Velkommen til(bage) – og se så at blive færdig!

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Jørn Albertus - 31. juli 2014 - 12:524 kommentarer
De studerende på CBS har altid løbet hurtigt, men regeringen vil have dem til at sætte tempoet yderligere op for at blive kandidater så hurtigt som muligt. (Billedet er fra CBS' jubilæumsstafet i 2007).

FREMDRIFTSREFORMEN: Du skal hurtigere i gang og blive hurtigere færdig med din uddannelse. For at hjælpe dig på vej har politikerne på Christiansborg vedtaget ændringer i studiereglerne og SU’en – der rammer alle CBS-studerende. Læs her hvordan.

(Rettet 9-9-2014)

Ændringer for både nuværende og nye studerende

Folketinget vedtog sidste år den såkaldte Studiefremdriftsreform, også bare kaldet fremdriftsreformen. Formålet med reformen er at undgå unødige forsinkelser og dermed få de studerende til at blive hurtigere færdige med deres uddannelser.

OBSERVER skrev før sommeren om, hvordan CBS håndterer fremdriftsreformen. Blandt andet skal studietiden i gennemsnit bringes ned med 4,3 måneder.

Men hvad betyder det så helt konkret for dig som studerende? Det afhænger af, hvornår du er optaget på din uddannelse, og hvordan dit studieforløb er skruet sammen.

Færre SU-klip hvis du starter uddannelse efter 2 år

En væsentlig ændring for studerende, som starter på en bachelor i 2014, er de nye regler for SU. Er du allerede studerende på CBS, træder disse regler gradvist i kraft gennem 2015 og 2016.

Har du søgt din videregående uddannelse senest 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, eksempelvis gymnasiet, får du fortsat støtte til den normerede studietid plus 12 klip oven i hatten.

Har du derimod ventet mere end 2 år med at komme i gang, mister du retten til de 12 ekstra klip.

Mindre i SU til hjemmeboende

Bor du hos dine forældre, mens du læser, vil du fra sommeren 2015 få en væsentlig mindre udbetaling fra SU.

Reglerne for hjemmeboende bliver nemlig ens for alle studerende, uanset om det er en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, man går på.

I 2013-satser vil det i kroner og øre sige, at du som hjemmeboende får et grundstipendium på 893 kroner. Hertil kommer et tillæg på op til 1.586 kroner afhængigt af dine forældres indkomst.

Større fribeløb og slutbonus til de hurtige

Til gengæld hæves fribeløbet, der er den indtægt, du maksimalt må tjene ved siden af din SU.

I 2013 udgjorde det laveste fribeløb for en studerende på en videregående uddannelse 9.043 kroner. Det beløb er allerede fra januar måned 2014 hævet med 1.500 kroner per måned (2013-niveau), og vil fra 2015 blive sat op med yderligere 1.000 kroner (2013-niveau).

For de studerende, der står til at blive færdige med deres uddannelser efter 1. januar 2016, har politikerne stablet en bonusordning på benene, der kvitterer med en gylden håndsrækning, hvis du færdiggør din uddannelse på under normeret tid.

For hver måned, du har gennemført hurtigere, får du, hvad der svarer til halvdelen af SU-stipendiet, hvilket ifølge 2013-satserne vil sige 2.877 kroner.

Du kan læse mere om SU-reformen her.

Automatisk tilmelding til eksaminer – og omprøver

Men SU’en er ikke det eneste område, der bliver berørt af fremdriftsreformen. Der vil også komme ændringer i mange af de regler, du kender fra dit studie i dag.

Det sker med virkning fra efterårssemesteret 2015, hvis du allerede er optaget på CBS, eller starter en kandidat til september 2014. Starter du imidlertid på en ny bachelor til september, gælder reglerne allerede ved studiestart.

Du vil som noget nyt helt automatisk blive tilmeldt 60 ECTS per studieår. Det gælder for såvel fag som eksaminer – både ordinære, men også første omprøve, hvis du ikke består den ordinære eksamen.

Så hvis du er bagud i forhold til din studieordning, skal du altså fremover indhente de fag, du mangler fra tidligere semestre samtidig med, at du læser fagene på de nye semestre.

Kun din bachelor tæller, når du søger kandidat

Kandidatoptaget 2014 på CBS blev lidt af en gyser for mange af de CBS’ere, der drømte om at tage en anden overbygning end den, de har retskrav til.

Næste år går dette fra svært til næsten umuligt. Du kan nærmest på forhånd opgive at komme ind på en kandidatuddannelse, som ikke er den naturlige overbygning til din bachelor.

Når CBS skal vurdere, om du er kvalificeret til at blive optaget på en kandidat, må skolen med fremdriftsreformen kun tage de fag, som du har taget som en del af din bachelor, i betragtning.

Adgangskravene til CBS’ kandidatuddannelser kan kun opfyldes gennem bacheloruddannelsen.

Det er i andre ord slut med at kunne tage suppleringsfag, eksempelvis fra CBS’ sommerskole ISUP, så man vil skulle være usandsynligt kreativ og målrettet med sine valgfag.

Fra 5 til kun 3 år at gøre kandidaten færdig i

Vælger du at tage valgfagssemesteret ved et andet universitet end CBS, eksempelvis ved at tage på udveksling, skal du som hidtil søge om forhåndsgodkendelse af de fag, som du har tænkt dig at læse.

Forhåndsgodkendelsen fungerer stadig som en slags forhåndsmerit, men du skal ikke længere søge endelig merit. Nu får du automatisk meritoverført fagene endeligt, efterhånden som du fremsender den fornødne dokumentation til CBS. Dette gør du ved at udfylde en blanket til endelig merit, som findes i blankethotellet på e-campus. 

Det gælder fra indeværende semester, hvad enten du læser en bachelor eller kandidat.

Er du blandt de mere end 4.000 studerende, der starter på en kandidatuddannelse på CBS i september 2014, så har du nu kun 3 år til at gøre uddannelsen færdig i. Tidligere kunne du være skrevet ind i op til fem år.

Det betyder også, at deadline for at aflevere kontrakt for kandidatafhandlingen er den 15. december 2015, så du afleverer og forsvarer dit speciale senest i sommeren 2016 – eller december 2016 og sommeren 2017, hvis du ikke får gjort dig færdig på normeret tid (dit skarn).

Du kan læse mere om de nye regler og om, hvordan de påvirker dig, på e-campus. Her finder du også kontaktoplysningerne til Student Hub, hvor du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at lægge en studieplan.

Kommentarer

Det lyder til at blive halvpresset for kandidatstuderende at de skal finde supervisor + emne til deres kandidatafhandling mens de potentialt er på udveksling? Oh well, nye tider. :-)

Hvad synes du?

Hvor længe skal vi finde os i det her..? Altså, jeg personligt skal i gang med 3. semester på overbygningen, så det er ikke fordi at fremdriftsreformen rammer mig specielt hårdt, hvis overhovedet. Men kære nye studerende - tag Jer i agt for tiltag som disse.

Hvem rammer det her egentligt mest..? Well, kommer man fra en forholdsvis priviligeret (/velstillet) familie, hvor mor og far både kan træde til økonomisk, men også med et godt netværk, og evt. muligheden for at sikre sit barn et sted at bo i Kbh. - well, så er det måske ikke så galt. Jovist, fremdriftsreformen smadrer helt elevdemokratiet, og jeg gad virkelig godt at se hvordan Morten Østergaard ville have nået dertil hvor han er i dag, hvis han var blevet tvunget til at tage 60 ECTS om året uden mulighed for at framelde sig eksaminer, og færdiggøre kandidaten senest 3 år efter indskrivelsen.. Lad os ej forglemme at manden var 9 år om at færdiggøre statskundskab på AU - jovist han klarede da bacheloren på normeret tid, men kandidaten tog han over 6 år.. Jaaaaeh.. Og hans forældre er vel at mærke hhv. overlæge i kardiologi og lektor... velstillet familie, anyone..?

Og tilbage til de tvungne 30 ECTS pr. semester / 60 ECTS årligt..? der er bogstaveligt talt ikke plads til at afvige selv det mindste.. ellers kommer der bare flere eksaminer oveni de andre, og så har man pludseligt ECTS over det normale fuldtidsstudium..?? Og det er ikke ligefrem fordi at man i det tilfælde får lov til at skippe at betale husleje, eller ta' på arbejde.. Oh well, når man har taget 9 år om at færdiggøre statskundskab, lyder ovenstående jo nok som en god idé..

Og hvad så med forholdet (/springet) fra bachelor til kandidaten..? Jeg mindes endnu en artikel her på Observer som beskriver en sand gyser mht. kandidat optaget, selv efter CBS bachelorer havde taget sygt mange ISUP fag / valgfag / suppleringsfag / whatever for at opfylde optagelseskriterierne.. Mon det har noget at gøre med fremdriftsreformens syge stramning af muligheder for supplering fra bachelor til kandidat..? Altså, hvor idiotisk må man som politiker være, hvis man siger; OK, start hurtigst muligt efter gym på Uni, og så skynd dig igennem uni. Dvs. når du som 18-19-20- årig starter på Uni skal du stort set være fuldstændigt afklaret med hvilken retning du skal følge resten af dit studietid.. Og for Guds skyld lad være med at ramme forkert, for så brænder vi dig på bålet..!

I starten af dette indlæg skrev jeg "Tag Jer i agt" til de nye studerende.. I er måske ikke klar over det, men der eksisterede engang (ancient history for some....) et universitet som var baseret på principper om universitetet som et selvstyrende institution, fri fra markedets logik og påvirkning, og for videns skyld - ikke for erhvervslivets skyld.. Sådan er det desværre ikke mere.. En mand med navnet Henrik Herløv Lund skrev for nogle år siden en artikel om neoliberalismens øgede indtog i dansk akademia, med titlen "Universiteterne på vej til lærdomsfabrikker". Det er ret skræmmende at se hvordan diverse regeringer i DK de sidste 10-15 (og nok også flere..) år langsomt men sikkert ganske rigtigt er ved at omdanne vores universiteter til lærdomsfabrikker..
Hvis I tror at kvaliteten af uddannelserne bliver bedre af disse reformer - well, sorry to disappoint you.. Jeg har ikke lige nogle artikler eller undersøgelser klar her på stående fod, men tag og snak med Jeres undervisere kære venner.. Spørg dem der været i systemet (CBS eller KU, AU, AAU, osv..) i nogle år, om hvad DE synes disse reformer har gjort for fagligheden.. :o

Næh nej.. den er god nok.. alle disse tiltag tjener til nogle ganske klare formål; at skabe elitære universiteter - IKKE elite-universiteter, men universiteter som mere eller mindre, gennem en ret så smart og somewhat kompleks påvirkning af eksterne faktorer, gør det KUN muligt for folk med pengepungen i orden at gennemføre, og derved medvirke til at skabe en (endnu større) kløft i samfundet.. At faglighed får en ret så stor f**kfinger, så længe de nye lærdomsfabrikker producerer det ønskede antal og de ønskede kandidater som erhvervslivet "bestiller"... At de studerende, langsomt men sikkert, indlemmes i den (evigt voksende) gruppe af folk som skal udnyttes mere og mere - i.e. "Nu skal de vænne sig til det selv før de kommer ud på arbejdsmarkedet..."

PS. Hah! Har lige lagt mærke til CBS Observer's "venlige" påmindelse hvis man glemmer at udfylde deres "spam-control" før man poster..: [Quote] Du bliver nødt til at besvare spørgsmålet korrekt. Er det så svært at skrive ét bogstav? [/Quote]
Well kære Observer - nej det er det ikke. Men os almindelige mennesker (der ikke skriver for Observer) kan godt glemme ting og er fejlbarlige engang imellem. Beklager mange gange. Og nu et spørgsmål til Jer: Er det så svært at være bare en anelse mindre arrogant i Jeres formulering...??

Hvad synes du?

Kære Haris, det var ment som en morsomhed, men du har ret. Vi har nu rettet påmindelsen til

"Du kan nøjes med at skrive ét bogstav. Skriv det med stort."

Den programmør, der havde skrevet påmindelsen har røde ører ;)

Tak for din kommentar.

De bedste hilsner

Jørn Albertus, webredaktør

Hvad synes du?

Der stod tidligere i artiklen i femtesidste afsnit.

"Som noget nyt fungerer forhåndsgodkendelsen stadig som en slags forhåndsmerit, men du skal ikke længere søge endelig merit. Nu får du automatisk meritoverført fagene endeligt, efterhånden som CBS får besked om, at du har bestået dem."

Det er ikke korrekt, at fagene automatisk bliver meritoverført. CBS får ikke altid informationen om beståede fag fra udenlandske universiteter automatisk og skal ikke sørge for at indhente denne information. Det påligger stadig dig som studerende at sørge for at fremsende den fornødne dokumentation. 

Jeg har rettet det i artiklen.

Jørn Albertus, webredaktør

Hvad synes du?