Tal CBSk – få indtryk af de mange nye udtryk

Skrevet af Sidsel Green - Foto: Jørn Albertus - 4. september 2013 - 14:100 kommentarer
Modelfoto.

Fattede du tit ikke en brik af, hvad dine rus-vejledere talte om? Er du allerede forvirret over de mange nye udtryk på CBS’ hjemmeside? CBS OBSERVER kradser lidt i overfladen på dit nye CBSke ordforråd.

Fagre nye CBSke verden og terminologi
Det er din første dag på CBS. Du ved, at du skal mødes med dine nye medstuderende foran SP – men du aner ikke, hvad de to bogstaver står for. Senere på dagen møder du en IMK’er. Selv om du synes, hun er sød, dropper du hurtigt samtalen, da du ikke engang forstår, hvad det er, hun læser.

Ovenstående er kun begyndelsen. I de kommende uger vil du løbe rundt efter lokaler, som blot er en forkortelse på dit skema… hurtigt forsvinde, når du overhører en diskussion om hvorvidt en B.Sc. eller BA er mest brugbar… og sidde forvirret tilbage, når din forelæser har brugt ordene capital, corporate og equity otteoghalvfjerds gange i sin første forelæsning.

Men fat mod! Du kan gøre livet på CBS langt nemmere for dig selv, hvis du hurtigt sætter dig ind i alle de nye udtryk og lærer at tale ‘CBSk’. Ikke blot vil du have nemmere ved at navigere rundt og rent faktisk finde dit undervisningslokale, du vil også være i stand til langt vigtigere ting.

For eksempel at have en samtale med den søde andetårsstuderende fra intro på Nexus næste torsdag uden at fremstå komplet uvidende.

Hvor var det nu det var?
Dit skema bliver med garanti det først problemer, du som ny studerende (CBS’er) løber ind i. For hvor skal du hen? CBS består af rigtigt mange bygninger, og der er 4, du bare skal kende; Solbjerg Plads (SP), Dalgas Have (DH), Kilen (K) og Porcelænshaven (PH).

Når der så står et nummer efter bygningen, så har du etagen og lokalenummeret. SP211 betyder for eksempel Solbjerg Plads, 2. sal, lokale 11 (med der står altså 211 på skiltet). Du kan finde en detaljeret beskrivelse af CBS’ forskellige bygninger HER (indsæt link til anden artikel).

Desværre rækker det ikke blot at lære navnene på bygningerne for at finde rundt på CBS. I virkeligheden er det relevante og interessante jo, hvad man finder inde bygningerne. Og nu begynder det at blive kompliceret.

Øl og mad – behøver vi sige mere?
Vigtigst af alt er naturligvis hvor du kan få en kop kaffe eller en kold øl efter en ualmindelig hård dag på studiet. Nexus og ECO er svaret. på CBSk er dette ikke navnene på Nik og Jay’s pladeselskab eller efternavnet på en forfatter ved navn Umberto, men navnet på barerne henholdsvis på Solbjerg Plads og i Dalgas Have.

Nu, vi er ved det, kan du også lige så godt lære Spisestuerne at kende – det er CBS’ kantiner, hvor du helt sikkert vil købe uendeligt mange frokoster i løbet af din studietid.

Af og til vil du selvfølgelig lede efter noget lidt mere studierelateret end kaffe, kolde øl og bagels med kylling-bacon.

Tre af studielivets vigtigste CBS-kontorer
At lære alle kontorer på CBS at kende ville tage et liv, men der er nogle steder du som ny studerende ikke kan undgå at støde på, og som du ønsker at lære at kende – Student Hubs, Career Center og International Office er blot nogle af dem.

Student Hubs, som du finder på Solbjerg Plads og i Dalgas Have, er stedet at gå hen, når du skal have studievejledning, aflevere eksaminer eller har spørgsmål til din SU. Kort sagt kan du lige så godt inkludere Hub’en i din parlør med det samme.

Career Center er stedet, som kan hjælpe dig med alt med hensyn til studiejobs (vigtigt!). Det ligger på Solbjerg Plads. Og når du skal have hjælp til udveksling, sommerskole i udlandet og lignende, skal du have styr på, at International Office er at finde i Dalgas Have (på 2. sal i den pink ende).

Dine medstuderende og deres studier (1)
De første par uger på CBS kan det sikkert virke uoverskueligt blot at lære dine nye medstuderende på dit eget studie at kende. Men som tiden skrider frem, du engagerer dig i diverse organisationer, og Nexus får fast torsdagsmarkering i kalenderen, skal du nok komme til at møde en masse på tværs af studier.

Med hele 18 forskellige bachelorstudier og endnu flere overbygninger er det sin sag at få styr på det – og da alle studierne i daglig tale forkortes til initialer (nu og da med hele engelske ord), kan det kun gå godt.

Bachelorstudierne på CBS kan groft deles ind i 3 kategorier; Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc.) og HA (Handelsvidenskabelig Afgangseksamen). BA (humaniora) og BSc. (samfundsvidenskab) dækker begge over engelsksprogede bachelorer.

En HA’er er langt mere kompliceret – og har på CBSk intet med rockere og bandekrige at gøre. Det dækker over en bred vifte af dansksprogede bacheloruddannelser, og møder du en selverklæret HA’er, skal du ikke blive bange, men sørge for at få fat i det, der kommer efter HA – så som Psyk. (psykologi) eller Pro. (projektledelse).

Dine medstuderende og deres studier (2)
Desværre er du langt fra på sikker grund ved blot at lære bachelor-betegnelserne at kende. Der er nemlig i virkeligheden langt større mulighed for at møde én, der er i gang med en overbygning eller at efteruddanne sig. Pop-quiz: hvad er lige forskellen på en Master-, en kandidat-, en HD- og en ph.d.-studerende?

De fleste kender nok til kandidaten (kandidatgraden) – den toårige overbygningsuddannelse efter bacheloren, hvor man specialiserer sig yderligere. Tager man en master på CBS, betyder det enten, at man tager en engelsksproget kandidatgrad… eller en etårig overbygningsuddannelse efter bacheloren (sidstnævnte betaler selv og har sikkert for travlt til at tale med dig).

Af og til vil du også støde på folk der læser HD - og det har altså intet med video eller tv at gøre. HD’erne modtager deltidsundervisning ved siden af deres arbejde. P.hd.’erne er til gengæld i gang med en toårig (forsker)uddannelse med afhandling ovenpå kandidaten – dem møder du sikkert mest som undervisere.

Få lidt styr på, hvem der styrer din verden
Som ny studerende vil du hurtigt finde ud af, at din identitet på CBS handler om langt mere, end hvad du studerer. Der er et utal af organisationer, man kan engagere sig i, og det er langt fra alle, du vil stifte bekendtskab med i løbet af din studietid.

Til november vil du opleve CBS pyntet op til universitetsvalgkamp. Vil du skal tale med på CBSk i valgugen, er det vigtigt, at du får begreber som studienævn (study boards), det Akademiske Råd (Academic Council) og bestyrelsen (CBS’ board of directors) i din parlør.

CBS Students og Konservative Studerende er til gengæld meget selvforklarende.

Hver studieretning er repræsenteret af studerende samt professorer og administrationen i et studienævn – det er studienævnener(!), der udvikler dit specifikke studie og tager sig af klagesager og dispensationer.

Til det Akademiske Råd bliver der kun valgt 3 studerende. Her råder rektor som født formand i sager om især forskning, men også uddannelse og fordeling af ressourcer, lige som det er her, der fordeles ph.d.-stipendier samt doktorgrader.

Studenterrepræsentationen er så noget bedre til CBS’ bestyrelse, den højeste autoritet på CBS og rektors chef. Her sidder der altid to studerende i to år ad gangen, så der er en på valg hvert år.

Dette var så kun lige første lektion
Virker det stadig lidt uoverskueligt? Vent til du begynder at skulle sætte dig ind i alt fra studenterorganisationer over eksamensregler til institutter og merit… for slet ikke at nævne dit fagsprog Men ro på, det skal nok gå.

Lynhurtigt vil du kunne snakke med om case competitions, automatisk oversætte ‘capital’ til kapital og ikke hovedstad og bruge LibSearch lige så naturligt som Facebook. Og du er ikke alene – er du i tvivl om noget, har du jo heldigvis over 20.000 medstuderende at spørge til råds.