Teknisk fejl gav dumpekarakter og omprøve

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Mia Mathilde Hansen - 17. januar 2014 - 15:364 kommentarer
WTF? Hvor blev min elektroniske eksamensaflevering lige pludselig af?

En studerendes eksamensopgave blev spist af CBS' elektroniske afleveringsplatform – dette på trods af hele to kvitteringer for den rettidige aflevering. Selv om Legal Services anerkender, at fejlen ligger hos CBS, dumpede den studerende og står til nu at skulle gå til omprøve.

Eksamensbesvarelse forsvandt i cyberspace
Det værst tænkelige mareridt for en CBS-studerende blev for nylig til virkelighed. En teknisk fejl i CBS’ elektroniske afleveringssystem gjorde, at hans skriftlige eksamensbesvarelse forsvandt i cyberspace.

Stud.merc. Chris Lundshøj, som læser International Marketing and Management (IMM) på første år, var i starten af december til eksamen i International Management – Emerging Perspectives.

Da han skulle aflevere, tog han alle forholdsregler og fik en eksamenstilsynsførende til at overvære, at han uploadede sin besvarelse. Ved afleveringen modtog han hele to kvitteringer på rettidig aflevering, hvorefter han forlod eksamenshallen på Amager med en god mavefornemmelse.

Nu var der bare tilbage at vente på karaktergivningen. Den er ifølge CBS’ reglement estimeret til at kunne tage op til 4 uger.

Karakter på -03 forundrede dybt
Da en medstuderende i starten af januar så nysgerrigt spurgte ind til Chris Lundshøjs karakter i det pågældende fag, opdagede han, at han havde fået -03.

- Det undrede jeg mig meget over. Jeg var jo ikke bare dumpet med karakteren 00, men havde fået -03. Den hører man jo ellers kun om bliver givet til studerende, der blanker eller slet ikke møder op, bemærker Chris.

Han tog derfor øjeblikkeligt kontakt til underviseren for at få en forklaring på, hvordan han kunne have løst opgaven så forkert.

Svaret var enkelt: underviseren havde aldrig modtaget nogen opgave fra Chris Lundshøj.

Kvittering for aflevering må være en garanti
Det stod nu klokkeklart, at der var tale om en teknisk og altså ikke en menneskelig fejl. Men hvor henvender man sig egentlig i en sådan situation?

Chris Lundshøj følte sig groft forurettet og tog umiddelbart efter at have set karakteren og talt med underviseren kontakt til IMM-studieadministrationen. Herfra satte man så CBS’ IT-afdeling på sagen for at få undersøgt, hvor i systemet opgaven gemte sig.

- Jeg havde løst opgaven, havde kvitteringen i hånden, og havde på ingen måde i sinde at blive ufrivilligt offer for en teknisk fejl fra CBS’ side, siger den IMM-studerende, der aldrig i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at en teknisk fejl fra CBS' side kunne komme en studerende til ulempe, når vedkommende har en kvittering:

- Når Legal Services har tænkt sig at annullere kvitteringen, så underminerer de det nye elektroniske system og signalerer, at kvitteringer reelt set ikke har nogen værdi, påpeger Chris Lundshøj.

Måtte til sidst selv finde opgaven på sit S-drev
IT-medarbejdere ledte forgæves efter den forsvundne opgave i knap en uge.

Chris Lundshøj ønskede ikke selv at blive involveret af frygt for at blive mistænkeliggjort for at have redigeret filen. Men eftersom dokumentet lå gemt på hans S-drev, forekom det ham komplet uforståeligt, at opgaven ikke kunne findes.

Han tog derfor til sidst selv affære og sendte både kvitteringer og opgaven til studieadministrationen, IT og Legal Services i den tro, at han så kunne blive bedømt på lige fod med hans studiekammerater.

- På dette tidspunkt kunne jeg mærke, at det bar hen ad en reeksamen. Det synes jeg ikke var i orden, eftersom hele denne fadæse ikke var min fejl, udtaler en klart irriteret Chris Lundshøj.

Legal Services kunne kun tilbyde omprøve
I den oprindelige tilbagemelding fra Legal Services beklages hele forløbet, og det oplyses desuden, at den tekniske fejl er blevet rettet. CBS anerkendte således, at der havde været en fejl – men det var den studerende, som skulle bide i det sure æble.

- Det bedste, Legal Services kunne tilbyde, var en afløsningsprøve, hvor jeg i samarbejde med studiesekretariatet for IMM så kunne fastsætte en ny afleveringsdato, forklarer Chris Lundshøj og påpeger:

- Det ville betyde, at jeg skal læse hele pensum op igen og samtidig aflyse et planlagt udlandsophold.

Legal Services begrunder deres beslutning med, at Chris Lundshøj potentielt kunne have redigeret i sin eksamensbesvarelse gennem de forgangne uger.

Sagen nu taget op til genbehandling
Sådan lå landet … indtil Chris Lundshøjs historie kom CBS OBSERVER for øre, og redaktionen begyndte at tage kontakt og stille tekniske og proceduremæssige spørgsmål rundt omkring i systemet.

Siden har Legal Services kontaktet Chris Lundshøj med yderligere spørgsmål og den besked, at der var kommet nye oplysninger i sagen, som skulle tages i betragtning. Chris krydser nu fingre for, at retfærdigheden vil sejre.

Fra det officielle CBS vil man ikke kommentere på enkelte personsager. Wilbert van der Meer fra uddannelsesdekanatet har sendt en mail til redaktionen, hvori der gives udtryk for, at fejl fra CBS’ side ”naturligvis ikke skal komme studerende til ugunst, hvis det overhovedet kan undgås”.

I den skriftlige henvendelse lyder det desuden, at der dog kan være tilfælde, ”hvor en fejl vil have den konsekvens, at det fx ikke kan sikres, at kravene til en eksamen er overholdt, og hvor vi [CBS, red.] af hensyn til troværdigheden til eksamensbeviset nødvendigvis må lade studerende deltage i en ny prøve”.

Forventer en ordentlig løsning på sagen
Tilbage står Chris Lundshøj med beskeden fra Legal Services om, at man her grundet nye oplysninger i sagen ”genovervejer muligheden for at tage opgaven under bedømmelse”.

Mens den studerende ikke har nogen anelse om, hvilke nye oplysninger der er tale om, forventer han dog nu i sidste ende at få sin eksamensbesvarelse bedømt på lige fod med sine medstuderendes.

- Jeg er glad for, at CBS har taget sagen op til genovervejelse. Jeg forventer, at de nu finder en ordentlig løsning på sagen og giver mig en undskyldning for forløbet, siger Chris Lundshøj.

Chris Lundshøjs sag er ved publiceringen af denne artikel stadig under hurtig behandling, men der er ikke fastsat nogen dato for, hvornår der falder en endelig afgørelse. CBS OBSERVER følger sagens udvikling.

Kommentarer

Overgangen til elektronisk aflevering har længe været et stærkt ønske både hos CBS og de studerende. Der er allerede foretaget over 15.000 elektroniske afleveringer, og det er gået godt, men der har altså også været enkelte tekniske fejl. Det er vi selvfølgelig meget kede af.

Fejl fra CBS' side skal naturligvis ikke komme studerende til ugunst hvis det overhovedet kan undgås. I sådanne situationer gør CBS alt der står i vores magt for at det ikke skal have en negativ konsekvens for den studerende.

Der kan dog desværre være tilfælde, hvor en fejl vil have den konsekvens, at det fx ikke kan sikres, at kravene til en eksamen er overholdt, og hvor vi af hensyn til troværdigheden af eksamensbeviset nødvendigvis må lade studerende deltage i en ny prøve el.lign.

CBS kan ikke udtale sig offentligt om konkrete personsager. Men vi bestræber os som nævnt altid på, at de studerende ikke skal gå til en ny eksamen og vi inddrager de nødvendige eksperter, så vi er så sikre som muligt på, at afgørelsen er korrekt. Når dette er undersøgt, vil der blive truffet afgørelse i den konkrete sag.

CBS har naturligvis taget sagen om de tekniske fejl meget alvorligt. Der er foretaget fejlrettelser i systemet, så vi nu har minimeret risikoen for at det kan ske igen. Det kan dog altid anbefales at de studerende tjekker, at deres uploadede filer kan tilgås fra systemet.

Afslutningsvis skal vi understrege, at fejl sker uhyre sjældent, ikke mindst når det sættes i forhold til at CBS årligt gennemfører over 50.000 skriftlige eksaminer, så der er ikke grund til at være bekymret for at eksamen afvikles som den skal.

Wilbert van der Meer
Sekretariatschef
Dekansekretariatet for uddannelse

Hvad synes du?

Så kort sagt, det elektroniske systems troværdighed er ikke tilstede. Eleven står tilbage med ansvaret og arbejdsbyrden, mens CBS kan fortælle at man er ked af det, men at man naturligvis vil tilbyde en omprøve. Jeg tvivler på at nogen studerende vil finde dette retfærdigt.

Fejl som CBS laver, bliver pålagt den studerende at rette og står til ansvar for disse. Fejl som eleven laver, bliver på den studerende at rette og stå til ansvar for. Det er ikke just et regnestykke som går op.

Hvad synes du?

Hej
Jeg har været ude for næsten det sammen men CBS erkendte fejlen og min eksamen blev alligevel bedømt.
Hvis I ønsker mere Info så send endelig en mail.
Mvh Michelle, HD 1. Del, 2. År

Hvad synes du?

Rigtig god artikel! Det er også på tide at der kommer lidt mere fokus på de studerendes rettigheder! Gerne så vi rent faktisk kan få nogle mennesker med empati til at sidde med den her slags sager, i stedet for nogle jurister som bare tager en skrivebordsafgørelse!

I samme område kunne i tage at skrive en artikel om hvordan PC'erne på Amager bliver lukket ned blot 20 minutter efter afsluttet eksamen! Og kombineret med at nogle til tider meget sløve eksamensvagter, så har jeg oplevet at nogle har fået deres opgave slettet før de har haft mulighed for at få printet to eksemplarer!

Hvad synes du?