Vil fremme integration med fodbold

Skrevet af - 6. maj 2016 - 7:330 kommentarer
Det er på banen og med bolden, at Asylum United vil gøre en indsats for kvindelige asylansøgere.

En gruppe kvinder, heraf en del studerende fra blandt andet fra CBS, har taget initiativ til at starte et fodboldhold for kvindelige asylansøgere.

Holdet eller projektet hedder, Asylum United, og projektet skal være med til at styrke asylkvinders handlekraft og tro på en bedre fremtid. Indtil videre har man samlet kvinder fra to danske asylcentre.

Idéen er, at fysisk aktivitet og et socialt fællesskab kan gøre en forskel for kvindernes selvværd, og øge integrationen i det danske samfund, efter en eventuelt godkendt opholdstilladelse. 

Fysisk aktivitet og et socialt fællesskab under sloganet ”Empower women through sport” kan gøre en forskel for de kvindelige asylansøgeres selvværd, og får de opholdstilladelse vil det også gøre det lettere at få dem integreret i samfundet.

- I Asylum United oplever vi, at en kvinde med en fodbold under armen føler sig handlekraftig, og har større selvtillid, hvilket giver hende bedre forudsætninger for at turde træffe valg i sit liv. Gennem respekt og forståelse for kvindernes situation, vil vi udvikle deres mod til, at tro på og skabe stolthed over at bidrage til et fællesskab,forklarer Mie..

Interesse i FN

 
Opbakningen til det nye fodboldhold har ikke kun bestået i tilmeldinger fra de kvindelige asylansøgere. Mie Martinussen og andre af holdets initiativtagere fra CBS, har nemlig også vakt interesse hos FN og tidligere frontfigurer i dansk politik.

- Senest har vi haft repræsentanter med til FN-konferencen i New York, hvor vi promoverede vores mål og projekt, og mange, heriblandt Mogens Lykketoft og Ritt Bjerregaard har vist stor interesse for projektet, fortæller Mie.

Asylum United med i stor turnering

Holdet er i forlængelse af FN-konferencen, blevet udvalgt til, at deltage i ’Global Goals World Cup’ i København, som finder sted i Kødbyen d. 17. maj. Tuneringen skal sætte fokus på de 17 mål, som FN har nedsat for at fremme bæredygtig udvikling, og Mie håber, at Asylum United kan få de kvindelige asylansøgere med på idéen.

- Vi håber på at få en masse med ud til turneringen, og særligt sprede buskaberne om mål nummer tre og fem, som handler om ligestilling, sundhed og trivsel. 

Du kan finde mere information om hvad de 17 mål fra FN handler om på initiativets hjemmeside lige her ((http://www.globalgoals.org/#the-goals).

Hvis du synes at initiativet, som Mie og de andre CBS-studerende står bag lyder som noget for dig, eller du blot vil vide mere kan du besøge Asylum United her.