigt.

Knap 30 procent af årets dimittender fra CBS’ erhvervshumanistiske bachelorstudie, BA i Interkulturel Markedskommunikation (IMK), havde søgt ind på en af CBS’ 14 cand.merc. linjer som første prioritet. Af de 57 studerende kom 11 ind – og mange af de afviste havde kvalificeret sig til fulde.

- I mine øjne har CBS svigtet ved at opstille falske forudsætninger for IMK-studerende. For at kvalificere mig skulle jeg optjene 15 ECTS inden for Accounting & Finance, 7,5 ECTS inden for Statistics og 7,5 ECTS inden for Business Administration. Jeg optjente hele 45 ECTS, men alligevel kom jeg ikke ind på cand.merc. (CM), fortæller IMK-bachelor Ida Marie Banke.

Ida Marie Banke havde valgt IMK som sin bachelor frem for en HA, fordi den skulle være en uddannelse med en international profil og et meget tværfagligt fokus. Men hun var fra før starten på IMK opsat på, at hun skulle læse videre på CM, og det fik hun løbende at vide godt kunne lade sig gøre.

Stor kvalificeringsindsats uden resultat

- Før jeg skulle starte på CBS skrev jeg til administrationen og spurgte, hvad mine muligheder ville være for at komme ind på de andre CM-uddannelser, hvis jeg valgte IMK og desuden læste de 4 erhvervsøkonomiske fag (30 ECTS) som valgfag, mens jeg var på udveksling, fortæller Ida Marie Banke og fortsætter:

- Som svar fik jeg, at så længe jeg valgte et business universitet og var sikker på at kunne få de pågældende fag, jeg som IMK-studerende manglede, så ville jeg opfylde alle kravene. Det lod sig kun næsten gøre for alle fagene under udvekslingen.

Derfor læste den ihærdige IMK-studerende et Corporate Finance valgfag sideløbende med sit tværfaglige Case og Bachelorprojekt, og hun søgte ind og blev optaget på faget Econometrics på CBS’ international Summer University Program.

Ida Marie Banke mente dermed, at hun med 45 ECTS i stedet for de krævede 30 skulle være sikret adgang til CM. Sådan blev det ikke. Ida Marie Endte med at få plads på sin retskrav-kandidat, CM (Kom.), som hun havde søgt ind på som 5. prioritet for en sikkerheds skyld.

Står helt uforstående over for afslaget

Hendes studiekammerat, Thomas Dahl Houmann, havde ud fra et lignende forløb satset alle sine 5 prioriteter på 5 af CBS’ CM linjer. Han kom ikke ind på nogen af dem og står nu helt uden overbygningsuddannelse at fortsætte på efter sommerferien.

- Jeg forstår slet ikke vurderingen og afslaget. I afslaget bliver det blandt andet lagt til grund, at jeg er ikke færdig med min bachelor, hvor jeg afventer mine sidste karakterer, og at jeg ikke har bestået faget ’Financial Modelling’, som jeg skal tage på ISUP her til sommer, fortæller Thomas Dahl Houmann, der har et snit på 9,5, og fortsætter:

- Som helhed er jeg ikke engang blevet vurderet efter de enkelte CM-linjers kriterier, blot ud fra, om jeg generelt er egnet til en CM-uddannelse. Det ved jeg, at jeg er. ISUP-kurset var udelukkende valgt som supplering for at gøre mig mere attraktiv og ville have fået mig op på 45 ECTS.

Konkurrencen var bare ekstra hård i år

Men sådan skal afslagets formulering ikke forstås, siger Anne Mette Hou, der er leder af CBS’ Admissions Office:

- De oplistede grunde i afslaget er alle sammen med af rent juridiske grunde, når man er afvist på grund af udvælgelseskriterierne. Nu kan jeg ikke forholde mig til enkeltsager, men hvis en studerende opfylder alle krav – under forudsætning af, at de består deres bachelor og eventuelle ISUP-fag – og udvælges på CM som helhed, så ville de få en ’betinget accept’. Det er der af indlysende grunde rigtig mange, der får, forklarer Anne Mette Hou og slår fast:

- Jeg betvivler ikke, at de studerende, CBS OBSERVER har talt med, opfylder kravene, og jeg kan sagtens sætte mig ind i deres skuffelse. De har blot været ude i en meget hård konkurrence med rigtig mange andre studerende, der også opfyldte alle kravene. Vi måtte afvise næsten en tredjedel af de studerende, der opfyldte alle krav, i år.

I 2013 var der 19 IMK-studerende, der kom gennem nåleøjet til CM – ud af hvor mange ansøgere kunne ikke umiddelbart afdækkes. I år var det kun 11 ud af 57. 

IMK’erne må skrue forventningerne ned

Begge studerende havde fra studiestart på bacheloren været på det rene med, at der ikke var nogen garantier. Men begge havde løbende diskuteret deres planer med undervisere, studiesekretariat og studievejledning undervejs gennem bacheloren og oplevet, at det, der blev betonet, var, at det godt kunne lade sig gøre – ikke at der var meget dårlige chancer for, at det kunne lade sig gøre.

Studieleder for IMK, lektor Sine Nørholm Just fra Department of Business and Politics, kan snildt sætte sig ind i hendes studerendes skuffelse og frustrationer:

- Det skal som studieleder for en erhvervshumanistisk uddannelse nok siges, at det – at i nærheden af 20 procent af de studerende, der søger ind på CM fra den, ender med at få en plads – er en succeshistorie. For blot et par år siden var det helt uhørt, fortæller Sine Nørholm Just, men konstaterer:

- Som tingene er gået i år, må jeg nok indskærpe over for alle på studiet, at de skal gøre det meget klart for vores studerende præcist, hvor hård konkurrencen er om pladserne på CM, og hvor store chancerne er for at få et afslag.

Studielederen finder det bittert på sine studerende vegne, at så mange af dem investerer hele deres 5. semester og del af deres sommerferie i at supplere op, så de er kvalificerede til at komme ind på CM – blot for at få et afslag, selv om de har opfyldt alle krav.

- Så var tiden langt bedre brugt på at investere semesteret i noget fedt og berigende inden for kernefagligheden i den bachelor, som de valgte, fordi de fandt dens indhold spændende og udfordrende.

Næste år går det fra svært til næsten umuligt

Den øgede mulighed for at søge optag på kandidatgrader fra beslægtede, men ikke direkte adgangsgivende bachelorer – blandt andet ved at kvalificere sig gennem supplerende fag – var et af de erklærede mål med regeringens SU-reform, der blev vedtaget i 2013.

Denne mulighed ser det umiddelbart ud til, at politikerne har fået fjernet igen med et pennestrøg i Fremdriftsreformen. Her er en af ændringerne nemlig groft sagt, at universiteterne i forbindelse med optag til deres kandidatuddannelser IKKE skal tage højde for supplerende fag, men kun bacheloruddannelsens faglige indhold.

Hvordan dette i sidste ende skal udmøntes i praksis forhandles stadig mellem Uddannelsesministeriet og universiteterne. Vil man vide mere om dette, kan man læse universiteternes interesseorganisation, Danske Universiteters brev til uddannelses- og forskningsministeren fra den 20. juni 2014, gennem dette link.

Hvis den nye rettesnor bliver gældende, så kan CBS’ IMK-studerende, der startede på CBS’ med en (om end lille chance, så dog en) mulighed for at fortsætte på CM efter endt bachelor, med fuld ret begynde at tale om bristede forudsætninger.

CBS spreder sikkerhedsnet ud til august

CBS’ uddannelsesdekanat og Admissions Office har noteret sig den situation, Thomas Dahl Houmann og andre CBS-studerende er kommet i ved overhovedet ikke at have søgt ind på den kandidatuddannelse, de havde retskrav på.

Derfor bliver den sene optagelsesrunde til august, nu gjort til en ekstra mulighed for retskravsbachelorer, der ikke har fået søgt deres ’egen’ kandidat i første omgang:

Der udbydes således ledige pladser på cand.ling.merc. og MA IBC samt kombinationskandidaterne CM (fil.), CM (mat.), CM (kom.), CM (psyk.), CM (jur.) og de to CM (it.) linjer, men ikke E-business.

Pladserne udbydes KUN til retskravsbachelorer og ikke nogen som helst andre, heller ikke CBS’ egne bachelorer fra sidste år, oplyser sekretariatschef Wilbert van der Meer fra Dekansekretariatet for Uddannelse.

Kommentarer

Da jeg søgte ind på IMK var det med overbevisningen om at jeg havde en nogenlunde chance for at komme ind på en cand.merc efterfølgende. Eftersom dette ikke er tilfældet, vil jeg kalde det falsk varebetegnelse, at man ikke kan læse en marketing-kandidat. Jeg vil derfor fremadrettet anbefale alle at læse en HA-uddannelse, så man er bedre stillet i kampen om de mange pladser.

Hvad synes du?

Ja jeg kan kun være enig. HA er også en af de letteste uddannelser at komme ind på, så jeg fortryder også lidt at jeg hævede ambitionsniveauet og søgte ind på en kombi bachelor som krævede et langt højere snit, da også jeg regnede med at kunne fortsætte på CM.

Hvad synes du?

Jeg føler mig også utrolig dårlig vejledt og jeg er helt enig i overstående kommentar - er alternativet at man skal tage en kandidat og specialisere sig i noget man ikke vil!? Fremover skal der fra start inden folk søger bachelor, stå præcist hvad man kan med denne eksempelvis ikke læse en cand.merc og ikke en kandidat inden for marketing

Hvad synes du?

Dvs CBS vil have at studerende er tvunget til at læse noget de ikke kan lide, fordi de tilbyder flere studerende fra udlandet pladserne, som i øvrigt læser her to år og smutter igen. I stedet for at faktisk uddanne egne studerende og Danmarks fremtid til at blive et kompetent arbejdskraft, der styrker erhvervslivet og samfundet i Danmark endnu mere.
Altså giver det mening? Hvis der er nogen, der kan se logikken i det her, må de meget gerne kontakte mig, for det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har mistet alt for meget for CBS, at jeg ikke engang har lyst til at læse her mere.

Desuden står der i IMK's udannelsesbeskrivelse under karriere, at vi bliver Marketers og det har vi fået at vide flere gange fra samtlige undervisere, men hvorfor er det så, at vi ikke må læse en kandidat indenfor marketing? Som er jo dem der er under cand. merc? Og nej cand. merc. kom er ikke en marketingskandidat, det er KOMMUNIKATION!!!!

Hvad synes du?

Jeg syntes det er pinligt, at CBS ikke engang har plads til sine egne. Jeg har også læst IMK og undersøgte i den forbindelse mange af de andre CM linjer. En del passede perfekt til vores linje med marketing som hovedprofil, hvilket vores naturlige overbygning CM kom. ikke tilbyder. Men nej, dem kan vi ikke kom ind på - det kan HAerne til gengæld som ikke har marketing som speciel linjefag. Underligt.
Grundet disse meget inskærpede muligheder har jeg nu valgt at søge væk fra CBS og starter efter sommerferien på IT universitet - hvor de har plads til en med marketing og kommunikations baggrund. Men det er nu for dårligt syntes jeg, at CBS ikke havde.

Hvad synes du?

Jeg står i helt samme situation. Jeg har suppleret med det jeg skulle efter IMK og brugt to år på at få relevant erfaringen gennem praktik og arbejde. Men selvom snakker meget om erhvervserfaring er det ikke noget der tæller som i kampen om dispansatpladser. Som det ser ud nu, kan jeg ikke komme ind på en kandidat på CBS!!

Hvad synes du?

IMK har vist sig at være det værste lort, SKAM DIG SINE JUST!

Hvad synes du?

Fordi jeg heller ikke er blevet optaget, fordi jeg heller ikke har læst en HA-almen, så er jeg nu tvunget til at læse en hel ny bachelor, fordi jeg ikke er interesseret i min egen overbygning. Nu skal jeg læse HA-almen efter sommer, og det vil nu tage mig 6 år at færdiggøre min bachelor. Er det virkelig sådan, at I vil behandle jeres studerende? Synes det er så uretfærdigt og grotesk

Hvad synes du?

Jeg får kuldegysninger af at læse artiklen samt alle de efterfølgende kommentarer. Det er på en og samme tid enormt frustrerende men også lettende, at jeg ikke står som den eneste, der føler sig ført bag lyset.

Min historie er en klon af Thomas Dahl Houmanns. Jeg står nu med bristede forudsætninger, to års arbejdserfaring, håret i postkassen - men ingen kandidatuddannelse.

Sidste vindue jeg inderligt har håbet på, var den sene optagelsesrunde i august, hvor jeg ville have søgt cand.merc (kom). Men at CBS nu også har valgt at smække denne dør lige i hovedet deres bachelorer fra foregående år, kan jeg slet ikke begribe.

Det er der i mine øjne ikke meget fremdriftspolitik i.

Hvad synes du?

Der står da netop at det er en mulighed for IMKere at komme ind på deres retskrav cand. merc. (kom) - men ikke andre.

Hvad synes du?

Desværre gælder retskravet kun for nuværende IMK'ere - ikke fra forrige år :(

Hvad synes du?

Det er ærgeligt med falske forhåbninger!
Er blandt de første BAere fra IMK, og føler også at mulighederne er begrænsede. MEN det vidste jeg fra starten. Jeg læser cand.ling.merc. da den føles som en naturlig overbygning. Hvis man vil læse cand.merc bør man vælge en alm HA.

Hvad synes du?

Nu har jeg ikke læst IMK, men en kombi HA-uddannelse på CBS, og står med den samme lange næse.

På trods af at jeg opfylder adgangskravende, og har suppleret 3 fag yderligere op, har jeg stadig tabt i konkurrencen til de mange andre der har søgt.

Når jeg så går ned til studenthub får jeg blot at vide, at jeg skal "tænke mig ekstra godt om", og om jeg ikke burde læse min retskravsoverbygning i stedet som jeg om ingen omstændigheder har lyst til.

Jf. fremdriftsreformen bliver det kun mere umuligt fra næste år.. Det mest sandsynlige bliver at tage en ny bachelor. Det er godt nok ikke meget fremdrift i!

Hvad synes du?

Det kunne måske også tænkes at relativt mange BA'ere har valgt en erhvervssproglig eller erhvervshumanistisk bacheloruddannelse fordi det repræsenterede den lette vej udenom de tunge erhvervsøkonomiske fag på eksempelvis den helt klassiske erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA. almen.

Jeg køber ikke argumentet om, at man jo "bare" kunne have valgt HA. almen (som jo åbenbart var let at komme ind på), men bare hellere ville bruge sit høje karaktergennemsnit til noget andet og bedre - for eksempel noget med en mere moderne og international profil. Det er jo helt åbenlyst, at rigtigt mange studerende bevidst har valgt en erhvervssproglig eller erhvervshumanistisk bacheloruddannelse med det ene formål senere at tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det er, for mig at se, ikke et udtryk for høje ambitioner - hvis noget, er det da udtryk for et forsøg på, at tage en genvej i systemet. Og, hvordan hænger ønsket om en bacheloruddanlese med en mere international profil i øvrigt sammen med den totale foragt for en efterfølgende kandidatuddannelse med samme internationale profil?

Det er da stof til eftertanke, at nogle IMK-studerende (jf. kommentarerne ovenfor) simpelthen ikke kunne drømme om, at søge ind på deres til formålet oprettede kandidatuddannelse. Sådanne udtalelser bekræfter jo netop, at bacheloruddannelsen da kun opfattes som en let genvej igennem systemet, til en kandidatuddannelse der opfattes som mere interessant, mere præstigefyldt og formentlig også som resulterende i en højere livsindkomst. En kandidatuddannelse er efter min opfattelse en overbygning, hvor man har mulighed for at specialisere sig indenfor et område, som man finder særligt interessant - det er ikke en mulighed for, for at sige det firkantet, at smide sin bacheloruddannelse direkte i skraldespanden og starte forfra. Hvis man før eller undervejs i sin bacheloruddannelse erfarer, at man dybest set ingen interesse har i sin bacheloruddannelses akademiske genstandsfelt, så bør man - efter min opfattelse - overveje om bacheloruddannelsen er den rette for én.At anse sin bacheloruddannelse som en let genvej igennem systemet er mangel på respekt for både det akademiske genstandsfelt og de studerende, som valgte at gå den direkte vej og tog de knups undervejs, som det resulterede i.

Hvad synes du?

Nu læste jeg lige kommentaren ovenfor omkring, at folk der har taget en BA bachelor har taget en let genvej.
Det skal for det første pointeres, at ALLE bachelor uddannelser i DK har samme akademiske niveau. Dvs samme sværhedsgrad. Om man så har flere økonomiske fag eller flere kommunikative ændrer ikke på sværhedsgraden.
Derudover har mange af os på IMK fundet ud af, at ja vi er ikke interesserede i kommunikation og vil derfor gerne en anden vej. Her kommer CBS og fortæller os, at de har lavet en standardvurdering af IMK, der viser, at der kun kræves fire fag, for at kunne blive optaget på en cand merc kandidat. DERRFOR behøver man IKKE at droppe ud og læse en ny bachelor, da man stadig har muligheden for at læse den ønskede kandidat. Det har intet at gøre med, at man tager en let vej. Jeg er sikker på, at samtlige IMK'ere ville skifte uddannelse, hvis vi var blevet oplyst at det er fulstændig umuligt at blive betragtet til en cand merc. Det ville jeg i hvertfald have gjort, hvis jeg havde fået at vide at jeg godt kan glemme alt om, at jeg bliver optaget med en IMK bachelor baggrund. Men da CBS overhovedet ikke varsler om, at vi på ingen måde har en chance så tager man de her standardvurderinger i betragtning og følger de oplysninger de fortæller os. Så du kan på ingen måde dømme os som du gør. Og nej det er ikke nemmere at studere en BA bachelor, tværtimod det er meget mere abstrakt og metafysisk end tal og formler.

Hvad synes du?

Du har ret i, at alle bacheloruddannelser i princippet har det samme akademiske niveau (om end man jo også har set eksempler på nye uddannelsesretninger på andre institututioner, hvis kvalitet mildest talt har været kritisabel), men de har vidt forskellige akademiske genstandsfelter. Man kan ikke konkludere, at alle bacheloruddannelser objektivt set er lige svære/hårde at gennemgøre - sværheden/hårdheden er i sidste ende en helt og aldeles subjektiv størrelse. Det er muligt, at nogle matematiske intelligenser vil finde IMK hårdere at gennemføre end HA. mat, men langt de fleste af os vil formentlig ikke. Langt de fleste af os ville fornentlig finde, at man på erhvervshumanistiske bacheloruddannelser havde større rum til fortolkning i sine opgavebesvarelser, og derfor i sidste ende også ville opnå højere karakterer.

Jeg taler derfor ud fra min egen erfaring, når jeg siger, at det ville have været markant lettere for mig at tage en BA, IMK, en SAM-BAS på RUC eller noget helt fjerde i stedet for HA. almen. Hvis man allerede inden man påbegynder eksempelvis sin IMK-bacheloruddannelse ved, at man vil være kandidat i erhvervsøkonomi fordi man dybest set aldrig kunne se sig selv som kandidat i interkulturel markedskommunikation, så er man efter min opfattelse ude i en form for spekulation. Man spekulerer i, at man kan tage én bacheloruddannelse, og sidenhen en anden kandidatuddannelse. Jeg forstår udemærket bevæggrunden for den form for spekulation, da alle ved, at det er på bacheloruddannelsen - ikke kandidatuddannelsen - at de studerende piskes igennem et hårdt basispensum uden hensyn til den enkelte studerendes interesser. Sådan er det på alle højere læreanstalter. Men spekulerer sådan, og forsøger man på den måde at tage en genvej igennem systemet, så må man også selv tage konsekvensen af sin eventuelle fejlvurdering.

De studerende, som først har opdaget at de dybest set aldrig kunne se dem selv som kandidater i interkulturel markedskommunikation undervejs i bacheloruddannelsen, har et andet problem. Det forholder sig imidletid sådan, at IMK-bacheloruddannelsen modsat HA. almen, er relativt specialiseret allerede fra starten. HA. almen favner så bredt, at man undervises i alt fra teoretisk statistik til organisationsanalyse. Fordi man undervises i så mange forskellige discipliner, som man umuligt alle kan finde interessante - nævn eksempelvis en studerende, der både er hooked på mikroøkonomi, neoklassisk økonomisk teori, eksternt regnskabvæsen og organisationsanalyse på samme tid - har man efterfølgende rig mulighed for at specialisere sig. Prisen for, at kunne vælge imellem 14 cand.merc. linjer er således 3 år, hvor man er blevet introduceret for mere eller mindre alle aspekter af forretningsadministration - mange af hvilke man har fundet både svære at håndtere og uinteressante. IMK-bachelorer har valgt at specialisere sig i interkulturel markedskommunikation fra dag ét, hvilket næppe kan komme som en overraskelse. Det har til gengæld resulteret i 3 forhåbentligt interessante år med en relativt klar rød tråd igennem. Det korte i det lange er, at vi der ikke var helt sikre på, hvad vi egentlig var interesserede i indenfor forretningsadministration valgte HA. almen. De, der mente at de vidste det allerede efter gymnasiet, valgte en kombinationsuddannelse eller noget endnu mere målrettet. Vi, der valgte HA. almen, har betalt en pris - men i sidste ende, har vi fået flere muligheder at vælge imellem. Alle valg har konsekvenser.

Hvad synes du?

Efter at have brugt næsten 3 år af mit liv på noget der nu forekommer at have været en illusion. Absolut horribel vejledning og som andre nævner falsk varebetegnelse.

Jeg sidder tilbage komplet desillusioneret over hvad i alverden det er der foregår. Tager jeg den HA som giver retskrav i stedet, kan det kun blive uden SU, og jeg kommer ud som 33 årig, og har brugt det halve af mit liv på at gå i skole. Tager jeg min retskravs-cand kan jeg bruge to år på at uddanne mig til en sektor hvor arbejdsløsheden har været stille stigende over de sidste 10 år.

Hvor ville det have været rart hvis bare i selv havde en anelse om hvad i foretager jer, Admissions Office, Studentervejledere, StudentHUB og hvem h... jeg ellers har snakket med om denne problemstilling. Vorherre bevares!

Hvad synes du?

Getting access to your dream study is possible if there is a will. A democratic society is characterized by open access to voting, education, transportation, healthcare etc. However Denmark has gradually become an elitist society, where mostly the elite has access to their prefered education, housing, and transportation.

Do we really want a super elitist society, where even those with very high grades grades, and rich parents are not admitted to their dream study?

At Stanford University students are encouraged to follow their passion. An example is an English major, who decided to switch to chemistry, and then became a Nobel Laureate. The president of Stanford University also encourages students to follow their passion.

Making studies available to all who want to study international business, finance and investment or any other bachelor or graduate study only requires a relatively small investment in terms of technology, processes and people.

With innovative educational technologies there's no reason why students shouldn't be allowed to choose the study they want and follow their passion. International business, or investment and finance is not more complicated than any other CBS study. Therefore those who have the will, will be able to complete.

Top universities including Stanford and Harvard have already made classes available online for all.

I have completed several online Stanford, Johns Hopkins and MIT courses. I have found that all who want to enroll will get admitted, the learning process more efficient, the quality higher, and the cost lower (free) than any class I have taking at CBS for a bachelor or M.Sc. degree. The fact that any lecture can be reviewed multiple times if needed is a great plus.

The requirements in terms of technology is a website, video editing software, and a few inexpensive video cameras.

The requirements in terms of process changes include a process for making a class availbale online, as well as an online process for students to register for classes and exams.

In terms of skills changes the staff will need to learn how to create an online course.

A few simple adjustments for students will also be needed. Group meetings, Q&A session and exams can be held at CBS, while most classes will be online.

Creating an educational system that gives everyone access to their dream study is thus a very small investment compared to the metro project.

Unfortunately the Danish nanny state, DI, KU, CBS, and the Danish Social Democrats don't have the vision and resolve to innovate. It will not surprise me to see China, or India take the lead compared to Denmark in terms of democratizing access to higher education.

However it is my hope that CBS, and the Danish Social Democrats will act now, so that all the amazing and highly qualified CBS students will be able to get admitted to their dream study.

Hvad synes du?

I would like to suggest firing the President of CBS, Per Holten-Andersen for the Chaos on CBS.

He is completely incompetent. In 2012 the situation at CBS and KU was also chaotic. I therefore asked him to change the educational model to include online studies. Guess what? He didn't listen.

Bright students that are qualified deserve better. The following quote says it all:

"CBS’ har besluttet at vi ikke kan udvide optaget yderligere da vi udnytter vores kapacitet fuldt ud. Vi har hverken lokaler eller undervisere nok til at udvide antallet af studiepladser Vi har ikke midler til at ansætte de professorer og lektorer, der skal til for at udbyde mere undervisning."

Per Holten-Andersen is neither visionary, practical, or entrepreneurial. He has done nothing. He has done absolutely nothing to improve the situation for 2 years.

Ask the ministry of education to appoint a new president that is knowledgable about new educational technologies, innovative, and entrepreneurial.

Hvad synes du?