Trusselsbilleder var fordrejede

Skrevet af Thomas Flensted-Jensen, videoproduktion • Robert Karl Bernhardt, videoproduktion - 7. april 2016 - 10:550 kommentarer
Der er trusler mod medarbejdere på CBS, men de kommer primært fra udefrakommende og altså ikke som, det har været fremme i pressen, studerende.

I januar blev det en større sag i nogle medier, at der var et stigende antal medarbejdere på CBS, der blev truet af studerende, men der var tale om fjer, der blev til høns.

På CBS var det egentlig en halvgammel historie. Trivselsundersøgelsen i 2014 viste at der var en svag stigning i hændelser med trusler om vold mod medarbejdere fra CBS.

Allerede i sommer blev der i HSU og direktionen besluttet handlingsplaner rettet mod problemer rejst i trivselsundersøgelsen. Herunder også om trusler om vold mod medarbejdere. Et af tiltagene var kampagnen Vejen til Trivsel, som du også kan læse om i OBSERVERs spalter.

Der var 17 angivelser om trusler om vold i trivselsundersøgelsen. 12 af disse kom fra ’ikke ansatte’ som er en kategori, der dækker over 'studerende og andre'.

Og det var især det, at det kunne være studerende, der truede med vold mod ansatte, der skabte furore i flere medier. Men spørgsmålet er om det billede, som fx TV 2 Lorry tegnede af forholdene på CBS, stemmer overens med virkeligheden.  

Medie fordrejede historien

Trine Madsen, udviklingskonsulent for HR på CBS, udtalte sig til Magasinet Arbejdsmiljø om undervisning i konflikthåndtering i forbindelse med kampagnen Vejen til Trivsel, der er en større kampagne for det psykiske arbejdsmiljø på CBS.

Udtalelserne fra Trine Madsen blev dog, især hos TV 2 Lorry, vinklet på en sådan måde, at det nu pludselig så ud som om, at der var tale om et generelt problem på CBS med ret så mange eksempler på trusler fra studerende mod medarbejderne på CBS.

- Det ærgrer mig, at nogle medier udelukkende tog den vinkel på historien. Jeg synes ikke der er tale om noget stort og generelt problem på CBS, fordi der har været meget få tilfælde, og fordi vi generelt har en god dialog med vores studerende, siger hun.

Historien blev vendt på hovedet

Det var altså CBS’ forebyggelsesarbejde imod trusler mod CBS’ ansatte, der i TV 2 Lorry blev til en historie om mange trusler fra CBS’ studerende. Men forebyggelsesarbejdet er en vigtig del af at få skabt trivsel på CBS, understreger Trine Madsen.

- I arbejdsmiljøsammenhæng er det vigtigt, at de medarbejdergrupper, der skal håndtere frustrationer og en gang i mellem truende adfærd i forbindelse med. f.eks. klageprocesser, er klædt ordentligt på til det. Og det er derfor vi tilbyder kompetenceudvikling i konfliktforbyggende metoder, forklarer hun og understreger, at også de kategorier, man anvender i trivselsundersøgelsen nok også har været med til at skabe postyret.

Primært folk udefra, der truer

Rene Steffensen, formand for arbejdsmiljøudvalget på CBS, kan også godt nikke genkende til at medarbejdertrivselsundersøgelsen i nogen form godt kan fremkomme misvisende.

- Det jeg oplever i min afdeling og som formand for Arbejdsmiljøorganisationen er, at det faktisk ikke er de studerende som er truende over for medarbejderne her på CBS. Mit indtryk er, at det først og fremmest er ’andre’, som der har haft en truende adfærd forklarer Rene Steffensen og uddyber:

- Vi ser et stigende antal af flaskesamlere, hjemløse og psykisk ustabile, som kommer forbi de forskellige afdelinger vi har på CBS. Det handler derfor ikke om at det er vores studerende, som er truende, men derimod udefrakommende.

Men der har også været tale om uheldige episoder mellem ansatte og studerende og dem kan der ikke blive for få af.

Ved eksamen og hos Legal

Sikkerhedsinspektør, Lars Bergø, forklarer at der er en sjælden gang er studerende, der udviser uheldig adfærd på CBS. De episoder, der har været har primært fundet sted i eksamenssituationer og hos legal-afdelingen, som varetager juridisk rådgivning og sagsbehandling på tværs af CBS.

- Det er frustrationer om for eksempel afslag om optagelse på studier. Derudover er der også set eksempler på højlydte diskussioner i forbindelse med karaktergivning til mundtlige eksaminer. Det er specielt hvis de studerende har følt sig pressede og uretfærdigt behandlet siger Lars Bergø.