Velkommen til Trivselsbloggen!

Skrevet af Trivselsbloggen - 31. januar 2016 - 20:253 kommentarer

Trivselsbloggen er en del af kampagnen "Vejen til Trivsel - kampagne for et godt psykisk arbejdsmiljø på CBS". Her vil jeg sammen med VIP- og TAP-kollegaer på CBS ca. en gang om måneden i løbet af kampagnen blogge om emner indenfor psykisk arbejdsmiljø med udgangspunkt i de aktiviteter, der foregår i løbet af kampagnen.

Dette første blogindlæg er en generel præsentation af kampagnen. De efterfølgende vil handle om konkrete aktiviteter og erfaringer fra kampagnen, samt de dilemmaer og udfordringer, der findes i det psykiske arbejdsmiljø på et universitet som CBS.

Kampagnens fokuspunkter er forebyggelse af stress og mobning, og der har siden november været afholdt workshops om forebyggelse af mobning, stress og konflikthåndtering på forskellige institutter og afdelinger.

HR har derudover været rundt mange steder i organisationen og talt med ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om stress og mobning. Vi har oplevet, at der et stort ønske, om dels at få mere viden om f.eks. stress-tegn eller hvad det er i arbejdskulturen, der kan udvikle sig til mobning, og dels at få værktøjer til hvordan arbejdspladsen bliver bedre til kollektivt at forebygge både stress og mobning.

Learning by doing

Men der er ingen nemme ”one-size fits all” løsninger, og en del af kampagnens metode er at afprøve en række forebyggende aktiviteter, for at finde de metoder, der virker på CBS, samt på vores vej rundt i organisationen at opsamle gode eksempler og dele de erfaringer institutter og afdelinger allerede har gjort sig.

Derfor er ønsket med denne blog, ikke kun at skabe opmærksomhed om det psykiske arbejdsmiljø på CBS. Men forhåbentlig også at få skabt en dialog, om hvordan vi på CBS fælles løser udfordringer som stress, mobning og konflikter, om hvordan vi udfordrer uhensigtsmæssige myter og vaner i arbejdslivet, samt ikke mindst om de frustrationer der også er, når der tales om psykisk arbejdsmiljø i en kontekst, hvor besparelser er blevet et vilkår og mange medarbejdergrupper og ledere oplever, de skal løbe stadigt stærkere.

Om kampagnen - en kampagne for hele organisationen

Direktionen på CBS vedtog lige inden sommerferien 2015 en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø, i forlængelse af Trivselsmåling 2014. Denne handlingsplan er blevet udmøntet i kampagnen Vejen til Trivsel, der startede i efteråret 2015.

Kampagnen arbejder med forebyggelse på individ-, afdelings-, leder- samt organisationsniveau. Ambitionen er at sætte gang i aktiviteter, der er for alle, men også at sætte gang i pilotprojekter for bestemte grupper af medarbejdere. Aktiviteterne bliver udviklet i tæt samarbejde mellem HR, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på institutterne og i afdelingerne. Formålet er, at vi sammen udvikler metoder og værktøjer, som passer til CBS, og som kan videreudvikles til faste tilbud.

Kampagnens fokusområder er, på baggrund af trivselsmålingens resultater, dels arbejdspres og arbejdsbelastning og dels mobning. Kampagnen har derfor aktiviteter for forskellige målgrupper inden for følgende områder:

  • Rådgivning ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer
  • Forebyggelse af overbelastning og trivselsproblemer på institutter og afdelinger
  • Forebyggelse af mobning
  • Forebyggelse af trusler om vold
  • Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Derudover har kampagnen til formål at skabe opmærksomhed i hele organisationen om vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor gør vi hvad vi kan for at komme ud i hele organisationen og tale om psykisk arbejdsmiljø med medarbejdere, ledere, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter.

Her kan du læse mere

På Share kan du løbende læse mere om kampagnen, hvis du er ansat på CBS. Vi arbejder kontinuerligt på at samle og gøre relevant information, CBS-politikker, værktøjer og links om psykisk arbejdsmiljø tilgængelige fra HR-s side om psykisk arbejdsmiljø  samt kampagnens egen Share-side, hvor du også snart løbende vil kunne læse om de aktiviteter, der har været afholdt.

Relaterede artikler

Kommentarer

Kære Trine. Det lyder rigtig spændende, jeg glæder mig til at læse med :)
Kh. Kirsten

Hvad synes du?

Hej Trine, spændende og dejligt med fokus på dette,
mvh/ Tina

Hvad synes du?

Glæder mig til at følge bloggen. God karma herfra!

Hvad synes du?