Vil ’dimensionere’ ny uddannelse på forgængerens tal

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jesper Kock - 7. oktober 2014 - 11:380 kommentarer
75 nye HA(fil.)-studerende til undervisning med professor Kurt Jacobsen - her rykket om foran katederet sammen med 17 studerende, som kandidaten nu er dimensioneret til i 2017. Hvad med de 43, vi har sendt tilbage i klassen med ryggen mod muren?

HA og cand.merc.(fil.)-uddannelserne er netop blevet fuldstændigt reviderede. Overbygningsuddannelsen blev her i 2014 relanceret som engelsksproget og langt mere erhvervsrettet med nyt curriculum og som noget helt unikt 28 mentorer i erhvervslivet. Nu skal optaget rundbarberes.

"Det virker helt, helt grotesk og uvirkeligt"

- Jeg er stadigvæk helt paf. Vi var mildest talt ret overraskede, da vi så os selv på listen over uddannelser, der var eksplicit udpeget til at blive neddimensionerede, siger FLØK’s studieleder, professor Kurt Jacobsen og fortsætter:

- Det er reelt en helt ny uddannelse, som ministeriet lægger op til en de facto lukning af – og det på baggrund af tal fra en uddannelse, der ikke eksisterer mere. Og selv i forhold til den gamle uddannelse var tallene forældede – den har kun haft mellem 0 og 2 arbejdsløse et år efter endt uddannelse de seneste år.

Studielederen finder ministeriets beslutning rigid på et planøkonomisk niveau – og han finder det helt uvirkeligt, at de lægger tal til grund for beslutningen, der handler om 2010 og bagud.

- Det er rigtigt, at der langt tilbage var der en årrække med høje arbejdsløshedstal. Vi tog de tal alvorligt og var i forvejen inde i den rigtige udvikling. Vi har brugt 3 år på at udvikle uddannelsen på grund af netop de tal. Og så er det de tal – og kun de tal – ministeriet kigger på for så at sige ”Dur ikke!”, konstaterer Kurt Jacobsen hovedrystende.

Dimensionering retter maskiningeniør for smed

Den fuldstædigt omkalfatrede cand.merc.(fil.) uddannelse, der byder på nye og helt unikke tiltag for at sikre kandidaterne arbejde efter end uddannelse, skal dimensioneres ned til et optag på 17 – dette på baggrund af forældede tal fra dens forgænger, som ikke længere eksisterer

Kombinationsuddannelsen HA og cand.merc.(fil.) – også kendt som FLØK – fik som følge af blandt andet manglende erhvervsrelevans og betænkelig dimittendledighed i årene før 2010 kun en betinget godkendelse fra akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark i 2011.

Det tog CBS konsekvensen af:

Der blev valgt en ny studieleder, der skulle stå for en større reform af uddannelsen. Og så gik arbejdet med at reformere FLØK – først HA(fil.) og siden cand.merc.(fil.) – ellers i gang.

Erhvervsrettet og internationaliseret til fulde

Groft sagt fik bacheloruddannelsen HA(fil.) øget sin erhvervsøkonomiske tyngde og det faglige sammenspil mellem de erhvervsøkonomiske og de filosofiske aspekter af uddannelsen betragteligt.

For overbygningens vedkommende blev der tale om en fuldstændig overhaling, så cand.merc.(fil.) i dag er en spritny engelsksproget CBS-uddannelse med nyt curriculum og et banebrydende mentorkoncept.

HA(fil.) optog i år 75 og cand.merc.(fil.) optog 60 studerende, og CBS’ ledelse har meldt ud, at CBS om nødvendigt vil videreføre uddannelsen for egne begrænsede midler.

Har overset 3 års positiv udvikling og en reform

Men i uddannelsesministeriets dimensioneringsmodel har man kun taget højde for tallene og uddannelsen fra før 2010.  Kandidatuddannelsen vil, som sagerne står nu, kun få godkendt midler til at optage 17 studerende fra 2017.

Hvad der gennem de seneste 3 år er sket af hård akkrediteringsproces, nedbringelse af ledighedstal, gennemgribende reform af uddannelserne og udvikling af mentorordning med 28 højt placerede alumner i erhvervslivet er fuldstændig ignoreret.

Internationaliseringen af uddannelsen og udenlandske studerendes mulighed for at søge ind på den fra i år vakte stor international interesse, og der blev blandt andet skrevet om cand.merc.(fil.) i Wall Street Journal. Det er også blevet fuldstændig overset.

Et uforståeligt forklaringsproblem uden ende

Det er ikke kun studielederen, der er lamslået. Også de studerende i studienævnet, der har været med til at føre FLØK gennem en ret så hård akkrediteringsproces, hvor der blev gjort rigtig meget for at erhvervsrette og internationalisere uddannelsen, ryster på hovedet.

- Det er så langt ude, at det nærmest havde været komisk, hvis ikke det førte så meget unødvendigt arbejde for studienævnet og usikkerhed blandt de nye studerende med sig, bemærker FLØK-studienævnets næstformand, stud.merc.(fil.) Jeppe Groot og uddyber:

- Siden det kom frem, har jeg måtte bruge meget tid på at forklare, at den uddannelse, ministeriet reelt vil lukke – det mener jeg nemlig må blive konsekvensen ved at skære kandidatoptaget med 70 procent til 17 – den uddannelse eksisterer ikke mere.

Jeppe Groot ærgrer sig inderligt over, at FLØK-studienævnet nu – i stedet for at bruge energi på at udvikle og kvalitetssikre den nye uddannelse – igen skal bruge kræfterne på at berettige uddannelsens eksistens og igen skal svare på en masse ubegrundede spørgsmål, fordi Uddannelsesministeriet ikke har fakta i orden:

- Det tapper vores tid og studiets økonomi. Det er, som om vi ikke må få lov til at bevise, at vi kan, fordi det et eller andet sted i ministeriet er besluttet, at FLØK bare skal lukkes – på baggrund af dybt forældede tal fra 2010 og tilbage, siger Jeppe Groot og spørger:

- Hvordan kan det være, at vi igen skal i gang med at kæmpe for uddannelsen og føre bevis for udviklingen, når ministeriet og akkrediteringsinstitutionen allerede har de rigtige tal. Vi har leveret dem! Det er absurd.

Ignorerer at reformen har levet op til alle krav

I studeledelsen og studienævnet for FLØK oplever man, at man har gjort så at sige alt, som akkrediteringsinstitutionen har bedt om for at erhvervsrette uddannelsen og samtidig bevare dens akademiske kvalitet og integritet… OG leveret alt, politikerne efterlyser:

- Vi har netop leveret alt det, der bliver skreget på – erhvervsrettet humaniora! Vi har udviklet en uddannelse, der netop leverer humaniora i en dedikeret business-kontekst, påpeger Kurt Jacobsen og fortsætter:

- Vi har opfyldt både ministeriets mantra om øget internationalisering og efterkommet forskerne i Carnegie Foundations’ humanities in business projekts ønske om, at FLØK blev internationaliseret.

- Da det blev kendt, at FLØK blev engelsksproget, blev vi ringet op fra Wall Street Journal. Jeg kender ikke til andre danske uddannelser end os, der er blevet omtalt i der, nærmest som rollemodel, tilføjer studielederen.

5 udenlandske studerende ind mod alle odds

Ved kandidatoptaget i år optog cand.merc.(fil.) 22 studerende målrettet fra HA(fil.), 18 studerende fra andre uddannelser, heraf 5 udlændinge, og 20 retskravsbachelorer, der var blevet afvist på andre kandidatuddannelser.

- Det lave antal udenlandske studerende skyldes, at vi løb ind i et morads af problemer med reglerne, da vi for første gang skulle udbydes som engelsksproget, forklarer Kurt Jacobsen og fortæller videre:

Så vi kom ikke med i den internationale ansøgningsproces, kun i det sene optag, og da var der også forhindringer. Trods alle forhindringer fik vi 5 kvalificerede internationale ansøgere.

- For os var foråret en heftig læreproces i forhold til at oversætte studieordning og specificere adgangskrav. Nu skulle vi så høste de praktiske erfaringer og havde hele maskineriet klart til det internationale optag næste år. Og så falder denne bombe, supplerer Jeppe Groot.

Ny ordning med 28 erhvervsaktive alumner

Endelig har cand.merc.(fil.) udviklet noget helt nyt og unikt i forhold til at erhvervsrette overbygningsuddannelsens studerende og befordre dem godt ud på arbejdsmarkedet – en mentorordning baseret på et netværk af 28 erhvervsaktive FLØK-alumner.

- Vi har faktisk udviklet et banebrydende koncept. I forbindelse med reformen af uddannelsen fik vi mobiliseret en hel masse tidligere studerende – et netværk af 28 alumner, der sidder i gode stillinger i det private, offentlige og frivillige erhvervsliv, fortæller Kurt Jacobsen og fortsætter:

- Det er en helt ny slags mentorordning: 28 mentorer – næsten 1 mentor til 2 studerende, der skal hjælpe med at befordre dimittenderne videre ud på arbejdsmarkedet. Vi fik penge fra CBS til at udvikle det, fordi det var en så god ide, og man kunne se perspektivet i at gøre den til rollemodel for hele CBS.

Kursskifte angående retskravsbachelorer, men…

CBS’ ledelse finder på så mange planer FLØK-uddannelsen vigtig, at CBS har erklæret sig villig til om nødvendigt selv at betale regningen for at kunne drive uddannelsen videre. Studielederen og studienævnets næstformand er rigtig glade og taknemmelige for CBS' garantier.

Med et HA(fil.) bacheloroptag på 75 studerende i år var ’worst case’ perspektivet, at CBS selv skulle finansiere taxameteret for omkring 43 studerende á 45.000 kroner i 2017, potentielt voksende til det dobbelte i 2018, hvor der ville være to årgange ’gratister’ på kandidaten.

Siden den udmelding fra CBS’ direktion har en hårdt kritiseret uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) dog udtalt i medierne, at ministeriet trods dimensioneringskravene vil finansiere alle retskravsbachelorer.

Om der i den forbindelse kommer modkrav om, at CBS skal dimensionere optaget til HA(fil.) fra næste år, så cand.merc.(fil.) kan skæres ned til 17, er blandt de mange problemstillinger, der endnu ikke er afklarede om ministeriets dimensioneringsmodel.

Frygter at ministeriet ikke kan indrømme fejl

- Intet af alt dette er der blevet taget højde for. Jeg forstår, at repræsentanter for CBS’ ledelse skal til møde om dimensioneringen i Uddannelsesministeriet, og umiddelbart burde man da have svært ved at forestille sig andet, end at de da må tænke om, siger FLØK-studielederen, men erkender:

- Det værste ved embedsmænd og ministre er, at det værste, der kan overgå dem, er at skulle indrømme en fejl. Især når man er på vej hen imod et folketingsvalg.

Info 

HA & cand.merc.(fil.)s tilknytning til erhvervslivet

Advisory Board

Analysechef Frederik Wiedemann, Politiken Analyse
Senior Engagement Manager Claus Frier, Engagement International
Project Leader Esben Hegnsholt Olsen, Boston Consulting Group
Strategic Communications Advisor Jacob Holm Hansen, Lyngby Taarbæk kommune
Sekretariatsleder Rasmus Grue Christensen, Radikale Venstre
Redaktionschef Nicolai Thyssen, Information
Teaterchef Morten Hesseldahl, Det Kongelige Teater

FLØK Mentornetværk

Kandidatstuderedene på FLØK kan som noget nyt få en mentor tilknyttet fra FLØKs alumninetværk, der har erfaringer med at koble viden og læring fra studiet til praksis. Det dedikerede mentorprogram  implementeres i løbet af studieåret 2014/2015. Tiltaget skal bidrage til, at de kandidatstuderende får råd og vejledning til at oversætte læring til kompetencer og få et bedre greb om de mange jobmuligheder.

Der er for nuværende 28 FLØK-alumner tilknyttet netværket. De er alle erhvervsaktive i det private, offentlige eller frivillige erhvervsliv - eksempeler er Mærsk, BCG, PA Consulting, William Demant Holding, Telenor, Finansministeriet og Venstre.