Valg til Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Skrevet af Lars Bergø - Foto: © Darkbird77 | Dreamstime.com - 7. maj 2012 - 20:230 kommentarer
Arbejdsmiljøorganisationen arbejder for at arbejdsmiljøet er godt på CBS til gavn for både virksomhed og medarbejdere.

CBS udskriver hermed valg til CBS’ arbejdsmiljøorganisation (AMO). Tilmeld dit kandidatur senest 14. maj 2012. Valget finder sted senest 4. juni 2012.

Der skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter til følgende arbejdsmiljøgrupper:

• CS (hele campus)
• IT (hele campus)
• BIB (hele campus)
• STU (hele campus)
• SOLBJERG PLADS – administrative enheder og institutter (EA, AØ, FI, PEØ , CVL, JUR, RR) 2 REP. vælges til 2 grupper
• DALGAS HAVE A - administrative enheder (DIK, LEGAL, CBS Observer )
• DALGAS HAVE B - institut (IBC)
• PORCELÆNSHAVEN A (INT, DBP, ECON, Økonomisupporten)
• PORCELÆNSHAVEN B (IKL, LPF)
• HOWITZVEJ 11-13 (Forretningsudvikling, Indkøb, HRS, KONCØK)
• HOWITZVEJ 60 (ITM)
• KILEN (IOA, INO, SMG, LS, EDU, RESEARCH)

Rosenvilla, Steen Blichers Vej og Grundtvigsvej 25 (villaer) dækkes af de primære institutter.

Alle ansatte har valgret, også deltidsansatte, deltidsansatte, afløsere, vikarer og praktikanter. Ansatte på kontor- og administrationsområdet, der er beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har dog ikke valgret.

Ledere må ikke stille op til valg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en lokalt udpeget leder og en lokalt valgt arbejdsmiljørepræsentant. Begge har plads i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

I AMO vælges to arbejdsmiljørepræsentanter til Arbejdsmiljøudvalget (AMU), der består af to ledere samt formanden, som er campusdirektøren. HSU har drøftet sammenlægning af HSU og AMU, men har indtil videre valgt ikke at samle udvalgene.

Der afholdes årligt to møder i AMO og to møder i AMU, men ved behov kan der afholdes flere. Man er valgt for to år ad gangen.

Valgets afvikling
Kandidatur til posten som lokal arbejdsmiljørepræsentant meldes via mail til Lars Bergø senest 14. maj 2012.

Kandidater for de enkelte arbejdsmiljøgrupper identificeres, og evt. afstemning klargøres til afvikling i de enkelte arbejdsmiljøgrupper den 22. maj 2012.

Valget udføres via afstemning senest 4. juni 2012.

Simultant med afstemningen om posterne som arbejdsmiljørepræsentanter udpeger CBS lokale arbejdsmiljøledere til AMO.

Første møde med alle medlemmer af AMO planlægges afholdt den 19. juni kl. 10-11.30. Medlemmer til AMU vælges på første AMO-møde.

Yderligere oplysninger

Kontakt sikkerhedsinspektør Lars Bergø for yderligere oplysninger. Tlf. 3815 2875 eller lb.cs@cbs.dk. Læs også vedhæftet bilag ”Arbejdsmiljørepræsentant på CBS – og hvad så?" nedenfor
 

Stikord