For ung og uerfaren til at blive censor

Skrevet af Jørn Albertus - Foto: Jørn Albertus - 7. maj 2012 - 22:323 kommentarer
Cand.merc. og ph.d. Mie Harder kender det grønne klæde både som tidligere studerende og underviser, men hun kan ikke blive en del af censorkorpset, fordi hun er for 'erhvervsuerfaren'.

Det erhvervsøkonomiske censorkorps er en aldrende forsamling. Alligevel kan man ikke som 28-årig cand.merc. og ph.d. blive censor, fordi man i den alder angiveligt ikke har opnået den fornødne erhvervserfaring. Det viser sag fra CBS, der er endt med en klage til uddannelsesministeren. 

Formanden for Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps, René La Cour Sell, var positiv over for Mie Harders henvendelse pr. mail om at blive tilknyttet censorkorpset og kaldte hende i svaret ”SUPER-kvalificeret”. Hendes ph.d.-vejleder, institutleder og professor ved Institut for Strategi og Globalisering (SMG), Nicolai Foss, indstillede hende og indstillingen blev motiveret og støttet af professor og tidligere rektor ved Handelshøjskolen i Aarhus, Børge Obel.

Man kunne tro, at det bare var en formalitet at blive erhvervsøkonomisk censor, når man bliver indstillet af to danske erhvervsøkonomiske sværvægtere og får et positivt svar på en indledende henvendelse til censorformanden, men sådan ser virkeligheden ikke ud.

Typisk censor i slutningen af 30’erne
Det kan ph.d. (2011) og cand.merc. (2007) fra CBS, Mie Harder, bekræfte efter hun endte med få afslag med følgende begrundelse fra Povl Tiedemann, der er sekretariatsleder ved De Erhvervsøkonomiske Censorsekretariater og den, der i praksis behandler indstillinger og ansøgninger før Censorformandsskabet indstiller censorer til Uddannelsesministeriet:

”Personlig alder og dermed erfaring, og i særdeleshed 7-10 års erhvervserfaring, samt ønske om en tilsvarende kandidat-anciennitet, bringer aldersmæssigt den typiske censor hen i ultimo ’30-erne før beskikkelse kan komme på tale.”

Mie Harder, der er 28 år, arbejder som klummeskribent for Jyllandsposten og har siden 2006 været medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. I sidstnævnte egenskab er hun bestyrelsesformand i Frederiksberg Bygas A/S og med i forskellige bestyrelser for kommunale aktieselskaber inden for forsyning på Frederiksberg.

Aktuelt kendskab til videnskab og kendskab til aftagernes behov
- Jeg havde regnet med, at Mie blev indstillet på baggrund af sin store politiske erfaring og fordi, hun har den opdaterede viden om erhvervsøkonomi, som der bliver stillet krav om, siger Nicolai Foss.

Han henviser til eksamensbekendtgørelsens paragraf 55 stk 2 om den enkelte censors kvalifikationer, hvoraf det fremgår det, at en person for at blive censorbeskikket skal have ”indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder”.

- Vi afviser en masse nyuddannede, fordi vi er et aftagercensorkorps, og det betyder, at vi skal stille nogle krav om, at folk har noget erhvervserfaring. Det er en evig udfordring at matche den aftagervirkelighed, vi skal ud i, så vi skal sikre, at man ikke kommer ind direkte fra skolebænken, siger censorformand René La Cour Sell.
 
Han har også hold i juraen, da paragraf 55 stk 4 siger, at en person for at blive censorbeskikket skal have ”aktuel viden om uddannelsens/det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.”

Spørgsmålet er som om disse to krav i praksis står i modstrid med hinanden. Det er i hvert fald ikke svært at forestille sig, at en person med den fornødne erhvervserfaring og for eksempel 10 år på arbejdsmarkedet, ikke har den fornødne opdaterede viden inden for videnskabelige discipliner, som man ønsker på universiteterne. Hvad siger du? Skriv gerne i kommentarfeltet nedenfor.

Ønsker udskiftning i censorkorpset
René La Cour Sell, der er 49 år og dermed yngre end gennemsnittet blandt de erhvervsøkonomiske censorer i Danmark på ca. 54 år medgiver, at censorerne generelt godt kunne være yngre:

Der er rigtig mange sølvbrylllupsforhold mellem censorer og eksaminatorer rundt omkring på universiteterne, og det er et problem, som jeg arbejder hårdt på at få afskaffet, men det er svært rekruttere nye censorer især til universiteterne i Aarhus og Aalborg.

Erhvervsøkonomiske censorer, som der er ca. 1000 af i Danmark, bliver beskikkede for en fireårig periode. De bliver løbende udskiftet, så en fjerdedel af dem bliver udskiftet i løbet af hver beskikkelsesperiode. Den yngste censor i Danmark er 30 år, den ældste er 74 (se faktaboks nedenfor).

Klage under behandling
Mie Harder har efter Censorformandsskabets afgørelse i hendes sag klaget til uddannelsesministeren over, at alder eller 7-10 års erhvervserfaring bliver anvendt som kriterium for at blive optaget i censorkorpset, fordi dette ikke har hjemmel i eksamensbekendtgørelsen. Endvidere har hun klaget over aldersdiskrimination i forhold til loven om forskelsbehandling.

Censorformandsskabet har afgivet officielt svar på Mie Harders klage. Her beklages det, at der er foretaget en uheldig kobling mellem krav om erfaring og alder i Povl Tiedemans begrundelse over for Mie Harder, men ellers forsvarer René La Cour Sell den praksis, man følger hos Censorsekretariatet.

OBSERVER vender tilbage til sagen, når der kommer svar på Mie Harders klage.

 

Info 

Aldersfordeling i Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Alder                Antal
30-34                11 (en 30-årig er yngst)
35-39                68
40-44              116
45-49              141
50-54              149
55-59              144
60-64              152
65-69              158
70-74                45 (en 74-årig ældst)
 

Kommentarer

Min erfaring som eksaminator på CBS er, at censorerne taget ind udefra - udenfor akademia - ikke altid (der er også mange glimrende) har stort nok kendskab til de videnskabelige standarder for en god opgave eller er særligt velkvalificerede til at vurdere de studerendes teoretiske arbejde. Jeg ville sådan set foretrække flere yngre og mere akademiske censorer, fordi de er mere kritiske og opstiller mere gennemsigtige kvalitetskriterne for bedømmelse

Hvad synes du?

Det er vel fornuftigt nok, at der kommer fokus på kvalifikationskrav til censorbeskikkelse, da det uden tvivl er en lukket gruppe af garvede folk, ofte med tætte bånd til hinanden.
Dog synes jeg, at Harders sag er uvedkommende og for personlig. Jeg så gerne, at der kom flere yngre censorere, men ikke på bekostning af manglende erhvervserfaring og kvalifikation til deltagelse i et aftagercensorkorps. Den sidste virker på mig som en god sikringsmekanisme for en høj standard - netop fordi det vil give umådelig flere klager, hvis det kom frem, at 'den uheldige studerende' blev bedømt af en uerfaren censor.
Hvis Harder har tilstrækkelig karakter og gennemslagskraft i sin akademiske og eksaminationsfaglige viden, så inddrag hende endelig. Men hellere et lidt for stramt indstillingssystem end et optag af uerfarne censorer til at bedømme de ofte komplekse og unikke problemstillinger ved et mundtlig forsvar.

Hvad synes du?

Jeg oplevede at have en censor på mit 2. årsprojekt på HA(kom.) der var professor på SDU og forskede i hvordan teknologi påvirker vores hverdag.
Umiddelbart ser jeg ikke forbindelsen til brand/markting som var opgavens primære fokus og hans feedback lød også; "i skriver for teoretisk."
Han var i 50erne, men han var slet ikke egnet. Lad os dog egnede censorer og ikke bare aldrende censorer!

Hvad synes du?