Undervisning i Zoo og Bio en midlertidig 'fornøjelse'

Skrevet af Sebastian Damm - 1. oktober 2012 - 17:500 kommentarer
I 2013 er det forhåbentlig slut med at gå i biografen for at lære noget på CBS.

CBS OBSERVER’s dækning af efterårssemesterets undervisning i lokaler udenfor CBS medførte næste mere utilfredshed end selve forholdene. Vi følger her historien op med de uddybende forklaringer om, hvorfor forholdene er, som de er.

Rimelig tilfredshed skabte stor utilfredshed
CBS OBSERVER video-dokumenterede i sidste uge, hvordan dette efterårssemester byder på undervisning i spøjse midlertidige lokaler, så som Falkoner Biografen og Zoologisk have. Der blev bragt interviews med en række studerende og undervisere, der alle tilsyneladende var fint tilfredse med lokalerne.

Siden har mere kritiske røster ytret sig, og redaktionen har forpligtet sig til mere uddybende at beskrive, hvad der er egentligt er op og ned i sagen omkring de midlertidige lokaler.

Øget optag – igen igen...
På fem år er CBS' optag af studerende steget med næsten 25 procent. CBS’ studerende er således efterhånden vant til at være mange om buddet, når det kommer til at reservere gruppelokaler og bibliotekspladser. Det hænder også ret ofte, at man må skynde sig ud af et forelæsningslokale for at gøre plads til næste hold.

I år har det øgede optag imidlertid været så stort, at CBS har lejet eksterne lokaler – blandt andet hos Falkoner Biografen, Zoologisk Have og i professionshøjskolen Metropol.

Grunden til, at optaget netop i år medfører leje af eksterne lokaler, er blandt andet, at CBS har modtaget ekstra taxameter-midler, der direkte går til flere 'kontakttimer' – altså til mere direkte interaktion med forelæsere på mindre hold. Derudover betyder en marginal forøgelse af antallet af studerende på især mange cand.merc. linjer, at man skal oprette flere hold til i forbindelse med holdundervisning.

Nødløsning – men ikke uden kvalitetskriterier
Ved semesterets start skrev CBS på e-campus således: "Det er ikke optimalt, at undervisningen flyttes uden for Campus, så det er en nødløsning. Der arbejdes på højtryk på at skaffe nye CBS undervisningslokaler tæt ved vores nuværende campus".

Wilbert van der Meer, sekretariatsleder ved uddannelsesdekanatets sekretariat, kan ikke understrege dette nok:

- Brugen af de midlertidige lokaler er en nødløsning. Vi har haft store udfordringer i forhold til at følge med den kraftige vækst i optaget på CBS, og denne løsning har vi vurderet som den mindst ringe, siger Wilbert van der Meer og fortæller videre, at beslutningen omkring lokalerne blev truffet ud fra tre hovedhensyn:

1) Hvis man skulle bruge eksterne lokaler skulle de for det første ligge tæt på CBS. 2) For det andet skulle de fysiske faciliteter være gode nok til at foretage undervisning. 3) For det tredje skulle det være muligt at tilrettelægge undervisning for hele semesteret – et krav der ikke let lader sig opfylde, når man skal leje auditorier.

”'Det er simpelthen for ringe!”
Selv om CBS OBSERVER kun traf tilfredse undervisere og studerende i Falkoner Biografen og Zoologisk Have (link til tidligere artikel), har der siden på nettet været kritik af lokalernes kvalitet. en af de studerende, der mener, at lokalerne er for ringe, er BSc BLC-studerende på 3. år, Sofie Gottlieb:

- Det er simpelthen for ringe! Man kan i praksis ikke have sin computer med, fordi der ikke findes borde til at have den stående på, og heller ingen strømstik, man kan lade den op med. Desuden er der ikke internet, forklarer Sofie Gottlieb, der ikke kan forstå, at mange af hendes medstuderende kan leve med den midlertidige løsning og forestiller sig, at de blot er for velopdragne til at kalde tingene ved rette navn.

- At man optager så mange nye studerende uden at have ordentlig plads til dem er for dårligt, mener Sofie Gottlieb.

Efterlever politisk krav om øget optag efter bedste beskub
Imidlertid er det ikke bare op til CBS selv, om man vil optage flere studerende. Der har i flere år været et markant politisk pres for at få flere unge til at tage en længere videregående uddannelse, og blandt andre Universitetsdirektør Hakon Iversen har således stået med en svær situation i forhold til at skulle huse de mange nye studerende:

- Måden, vi har tacklet udfordringen på, er ved at finde løsninger på både kort, mellemlangt og langt sigt. På den helt korte baner lejer vi de eksterne midlertidige lokaler. På den mellemlange bane indretter vi både op til tre nye undervisningslokaler i egne bygninger samt lejer en hel undervisningsbygning med seks-12 lokaler, begge dele forhåbentligt klar til studiestart 2013. På den helt lange bane skal vi have en større bygning, udelukkende med undervisningslokaler og studiearealer, forklarer Hakon Iversen og fortsætter:

- Undervisningen i Zoo og Biografen vil således i udgangspunktet være en nødløsning for 2012/13 – og situationen vil ydermere formentlig være langt bedre til næste semester, hvor der på grund af specialeskrivning ikke vil være lige så meget undervisning.

Universitetsdirektøren understreger, at CBS har måtte lejet det bedste, man kunne finde, men at markedet for auditorier i nærheden af CBS, som man kan råde over på faste tidspunkter gennem et helt semester, desværre ikke er stort. Han glæder sig derfor over, at man – om alt går vel – til studiestart 2013 kan tilbyde alle studerende undervisning i lokaler, der lever op til CBS' sædvanlige standard.